Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Sello NX – Konfiguracja kont integracji

Program: InsERT GT, Sello NX, Subiekt GT

Kategoria: Integracje

​Konto integracji należy rozumieć jako konto umożliwiające wykonywanie działań w różnych serwisach handlowych (np. Allegro), w serwisach kurierskich (np. InPost) czy też w programie handlowo-magazynowym (np. Subiekt GT). Wszystkie z wymienionych trzech typów integracji wymagają dodania w Sello NX odpowiedniego konta, zalogowania się do danej integracji lub podania danych dostępowych. Są one przechowywane w sposób zaszyfrowany i wykorzystywane tylko do celów łączenia się z wybranym serwisem. 

Aby rozpocząć pracę z wybranym serwisem, należy skonfigurować konto integracji. W tym celu należy przejść do modułu KonfiguracjaKonta integracji i wybrać jedno z następujących kont: 
Opis możliwych do dodania Kont integracji ​dostępny jest poniżej:

Konto Allegro – dodanie konta wymaga zalogowania się do serwisu Allegro za pomocą jednej z dwóch metod (wewnętrznego okna logowania lub logowania zewnętrzną przeglądarką). Wybór metody nie ma znaczenia, do programu zostanie dodane takie konto, na jakie użytkownik zaloguje się do serwisu. Po pierwszym logowaniu serwis Allegro zażąda potwierdzenia nadania uprawnień aplikacji Sello NX do wykonywania działań w imieniu użytkownika. Po weryfikacji konta w serwisie automatycznie pobrane zostaną ustawienia domyślne konta (np. warunki zwrotów, reklamacje, gwarancje, cenniki dostaw). 

Konto Allegro Sandbox – jest to serwis testowy znajdujący się pod adresem https://allegro.pl.allegrosandbox.pl, na którym można dowolnie testować aplikację. Wymaga posiadania osobnego konta założonego w tym serwisie. Procedura dodawania konta w programie jest identyczna jak konta Allegro. 

Konto Subiekt GT – umożliwia wykorzystanie integracji z Subiektem GT. Jako konto należy tutaj rozumieć dane umożliwiające podłączenie się do Subiekta GT, są to: nazwa serwera, autentykacja Windows lub hasło SQL, należy także wpisać nazwę bazy danych. Dane te można pozyskać z ekranu logowania do Subiekta GT. Po naciśnięciu przez użytkownika klawisza OK program zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych i doda nowe połączenie z programem Subiekt GT. Pojawi się także okno umożliwiające skonfigurowanie podstawowych parametrów współpracy z Subiektem, m.in.:
  • mapowanie użytkowników Sello NX na użytkowników Subiekta GT,

  • wybór magazynów i cenników – Sello NX obsługuje wiele magazynów i cenników z Subiekta GT,

  • pól własnych,

  • mapowanie rodzaju płatności nexo na płatności Subiekta GT. 

Po zapisaniu przez użytkownika danych Sello NX wyświetli pytanie o ich wdrożenie. Podanie odpowiedzi Tak spowoduje wygenerowanie w systemie nexo m.in.: magazynów i cenników, które odpowiadają tym z Subiekta GT (będą one widoczne w tzw. kontekście programu).

Konto dostawcy paczek InPost – umożliwia dodanie obsługi wysyłek za pomocą API ShipX InPostu. Jako dane autoryzujące należy podać identyfikator firmy oraz token uzyskane od InPostu. 

Konto kurierskie WzA oraz WzA Sandbox – umożliwiają nadawanie przesyłek przy użyciu integracji z usługą Wysyłam z Allegro. Serwis Allegro umożliwia korzystanie z wielu różnych kurierów i metod wysyłki, ale tylko dla zamówień pochodzących z serwisu Allegro. Dodatkowo istotne jest konto Allegro, na którym wystąpił zakup. Dlatego też należy dla każdego konta Allegro używanego w programie dodać konto kurierskie WzA. Przy jego dodawaniu program poprosi o zalogowanie się do serwisu Allegro (lub Allegro Sandbox), w którym przy pierwszym logowaniu należy potwierdzić dostęp do danych konta dla aplikacji Sello NX couriers. Jest to chmurowy fragment systemu Sello NX, odpowiedzialny za komunikację z serwisami kurierów. 

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki