InsERT S.A.
netto799 zł

Subiekt GT - system sprzedaży

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Porównanie programów z linii Subiekt

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Subiekt - Subiekt GT, Subiekt nexo oraz Subiekt nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT).
Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

-

+

Zaawansowane pola własne

*

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Hierarchiczne jednostki miary +/- +

+

Zamienniki asortymentu

- -

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

- -

+

Wielu dostawców asortymentu

-

-

+

Działy sprzedaży -

+

+
Rozbudowane cenniki +/-

+

+
Faktura pro forma -

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień - -

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

-

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

- -

+

Sprzedaż z dostaw *

-

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

- -

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

- -

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) - +

+

Korekta kosztu dostaw

-

- +
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Intrastat

+

-

-
Akcyza

+

-

-

Rozbicie płatności na raty - - +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

-

- +
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera) -

-

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie -

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+

- +
Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych -

+

+
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości +/- + +

Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi 

-

-

+

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej         

-

+

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

+
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników) -

+

+
e-Archiwizacja 14 dni za darmo
PekaoREADY: sprawdzony z PekaoBIZNES24 - eksport i import płatności