InsERT S.A.
netto2998 zł

Rewizor GT Sfera

Otwarty system finansowo-księgowy, który można rozbudowywać o własne rozwiązania.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora GT Sfery. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa Sfery dla Rewizora GT
Przykład - operacje bankowe
Przykład - rozkojarzenie rozrachunków
Przykład - rozkojarzenie rozrachunków
PekaoREADY: sprawdzony z PekaoBIZNES24 - eksport i import płatności