InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT GT - Jak zbiorczo rozliczyć rozrachunki przelewem z podzieloną płatnością?

Program: InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Podzielona płatność

Zbiorcze rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności dozwolone są, jeżeli:
- operacja rozlicza cały vat jaki pozostał do rozliczenia,
- vat z zaznaczonych dokumentów nie został jeszcze rozliczony (nawet częściowo, w okresie nie mogą również istnieć dokumenty rozliczone inną formą płatności, np. gotówką),
- rozliczane są wszystkie dokumenty zawierające się we wskazanym okresie (okres wyznacza najwcześniejszy i najpóźniejszy dokument, przy czym minimalny okres to jeden dzień, maksymalny miesiąc kalendarzowy)

Przy zapisie program weryfikuje rozliczenia i w razie nieprawidłowości wyświetla stosowny komunikat.

Po wybraniu na formularzu rozliczania zbiorczego rozrachunków opcji przelew PP dostępna staje się zakładka Podzielona płatność. Tak jak przy pojedynczym rozliczaniu rozrachunków metodą PP zawiera ona pole Numer faktury. Jeżeli rozliczany jest jeden dokument pole to zostaje wypełnione numerem dokumentu. Jeżeli zaznaczonych jest klika pozycji wpisywany jest okres zawierający rozliczenia (dzień najwcześniejszego rozrachunku - dzień najpóźniejszego).

Aby rozliczyć rozrachunki zbiorczo, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki, a następnie dowolnego modułu związanego z rozliczaniem rozrachunków (np. Rozrachunki z kontrahentem).


2. Wskazać wybrane rozrachunki, a następnie wybrać opcję Operacje - Rozlicz zbiorczo.


3. Jako zapłatę wskazać przelew PP, wprowadzić kwotę przelewu oraz Kwotę VAT, po czym zaznaczyć rozrachunki i zatwierdzić przyciskiem OK.


​Zagadnienie należy do zbioru Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię