InsERT S.A.

mikroSubiekt dla Windows

Prosty i wygodny system do ewidencjonowania sprzedaży.

Opis zmian (6.00)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 6.00 SP3 programu mikroSubiekt znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 6.00 programu mikroSubiekt, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 6.00 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

  • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
  • wersje programu mikroSubiekt starsze niż 6.00 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
  • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Zmiany w wersji 6.00

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie.

  • Dodano moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT umożliwiający generowanie pliku JPK_VAT na podstawie dokumentów sprzedaży obsługiwanych przez mikroSubiekta. Głównym przeznaczeniem tego pliku jest przekazywanie danych sprzedażowych do programów księgowych lub biur rachunkowych. Program wyposażono w strukturę logiczną w wersji 3 pliku JPK_VAT opublikowaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2018.
  • Dodano moduł e-Kontrole podatkowe umożliwiający generowanie pliku JPK_FA w celach kontrolnych na podstawie dokumentów sprzedaży obsługiwanych przez mikroSubiekta.
  • Poprawiono błąd polegający na tym, że na wzorcu FS Standard ucinane było pole PKWIU.
  • Uruchomiono program poprawiania jakości produktów wymagający wyrażenia zgody na korzystanie przez InsERT S.A. z danych opcjonalnych na zasadach opisanych w Informacji o przetwarzaniu danych telemetrycznych (treść Informacji dostępna w pomocy).
  • Wyłączono możliwość aktualizacji mikroSubiekta dla użytkowników wersji 1.0, która obsługiwana była starym typem kodów licencyjnych. Posiadaczy tej wersji chcących zaktualizować program do wersji 6.0 prosimy o kontakt z Działem pomocy technicznej firmy InsERT.
  • Ulepszono sposób automatycznego startowania MS SQL Servera przez program mikroSubiekt w sytuacjach, gdy został on zatrzymany na przykład po aktualizacji lub restarcie systemu Windows.
  • Rozwiązano problem z przeliczaniem wartości brutto dokumentu FS przy udzielonym rabacie. Problem występował w niektórych sytuacjach związanych z ręcznym zmienianiem wartość brutto pozycji.