InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt nexo - Jak dodać listę nierozliczonych rozrachunków do wydruku dokumentu przez zaawansowaną edycję wzorca wydruku?

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Wydruki Stimulsoft

UWAGA! Poniższy artykuł przedstawia zaawansowaną edycję wzorca wydruku. Konfiguracja wydruku przez program Stimulsoft przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników. W razie problemów prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi serwisantami w celu konfiguracji.

Program Subiekt nexo PRO umożliwia d​​​​​odanie listy nierozliczonych rozrachunków do wydruku dokumentu. W tym celu należy:

1. W wyszukiwarce wpisać Wzorce wydruku. W kolejnym kroku należy odszukać wzorzec, który ma zostać zmodyfikowany, a następnie zaznaczyć go i wybierać z górnego menu Powiel.


2. W kolejnym kroku należy nadać Nazwę i zapisać wzorzec.


3. Zaznaczyć powielony wzorzec wydruku i z górnego menu wybrać Popraw wzorzec.


4. W oknie programu Stimulsoft należy w prawym menu przejść na zakładkę Dictionary, następnie w z górnego menu wybrać New Ithem – New Data Source.


5. W oknie New Data Source wybrać MS SQL.


6. Wypełnić Nazwę oraz Alias, następnie skorzystać z podpowiedzi danych połączeniowych z serwerem SQL i bazy danych w postaci Connection String oraz odpowiednio je wypełnić. Zatwierdzić klikając OK.


Przykładowy Connection String:

Integrated Security=False; Data Source=(local)\INSERTNEXO; Initial Catalog=Nexo_InsERT;
User id=sa;Password=insert;

7. W oknie Select Data kliknąć New Query.


8. Wprowadzić Nazwę i Alias, następnie w polu Query Text wpisać zapytanie SQL:

SELECT
RODZAJ.Symbol,
ROZRACHUNEK.DataPowstania,
ROZRACHUNEK.DokumentZrodlowy,
ROZRACHUNEK.Tytul,
ROZRACHUNEK.TerminPlatnosci,
ROZRACHUNEK.Kwota AS KwotaPierwotna,
ROZRACHUNEK.KwotaPozostala,
WALUTA.Symbol as Waluta
FROM ModelDanychContainer.Rozrachunki as ROZRACHUNEK
INNER JOIN ModelDanychContainer.PodtypyRozrachunkow as RODZAJ
ON ROZRACHUNEK.Podtyp_Id=RODZAJ.Id
INNER JOIN ModelDanychContainer.Waluty as WALUTA
ON ROZRACHUNEK.Waluta_Id=WALUTA.Id
WHERE RODZAJ.MagazynWalut = 0
AND ROZRACHUNEK.KwotaPozostala > 0
AND ROZRACHUNEK.Typ = 1
AND ROZRACHUNEK.Podmiot_Id = @Podmiot_Id


9. Zaznaczyć Parameters, kliknąć ikonę edycji, następnie wypełnić dane parametru:

Nazwa: @Podmiot_Id
Expression: Dokument.encjaDokumentu.PodmiotId

Po wpisaniu danych kliknąć Retreve Columns.


10. Wpisać @PodmiotId i kliknąć OK.


11. Zatwierdzić okno New Data Source.


12. Zaznaczyć stworzone źródło danych i kliknąć OK.


13. Przejść na zakładkę Raport - Strona trzecia, następnie z lewego menu dodać DataBand.


14. Wskazać źródło danych i kliknąć OK.


15. Na zakładce Report Tree, następnie przenieść stworzony DataBand do Panelu_Strony3.


16. Przenieść DataBand powyżej sekcji Podpisu.


17. Dodać HeaderBand pomiędzy sekcją Uwag i sekcją Nierozliczonych Rozrachunków (w przypadku problemów postępować w analogiczny sposób jak w pkt 15)


18. Z lewego menu wybrać pole tekstowe i dodać je w stworzony HeaderBand.


19. Wpisać Nierozliczone rozrachunki: i zapisać zmiany.


20. Z lewego menu wybrać pole tekstowe i dodać je w Data Source.


21. Wybrać Data Sources - nexo (pkt stworzona w kroku 6) - NierozliczoneRozrachunki (nazwa stworzona w pkt. 8) - DokumentZrodlowy oraz KwotaPozostala i dopisać PLN lub wkleić:

{NierozliczoneRozrachunki.DokumentZrodlowy} {NierozliczoneRozrachunki.KwotaPozostala} PLN

Zatwierdzić przyciskiem OK.


22. Zaznaczyć nowo dodane pola i dostosować czcionkę własnych upodobań.


23. Ustalić wysokość sekcji Nierozliczonych rozrachunków na równowartość kratki.


24. Zapisać stworzony wzorzec i zamknąć okno programu Stimulsoft.


Po tak wykonanych operacjach oraz wybraniu edytowanego wzorca wydruku pojawią się wykaz Nierozliczonych rozrachunków.Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących modyfikacji postaci wydruku w programach linii nexo​.
drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię