Jednolity Plik Kontrolny w programach Insertu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest elektroniczną postacią ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, którą przedsiębiorcy powinni wysyłać fiskusowi. Obowiązkowo i co miesiąc wysyłane są informacje o ewidencji VAT, a na żądanie organów podatkowych firmy wysyłają księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, operacje magazynowe, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Najważniejszym celem JPK jest usprawnienie działania organów podatkowych.

JPK ma sztywną strukturę narzuconą przez Ministerstwo Finansów, a dane, które tam trafiają pobierane są bezpośrednio z programów finansowo-księgowych. Dla użytkowników systemów Insertu przygotowaliśmy pakiet informacji na temat obsługi JPK w poszczególnych programach.

Wybierz program, którego używasz

InsERT nexo

Subiekt, Rachmistrz, Rewizor

Więcej

InsERT GT

Subiekt, Rachmistrz, Rewizor

Więcej

Subiekt 123

Więcej

mikroSubiekt

Więcej