Opis zmian (29.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 29.0.2 - 12/03/2020

 • Rozwiązano problem zamykania się programu w przypadku zmiany ustawień filtra kategorii płacowych w module umów.

Wersja 29.0.1 - 03/03/2020

 • Poprawiono liczenie wynagrodzenia urlopowego w przypadku zmiany wartości składnika w trakcie miesiąca, w którym wykorzystywany był urlop.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-11Z(25) do postaci opublikowanej przez MF na platformie e-PUAP.

Wersja 29.0.0 - 17/02/2020

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 (26) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Przystosowano pliki wymiany do Płatnika do współpracy z nowymi formatami związanymi z "małym ZUS-em".
 • Rozwiązano problem błędnego wyliczania raportu o przeciętnym zatrudnieniu w przypadku występowania aneksów do umów i absencji.
 • W wydruku Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (RMUA) dodano pozycje dotyczące wpłat do PPK.
 • Rozwiązano specyficzny problem blokowania możliwości usunięcia zmiany w planie pracy przy występujących w firmie urlopach dodatkowych.
 • Przy generowaniu raportu do PPK dodano ostrzeżenie w przypadku braku kodu kraju przypisanego pracownikowi.
 • Rozszerzono dane wdrożeniowe pracownika o dane dotyczące zwolnienia z PIT dla młodych.
 • Rozwiązano problem wczytywania zwolnień lekarskich bezpośrednio z ePUE występujący przy dużej liczbie zapisów.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego uzupełniania wartości składnika do podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku występowania absencji zasiłkowych.
 • Rozwiązano problem pobierania wartości specjalnego zasiłku opiekuńczego z nieprawidłowego okresu przy obliczaniu podstawy składek budżetowych dla urlopu wychowawczego.
 • W składnikach płacowych umożliwiono równoczesne włączenie zwolnienia z PIT dla młodych i naliczania kosztów z praw autorskich, przy czym przy takim ustawieniu priorytet ma zwolnienie z PIT.
 • Poprawiono wyświetlanie liczby dostępnych stanowisk w licencjach.
 • Poprawiono błąd polegający na braku opcji wyszukiwania w filtrowaniu F8 na kartach przywróconych z poprzedniej sesji.
 • Poprawiono działanie opcji "Podpisz i wyślij" dla deklaracji skarbowych, które nie obsługują wysyłki elektronicznej.
 • Poprawiono na PIT-4R wydruk długiej treści wyjaśnień dotyczących wpłaty (pole 170).
 • Poprawiono obsługę deklaracji IFT-1/1R dla rachunków do umów cywilnoprawnych o wartościach posiadających część dziesiętną.
 • Poprawiono obsługę pola 27 (kraj wydania numeru identyfikacyjnego) w deklaracji IFT-1/1R.
 • Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 (25) - niepotrzebnie drukowany był REGON.
 • Poprawiono wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych dla każdej kolejnej deklaracji PIT-11 wystawionej w danym roku.
 • Poprawiono wykazywanie składek ZUS oraz składek zdrowotnych na kolejnych, wystawionych w trakcie roku deklaracjach PIT-11 (25).
 • Poprawiono wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika - inne źródła na kolejnych deklaracjach PIT-11 (25) wystawionych w ciągu roku.
 • Dodano możliwość wydruku logu sprawdzenia podatnika w Wykazie podatników VAT bezpośrednio po weryfikacji klienta.
 • Dodano nową wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów), obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.
 • Poprawiono komunikowanie braku dostępu do internetu w weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.
 • Poprawiono komunikowanie podatników zwolnionych w raporcie z weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.
 • Poprawiono weryfikację rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT w przypadku, gdy na dany dzień nie był ogłoszony plik płaski z rachunkami.
 • Poprawiono wydruk zaliczki miesięcznej od wypłat PIT - na niektórych drukarkach nie drukowało się tło deklaracji.
 • W parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS dodano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS.
 • W raporcie weryfikacji w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę określającą, czy podatnik jest zwolniony z VAT.
 • W weryfikacji statusu podatnika w Wykazie podatników VAT dodano datę i godzinę zapytania z serwera.
 • W zbiorczym zapytaniu o rachunki bankowe w Wykazie podatników VAT (Biała lista) zastosowano grupowanie po 30 rachunków (na potrzeby efektywniejszego wykorzystania limitu zapytań, który może zostać włączony przez Ministerstwo Finansów).
 • Zaktualizowano adres Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
 • Poprawiono weryfikację osoby fizycznej w Wykazie podatników VAT - nie były zapisywane imię i nazwisko sprawdzanej osoby.