Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Obsługa KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt GT

Program: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: KSeF, Laboratorium

​Krajowy System E-Faktur (KSeF)​ to platforma elektronicznej wymiany faktur​, która umożliwia wystawienie, przesłanie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia również automatyczną wymianę danych między przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi.

Kra​jowy System e-Faktur (KSeF) pozwala wystawić i udostępnić faktury w ustrukturyzowanym formacie XML, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne, natomiast od 1 lipca 2024 r. planowana jest jego obligatoryjność.

Z systemu korzystać mogą:

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,

  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP,

  • ​Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT.

W momencie, gdy system ten stanie się obowiązkowy, każda faktura i jej korekta będzie musiała zostać przesłana i przyjęta przez KSeF – dopiero wtedy będzie miała moc prawną. Również nabywca będzie miał obowiązek pobierania faktur, które zostały na niego wystawione przez podatników, od których nabywał towary/usługi, zaś datą otrzymania dokumentu przez nabywcę zostanie uznana data przyjęcia go przez KSeF.

Do KSeF zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów przesyłane są następujące dokumenty wraz z ich korektami:

  • faktury sprzedaży (w tym także do paragonu)

  • faktury uproszczone

  • faktury zaliczkowe (także rozliczeniowe)

  • ​faktury marża.

Więcej informacji, czym jest KSeF i dlaczego docelowo zasadniczo każdy podatnik będzie miał obowiązek korzystania z tego narzędzia, dostępne jest na stronach Ministerstwa Finansów.

Od wersji 1.74 program Subiekt GT umożliwia włączenie w Laboratorium ​funkcjonalności związanych z KSeF, dzięki czemu możliwe jest przetestowanie pracy z Krajowym Systemem e-Faktur na testowej bazie danych.​ Proces aktywacji funkcji e-Faktury opisany jest w artykule e-Pomocy technicznej: Subiekt GT – Uruchomienie modułu e-Faktur.


Program Subiekt GT zostanie przystosowany do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Firma InsERT na bieżąco będzie dokonywać zmian w systemie w celu zapewnienia pełnej obsługi KSeF. ​

Uwaga! W fazie laboratoryjnej opisywane funkcje dostępne są bez ograniczeń. Firma InsERT zastrzega, że w wersji finalnej korzystanie z nich może wymagać posiadania aktywnego abonamentu lub spełnienia innych, dodatkowych warunków.​ Testowanie funkcjonalności modułu e-Faktury powinno odbywać się na testowej bazie danych.​

Poniżej dostępne są artykuły e-Pomocy technicznej dotyczące obsługi KSeF w pro​gramie Subiekt GT: 

Konfiguracja

1. Subiekt GT – Uruchomienie modułu e-Faktur

2. Subiekt GT – Konfiguracja parametrów związanych z generowaniem i importem e-Faktur (KSeF)

3. Subiekt GT – Mapowanie ogólne jednostek miar KSeF

4. Subiekt GT – Jak włączyć automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF?

5. Subiekt GT – Jak włączyć automatyczne generowanie e-Faktury po zapisie dokumentu?

6. Subiekt GT – Jak dodać indywidualne mapowanie nazwy towaru?​

7. Subiekt GT – Jak dodać indywidualne mapowanie jednostek miary?

8. InsERT GT – Jak wygenerować token umożliwiający uwierzytelnienie w KSeF?​

9. Subiekt GT – Jak wpisać token autoryzacyjny KSeF?

10. Subiekt GT – Jak zmienić token autoryzacyjny KSeF?

11. Subiekt GT – Jak usunąć token autoryzacyjny KSeF?

12. Subiekt GT – Jak ustawić domyślną formę dokumentu?

13. Subiekt GT – Jak ustawić domyślną formę dokumentów dla konkretnego kontrahenta?

Wysyłka dokumentów

1. Subiekt GT – Jak wygenerować e-Fakturę?

2. Subiekt GT – Jak wysłać dokumenty sprzedaży do KSeF?​

3. Subiekt GT – Jak pobrać UPO e-Faktury wysłanej do KSeF?​

4. Subiekt GT – Jaka jest różnica pomiędzy wygenerowaniem e-Faktury a jej wysyłką?​

5. Subiekt GT – Jak dodać dodatkowe informacje do e-Faktury?

6. Subiekt GT – Jak ustawić formę dokumentu?​

Odbiór dokumentów

1. Subiekt GT – Jak aktywować import e-Faktur?

2. Subiekt GT – Jak odebrać e-Faktury z systemu KSeF?

3. Subiekt GT – Jak na podstawie e-Faktury dodać fakturę zakupu?

4. Subiekt GT – Jak ręcznie powiązać e-Fakturę z dokumentem Subiekta?​

5. Subiekt GT – Jak usunąć pobraną e-Fakturę?

6. Subiekt GT – Jak przypisać odebraną e-Fakturę do magazynu?

7. Subiekt GT – Jak poprawić dokument Subiekta powiązany z e-Fakturą?​

8. Subiekt GT – Jak usunąć powiązanie e-Faktury z dokumentem Subiekta?​


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki