Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (2.04)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 2.04 SP11 systemu Subiekt Sprint znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 2.04 SP11 programu Subiekt Sprint, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 2.04 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (korzystając z mechanizmów MS SQL Server);
 • wersje programu Subiekt Sprint starsze niż 2.04 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, która aplikacja Subiekta Sprint jest używana;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

Zmiany w wersji 2.04

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dla drukarek pracujących na protokole ElzabESC oraz Thermal wprowadzono drukowanie numeru NIP wpisanego na paragonie. Zmiana ta ma zastosowanie wyłącznie dla urządzeń oferujących taką funkcję.
 • Wprowadzono możliwość ustawienia obowiązku wprowadzania ceny dla towarów z przypisaną ceną otwartą wyłącznie wtedy, gdy jest ona zerowa. Nowa wartość parametru Obowiązek wprowadzania ceny (znacznik otwartej ceny) dostępna jest w programie Zarządzanie-Administracja-Parametry-Parametry systemu-Prowadzenie sprzedaży.
 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo w wersji 22.0.0 lub nowszej.
 • W edycji dokumentów magazynowych wprowadzono możliwość sortowania po wszystkich kolumnach pozycji asortymentu.
 • Naprawiono brak ustawienia znacznika Dokument wystawiony na [osobę fizyczną/podmiot prowadzący działalność gospodarczą] podczas synchronizacji dokumentów do systemu handlowego.
 • Podczas zapisu faktury detalicznej oraz zwrotu ze sprzedaży detalicznej skrócono czas oczekiwania na panel płatności dokumentu.
 • Rozszerzono ilość dozwolonych znaków w nazwie kategorii z 50 do 64.
 • Rozszerzono ilość dozwolonych znaków w numerze dokumentu z 30 do 64.
 • Rozszerzono ilość dozwolonych znaków w symbolu asortymentu z 20 do 64.
 • Naprawiono błąd mogący powodować przypisanie nieprawidłowego kontrahenta na przyjęciu zewnętrznym pobranym z systemu handlowego.
 • Naprawiono błąd synchronizacji dokumentów płatnych przelewem do Subiekta nexo.
 • Naprawiono synchronizowanie faktur detalicznych do Subiekta nexo tak, aby dostępna była informacja o powiązanym paragonie źródłowym.
 • W aplikacji Zarządzanie dodano możliwość uruchomienia strony WWW z tematami e-Pomocy technicznej.
 • Naprawiono nieprawidłowe synchronizowanie z Subiekta nexo parametru kontroli unikalności numeru NIP kontrahentów.
 • Naprawiono błąd nieuwzględniania promocji zdefiniowanych w Subiekcie nexo, które nie miały przypisanego żadnego kontrahenta, czyli powinny być stosowane dla wszystkich.
 • Naprawiono brak uwzględniania niektórych danych podczas tworzenia nowego stanowiska pracy na podstawie wzorca.
 • Poprawiono obsługę synchronizacji przesunięć międzymagazynowych do systemu handlowego tak, aby w przypadku braku towarów na stanie uniemożliwiających wykonanie skutku magazynowego komunikować brakujące stany magazynowe w logu synchronizacji.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się incydentalnego komunikatu o błędzie Nie masz licencji na stanowisko sprzedaży.
 • Naprawiono błąd synchronizacji zdjęć towarów z danej grupy, który powodował niewyświetlanie w aplikacji Sprzedaż towarów z pozostałych grup.
 • Naprawiono brak synchronizacji danych klienta do Subiekta nexo po usunięciu w aplikacji Sprzedaż danych o jego telefonie, adresie e-mail oraz stronie WWW.
 • Poprawiono komunikowanie błędu synchronizacji asortymentu posiadającego przypisaną zdezaktywowaną cechę.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pobieraniem nadmiarowych towarów z systemu handlowego. W specyficznych scenariuszach, mimo wyboru synchronizowania towarów z wybranymi cechami, importowane były nadmiarowe dane.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna