InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt nexo - Jak dodać listę nierozliczonych rozrachunków do wydruku dokumentu przez zaawansowaną edycję wzorca wydruku?

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Wydruki Stimulsoft

UWAGA!! Poniższy artykuł przedstawia zaawansowaną edycję wzorca wydruku. Konfiguracja wydruku przez program Stimulsoft przez​naczona jest dla zaawansowanych użytkowników znających strukturę bazy danych programów linii nexo, posiadających wiedzę programistyczną z języka ​C#, a także znających działanie aplikacji Stimulsoft. W razie problemów prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi serwisantami w celu konfiguracji.

Program Subiekt nexo PRO u​możliwia d​​​​​odanie listy nierozliczonych rozrachunków do wydruku dokumentu. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja - Wzorce wydruku, odnaleźć i zaznaczyć wzorzec FS standard, następnie kliknąć górne menu Dodaj - Powiel.


2. N​adać Nazwę i zapisać wzorzec.

 

3. Zaznaczyć powielony wzorze​c wydruku i z górnego menu wybrać Popraw wzorzec.

 

4. W oknie programu Stimulsoft należy w prawym menu przejść na zakładkę Dictionary, następnie w z górnego menu wybrać New Ithem - New Data Source.

 

5. W oknie New Data Source wybrać MS SQL.

 

6. Wypełnić Nazwę oraz Alias, następnie skorzystać z podpowiedzi danych połączeniowych z serwerem SQL i bazy danych w postaci Connection String oraz odpowiednio je wypełnić. Zatwierdzić klikając OK.

 

Przykładowy Co​nnection String:

Integrated Security=False; Data Source=(local)\INSERTNEXO; Initial Catalog=Nexo_InsERT;
User id=sa;Password=insert;

7. W oknie Select Data kliknąć New Query.

 

8. Wprowadzić Nazwę i Alias, następnie w polu Query Text wpisać zapytanie SQL:

SELECT
RODZAJ.Symbol,
ROZRACHUNEK.DataPowstania,
ROZRACHUNEK.DokumentZrodlowy,
ROZRACHUNEK.Tytul,
ROZRACHUNEK.TerminPlatnosci,
ROZRACHUNEK.Kwota AS KwotaPierwotna,
ROZRACHUNEK.KwotaPozostala,
WALUTA.Symbol as Waluta
FROM ModelDanychContainer.Rozrachunki as ROZRACHUNEK
INNER JOIN ModelDanychContainer.PodtypyRozrachunkow as RODZAJ
ON ROZRACHUNEK.Podtyp_Id=RODZAJ.Id
INNER JOIN ModelDanychContainer.Waluty as WALUTA
ON ROZRACHUNEK.Waluta_Id=WALUTA.Id
WHERE RODZAJ.MagazynWalut = 0
AND ROZRACHUNEK.KwotaPozostala > 0
AND ROZRACHUNEK.Typ = 1
AND ROZRACHUNEK.Podmiot_Id = @Podmiot_Id

 

9. Zaznaczyć Parameters, kliknąć ikonę edycji, a następnie wypełnić dane parametru:

Nazwa: @Podmiot_Id
Expression: Dokument.encjaDokumentu.PodmiotId

Po wpisaniu danych kliknąć Retreve Columns.

 

10. Wpisać @PodmiotId i kliknąć OK.

 

11. Zatwierdzić okno New Data Source.

 

12. Zaznaczyć stworzone źródło danych i kliknąć OK.

 

13. Przejść na zakładkę Raport - Strona trzecia, następnie z lewego menu dodać DataBand.

 

14. Wskazać źródło danych i kliknąć OK.

 

15. Na zakładce Report Tree, następnie przenieść stworzony DataBand do Panelu_Strony3.

 

16. Przenieść DataBand powyżej sekcji Podpisu.

 

17. Dodać HeaderBand pomiędzy sekcją Uwag i sekcją Nierozliczonych Rozrachunków (w przypadku problemów postępować w analogiczny sposób jak w pkt 15)

 

18. Z lewego menu wybrać pole tekstowe i dodać je w stworzony HeaderBand.

 

19. Wpisać Nierozliczone rozrachunki: i zapisać zmiany.

 

20. Z lewego menu wybrać pole tekstowe i dodać je w Data Source.

 

21. Wybrać Data Sources - nexo (pkt stworzona w kroku 6) - NierozliczoneRozrachunki (nazwa stworzona w pkt. 8) - DokumentZrodlowy oraz KwotaPozostala i dopisać PLN lub wkleić:

{NierozliczoneRozrachunki.DokumentZrodlowy} {NierozliczoneRozrachunki.KwotaPozostala} PLN

Zatwierdzić przyciskiem OK.

 

22. Zaznaczyć nowo dodane pola i dostosować czcionkę do własnych upodobań.

 

23. Ustalić wysokość sekcji Nierozliczonych rozrachunków na równowartość kratki.

 

24. Zapisać stworzony wzorzec i zamknąć okno programu Stimulsoft.

 

Po tak wykonanych operacjach oraz wybraniu edytowanego wzorca wydruku pojawią się wykaz Nierozliczonych rozrachunków.

 


Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących modyfikacji postaci wydruku w programach linii nexo​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię