InsERT S.A.
netto1499 zł

Rewizor GT

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Bilans otwarcia
Blokada okresu
Dane adresowe podmiotu
Definicja sprawozdania finansowego
Definiowanie roku obrotowego
Dekretacja i księgowanie
Dodawanie środka trwałego
Dokument kasowy na tle listy
Dokumenty do dekretacji
Import dokumentów
Informator o koncie
Interaktywny podgląd dokumentu przeznaczonego do dekretacji
Kartoteki powiązane
Kompensata
Kreator wdrożeniowy
Nadawanie analityk elementom kartoteki
Plan kont
Podgląd kilku dokumentów źródłowych jednocześnie
Podłączanie kartoteki
Pozycja schematu importu
Przyjęcie środka trwałego dokumentem OT
Przykład dekretu księgowego
Rozrachunki według dokumentów
Schemat importu
Sprawozdania
Wezwanie do zapłaty
Wpłata na rachunek bankowy
Wyciąg bankowy
Wydruk deklaracji CIT-8
Wyszukiwanie konta podczas dekretacji
Wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji
Wyszukiwanie odbiorcy wg NIP w czasie dekretacji
Zbiorcza dekretacja amortyzacji
e-Archiwizacja 14 dni za darmo
PekaoREADY: sprawdzony z PekaoBIZNES24 - eksport i import płatności