mobilny Subiekt

System sprzedaży mobilnej, ściśle zintegrowany z Subiektem GT.

mobilny subiekt

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność mobilnego Subiekta. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.