InsERT S.A.
netto599 zł

Rachmistrz nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa
Rozrachunki ratalne
Sesje kasowe
Własne rodzaje rozrachunków
Własne transakcje VAT
Własne typy amortyzacji
Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT
Eksploatacja pojazdów
Ewidencja VAT sprzedaży
Ewidencja VAT zakupu
Księga przychodów i rozchodów
Operacje kasowe
Plany amortyzacji środków trwałych
Raporty
Remanenty
Umowy pracownicze
Raport własny LINQ
Raport własny SQL
Rozrachunki nierozliczone