InsERT S.A.

Subiekt Sprint 2 - system sprzedaży

Subiekt Sprint 2 to system dla firm, które chcą szybko i łatwo obsługiwać klientów detalicznych.

Opis zmian (2.03)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 2.03 SP2 systemu Subiekt Sprint znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 2.03 SP2 programu Subiekt Sprint, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 2.03 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (korzystając z mechanizmów MS SQL Server);
 • wersje programu Subiekt Sprint starsze niż 2.03 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, która aplikacja Subiekta Sprint jest używana;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

Zmiany w wersji 2.03

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w programie. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Wprowadzono obsługę opłaty recyklingowej pobieranej od sprzedanych lub wydanych klientowi toreb z tworzyw sztucznych o grubości od 15 do 50 mikrometrów, przeznaczonych do pakowania zakupów. Kwotę opłaty dodatkowej należy doliczyć do ceny asortymentu w systemie handlowym i zsynchronizować dane asortymentu.
 • Wprowadzono pobieranie z systemu handlowego zdefiniowanych tam opłat dodatkowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. opłata klimatyczna). W programie dodano możliwość ich sprzedaży oraz wybór sposobu fiskalizowania na drukarkach fiskalnych.
 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo w wersji 19.0.0 oraz Subiektem GT w wersji 1.50.
 • Podczas synchronizacji danych wprowadzono odczytywanie parametrów numeracji zapisanych w systemie handlowym tak, aby unikać zmiany numeru dokumentu po jego zsynchronizowaniu.
 • Podczas wprowadzania pozycji na dokument przyjęcia zewnętrznego za pomocą czytnika kodów kreskowych naprawiono brak respektowania wpisanej ilości.
 • Naprawiono błąd sporadycznego braku działania polecenia odczytania masy podczas korzystania z interfejsu dotykowego.
 • Naprawiono błąd „Wartość pozycji musi być dodatnia. Prawdopodobnie cena towaru lub ilość wynoszą 0”, pojawiający się w interfejsie dotykowym, po wybraniu towaru z zerową ceną oraz znacznikiem otwartej ceny.
 • Wprowadzono ustawianie wartości pozycji na 0,01 zł, jeśli po zastosowaniu rabatu na skutek zaokrągleń wartość pozycji byłaby zerowa.
 • Poprawiono sposób importu zwrotów do przyjęć zewnętrznych tak, aby zapobiegać modyfikacji stanu magazynowego usług.
 • W programie Sprzedaż usunięto możliwość pobrania środków z użyciem płatności kartą podczas pracy kasjera.
 • Poprawiono sposób awaryjnego odzyskiwania dokumentów tak, aby nie następowało dublowanie powiązanych do towarów opakowań.
 • Poprawiono błąd występujący podczas synchronizacji towarów, pojawiający się w sporadycznych przypadkach, gdy zaznaczono wiele grup lub cech towarowych.