InsERT S.A.
netto699 zł

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Biura nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa
Klienci biura
Cennik usług
Wzorzec klienta biura
Konfiguracja działania cyklicznego
Zestawy działań cyklicznych
Moduł Działania cykliczne dla klienta
Moduł Działania cykliczne
Konfiguracja warunku umowy
Rejestr usług księgowych
Operacje zbiorcze
Moduł Operacje zbiorcze – podgląd operacji
Moduł Operacje zbiorcze – historia operacji