InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Funkcjonalność specjalna InsERT nexo - dostępna bezpłatnie wyłącznie dla posiadaczy aktywnego Abonamentu

Poniżej znajduje się lista funkcji, z których korzystać mogą użytkownicy systemów z Abonamentem na ulepszenia, wyłącznie w okresie jego obowiązywania. Jeśli użytkownik przed końcem okresu abonamentowego nie przedłuży usługi, straci możliwość wykorzystywania tych funkcji. Z chwilą nabycia Abonamentu zaczną one ponownie działać.

 

Funkcja Subiekt Rachmistrz Rewizor Gratyfikant Gestor Biuro
Eksport danych z rejestru VAT sprzedaży w formacie JPK_VAT do biura rachunkowego
Generowanie jednolitych plików e-Kontroli na potrzeby kontroli skarbowych
Firmowy serwis WWW (aplikacja vendero umożliwia stworzenie bezpłatnej strony WWW będącej wizytówką firmy)
Aktualizacja kursów walut
Aktualizacja parametrów podatkowych
Aktualizacja parametrów ubezpieczeniowych
Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej GUS
Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej CEiDG

Weryfikacja klientów w Wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście (wymagane jest posiadanie Konta InsERT)

Weryfikacja podatnika VAT w systemie VIES
Sprawdzanie statusu aktywności podatnika VAT w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów
Wymiana dokumentów online z księgowością
Integracja z systemem bankowości on-line mBank CompanyNet
Wysyłanie informacji do portalu pracownika
Wysyłanie informacji do portalu klienta biura rachunkowego
Korzystanie z operacji zbiorczych na podmiotach księgowych
Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami

InsERT mobile – dostęp do aplikacji mobilnej

Wysyłanie załączników do wiadomości pocztowych przez serwisy chmurowe

RODO – Drukowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

RODO – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

RODO – Anonimizacja klienta

RODO – Cele przetwarzania - dodawanie nowego/usuwanie/edycja własnego

RODO – Operacja wydruku informatora o kliencie - "informator" o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)

RODO – Szyfrowanie i minimalizacja danych w plikach komunikacji

Wydruki niefiskalne

Pełny ślad rewizyjny