InsERT S.A.

Gratyfikant nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań.

Opis zmian (27.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 27.1.1 - 02/12/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 27.1.0 - 28/11/2019

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie użytkownika programu na podstawie pracownika wybieranego z listy, gdy na podmiocie uruchomiony był Gratyfikant nexo.

Wersja 27.0.2 - 07/11/2019

 • Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.
 • Poprawiono obsługę pola "Opis księgowy" na zakładce "Księgowość", w edycji dokumentów.
 • Poprawiono błąd związany z powielaniem operacji bankowych bez ustawionego rozrachunku.
 • Poprawiono wystawianie podatkowej dyspozycji bankowej w przypadku ustawienia komunikacji z księgowością zdalną. Poprawiono również automatyczne rozliczanie zobowiązań dyspozycją bankową.

Wersja 27.0.1 - 30/10/2019

 • Rozwiązano problem nieprawidłowego drukowania się rachunku do umowy cywilnoprawnej spowodowany błędem autotekstu.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.

Wersja 27.0.0 - 23/10/2019

 • Dodano dedykowany wydruk do raportu o stanie urlopów.
 • Dodano możliwość wczytywania numerów ewidencyjnych uczestników PPK z plików od Agentów Transferowych.
 • Dodano możliwość pobierania zaświadczeń lekarskich e-ZLA z platformy ePUE bez potrzeby logowania się do niej.
 • Dodano funkcję zbiorczej zmiany stawki podatku dochodowego dla umów cywilnoprawnych.
 • Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
 • Dostosowano wzór świadectwa pracy do zmian w Kodeksie Pracy z 06.06.2019 r.
 • Poprawiono działanie filtrów okresu w raporcie Podliczenie wypłat i rachunków.
 • Poprawiono sortowanie przy wydrukach zbiorczych tak, aby odpowiadało kolejności wybranych obiektów.
 • W deklaracjach rozliczeniowych ZUS dodano kolumny z kwotami do zapłaty.
 • W kaflach o badaniach, uprawnieniach i BHP oraz o niepełnosprawności dodano możliwość uwidocznienia przeterminowanych zdarzeń.
 • W kaflach Wypłaty i Rachunki dodano informacje o wpłatach do PPK.
 • W mechanizmie przypomnień kadrowych wyłączono nadmiarowe pytanie o wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej.
 • W raporcie Badania, szkolenia BHP, uprawnienia dodano kolumnę z uwagami.
 • W raporcie o stanie urlopów poprawiono wyświetlanie ujemnych wartości w kolumnach ze szczegółowymi wskazaniami dni, godzin i minut.
 • Zaktualizowano wzorce wydruków kwestionariuszy osobowych.
 • Zaprzestano wypełniania bloku V w deklaracji ZUS ZWUA i bloku IV w deklaracji ZUS RIA dla umów cywilnoprawnych.
 • Poprawiono działanie przycisku dodawania danych dziecka przy wprowadzaniu absencji związanych z macierzyństwem.
 • W danych pracownika dotyczących PPK dodano numer nadany uczestnikowi PPK przez instytucję finansową.
 • W module pracowników dodano kolumnę z miesiącem obowiązku zgłoszenia do PPK.
 • Udoskonalono sposób uzupełniania składników zmiennych przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 • W rachunkach do umów cywilnoprawnych dodano datę wystawienia rachunku.
 • W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową
 • W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
 • Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
 • Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
 • Dodano usprawnienia w konfigurowaniu e-Archiwizacji.
 • Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
 • Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
 • Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania ustawień drukarki podczas wydruku naklejek.
 • Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
 • Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
 • Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
 • Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
 • Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
 • Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.
 • Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.
 • Poprawiono problem z nieaktywną opcją "Pokaż XML" występujący podczas przesyłania paczki dokumentów do księgowości.
 • W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
 • Dodano możliwość aktywacji i dezaktywacji rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość profilowania rachunków bankowych z poziomu bazy danych.
 • Na dyspozycjach podatkowych oraz dyspozycjach ZUS z datą realizacji od 01.11.2019 umożliwiono wykorzystanie kwoty z rachunku VAT.
 • Rozwiązano problem dotyczący ustawienia filtra Rachunek po zakończeniu importu wyciągów bankowych.