InsERT S.A.
netto850 zł

mobilny Subiekt

System sprzedaży mobilnej, ściśle zintegrowany z Subiektem GT.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność mobilnego Subiekta. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Klawiatura
Klawiatura
Główny ekran
Główny ekran
Moduł kontrahentów
Moduł kontrahentów
Ustawienia VIP-ów
Ustawienia VIP-ów
Przeglądanie danych kontrahenta
Przeglądanie danych kontrahenta
Edycja danych kontrahenta
Edycja danych kontrahenta
Moduł towarów
Moduł towarów
Moduł dokumentów
Moduł dokumentów
Bufor
Bufor
Wybór typu dokumentu
Wybór typu dokumentu
Wystawianie dokumentu
Wystawianie dokumentu
Ustawienia parametrów dokumentu
Ustawienia parametrów dokumentu
Ustawienia widoku dokumentu
Ustawienia widoku dokumentu
Finalizowanie transakcji
Finalizowanie transakcji