Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (50.0.1)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

 • Rozwiązano problem nieuwzględniania absencji z kodem 337 i 338 w wydrukach ECP.
 • Poprawiono działanie kolumny Suma składek ZUS w module wynagrodzeń.
 • Rozwiązano problem przywracania wartości domyślnych po edycji planu pracy w widoku Okres rozliczeniowy dla pracowników niepełnoetatowych.

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Liczenie wynagrodzeń:
  • Rozwiązano problem niepomniejszania podstawy zasiłku chorobowego w przypadku nieprzepracowania całego dnia.
  • Rozwiązano problem ujemnej podstawy składki zdrowotnej występujący w specyficznych przypadkach korekty wynagrodzeń.
 • Deklaracje ZUS:
  • Rozwiązano problem nieprawidłowego przenoszenia numeru dowodu osobistego płatnika składek do deklaracji ZUS DRA występujący w pewnych przypadkach.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.
  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Przeniesienie danych:
  • Przy przenoszeniu danych z Gratyfikanta GT dodano możliwość pomijania nieaktywnych pracowników.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
  • W oknie Drukuj, dla szyfrowanych wydruków hasłem własnym lub losowym dodano opcje pod prawoklikiem: Kopiuj, Wytnij, Wklej.
 • Inne zmiany w Gratyfikancie:
  • W treściach dokumentów dodano autotekst zwracający pełną liczbę dni należnego urlopu. Zastosowano go w domyślnej treści Informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Rozwiązano problem błędnego porównywania miesiąca wznowienia pobierania składek na FP po urlopie macierzyńskim z miesiącem wypłaty zamiast z datą wypłaty.
  • W limicie godzinowym opieki nad zdrowym dzieckiem zastosowano nowy przepis o uwzględnianiu obniżonej normy dobowej pracownika (na przykład pracownicy ze stopniem niepełnosprawności).
  • W module pracowników dodano możliwość uwidocznienia kolumny z nazwiskiem rodowym pracownika.
  • Rozwiązano problem nadmiarowych ostrzeżeń przy dodawaniu absencji zasiłkowych.
  • W raporcie do wypełnienia ZUS IWA zmieniono kwalifikację wypadków z daty wypadku na datę sporządzenia protokołu.
  • Rozwiązano problem nieuwzględniania w umowie normy dobowej określonej w kalendarzu nieopartym na cyklu występujący w szczególnych przypadkach.
 • Automatyzacja w Gratyfikancie, Rewizorze i Rachmistrzu:
  • W Automatyzacji dodano działanie "Generuj lub przelicz deklarację rozliczeniową ZUS", którą można wykonać po zapisaniu obiektu "Składki ZUS wspólnika".
  • W Automatyzacji rozwiązano problem z wyborem adresata wiadomości SMS wysyłanej po zapisaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych dla Osób i Pracowników. Podczas generowania dyspozycji do pliku sortowanie odbywa się teraz wg nazwiska i imienia zamiast nazwy skróconej.
 • Poprawiono działanie linku "Ustaw urząd skarbowy" w deklaracji PIT4R - wcześniej otwierał on edycję okna Mojej firmy w widoku klienta zamiast w widoku definiowania danych podmiotu.
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • Poprawiono błąd, który w niektórych scenariuszach powodował problemy z wykonywaniem automatów bazujących na warunkach bazodanowych.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Wydajność:
  • W module wynagrodzeń zastosowano bardziej wydajny, SQL-owy model pobierania danych.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję "Dodaj", dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Oddelegowani:
  • W składnikach płacowych w pozycji "Wchodzi do podstawy opodatkowania" udostępniono opcję "tak, za granicą", co umożliwi bardziej rozbudowane definiowanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych.
  • Dla oddelegowań umożliwiono takie skonfigurowanie składników wynagrodzenia za pracę za granicą, aby składka zdrowotna nie była ograniczana.
  • W składniku "Oddelegowanie opodatkowane za granicą" umożliwiono zmianę wartości znacznika "Zmienność".
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie zarejestrowania klienta biura rachunkowego w sytuacji, gdy klient o takiej samej nazwie i innym NIP był już zarejestrowany.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Pozostałe zmiany:
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna