JPK
JPK

Rewizor GT

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Zgodność z PekaoBIZNES24

Programy Subiekt GT i Rewizor GT w wersji 1.27 zostały przystosowane do współpracy w zakresie eksportu danych.

Bank Pekao SA - Member of UniCredit Group

Oprogramowanie zostało przetestowane na środowisku produkcyjnym banku na wyznaczonym sprzęcie komputerowym z konfiguracją sprzętową spełniającą wymogi PekaoBIZNES24PekaoFIRMA24.

Prawidłowość eksportu i/lub importu danych zależne jest od prawidłowej konfiguracji sprzętowej u klienta zgodnej z wymogami określonymi odpowiednio dla PekaoBIZNES24 w Regulaminie Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej PekaoBIZNES24 Banku Pekao S.A.PekaoFIRMA24 w Regulaminie Systemu Bankowości Internetowej PekaoFIRMA24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.