Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gestor GT Sfera

Otwarty, gotowy na rozbudowę system zarządzania relacjami z klientami.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wykorzystania Gestora GT Sfera. Lista przykładów wraz z kodami źródłowymi dostępna jest w module InfoSfera, dostępnym w Gestorze GT. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Gestora GT Sfery, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.

Import klientów

Aplikacja umożliwia zaimportowanie danych adresowych potencjalnych klientów z pliku XLS do programu Gestor GT. Może być wykorzystana w sytuacji, gdy użytkownik Gestora kupi komercyjną bazę adresową tzw. leadów i będzie chciał ich zapisać w programie. W takiej sytuacji wystarczy usunąć przykładowe wiersze zapisane w pliku i wprowadzić właściwe.

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku VBA jako arkusz programu MS Office Excel 2003, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu w wersji co najmniej 2000 oraz zezwolenie na uruchomienie makra (po włączeniu programu MS Excel należy z górnego menu wybrać opcję Narzędzia-Makro-Zabezpieczenia i wybrać poziom Średnie lub Niskie).

Import kalendarza MS Outlook

Przykład stanowi procedura wykorzystująca Sferę dla Gestora GT, która ma za zadanie przenieść wszystkie terminy z kalendarza programu MS Outlook do Gestora GT. Najpierw nawiązywane jest połączenie z bazą danych, a następnie iterowane są wszystkie terminy w kalendarzu i każdy z nich jest przepisywany do Gestora GT.

Uwaga! Przykład został napisany w języku VBA i może być uruchamiany jako makro programu MS Office Outlook 2007, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu oraz zezwolenie na uruchomienie makra (należy wybrać z górnego menu opcję Narzędzia-Makro-Zabezpieczenia i na zakładce Bezpieczeństwo makr zezwolić na uruchamianie makr.