Programy dla firm - InsERT

Funkcje dodatkowe w InsERT nexo
dostępne tylko w Abonamencie

Abonament to znacznie więcej możliwości! Sprawdź, jakie konkretnie funkcje otrzymujesz dodatkowo w poszczególnych programach InsERT nexo.

 






Funkcja Subiekt Rachmistrz Rewizor Gratyfikant Gestor Biuro
Eksport danych z rejestru VAT sprzedaży w formacie JPK_VAT do biura rachunkowego
Generowanie jednolitych plików e-Kontroli na potrzeby kontroli skarbowych

JPK_V7: naliczanie i edycja

Firmowy serwis WWW (aplikacja vendero umożliwia stworzenie bezpłatnej strony WWW będącej wizytówką firmy)
Aktualizacja kursów walut
Aktualizacja parametrów podatkowych
Aktualizacja parametrów ubezpieczeniowych
Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej GUS

Sprawdzenie w bazie GUS, czy kontrahent nie zakończył działalności

Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej CEiDG

Sprawdzenie w bazie CEiDG, czy kontrahent nie zakończył działalności

Weryfikacja klientów na tzw. Białej liście (wymagane jest posiadanie Konta InsERT)

Weryfikacja podatnika VAT w systemie VIES
Sprawdzanie statusu NIP w portalu podatnika

Sprawdzanie kaucji gwarancyjnej

Wymiana dokumentów online z księgowością
Integracja z systemem bankowości on-line mBank CompanyNet

Obsługa elektronicznych sprawozdań finansowych

Wysyłanie informacji do portalu pracownika
Pełny ślad rewizyjny
Korzystanie z operacji zbiorczych na podmiotach księgowych
Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami

InsERT mobile – dostęp do aplikacji mobilnej

Wysyłanie załączników do wiadomości pocztowych przez serwisy chmurowe

Opłata cukrowa – obsługa podatku od cukru, substancji słodzących, kofeiny i tauryny zawartych w napojach
Specjalny raport wyliczający podatek od sprzedaży detalicznej

RODO – drukowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

RODO – rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

RODO – anonimizacja klienta

RODO – cele przetwarzania – dodawanie nowego/usuwanie/edycja własnego

RODO – operacja wydruku informatora o kliencie – „informator” o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)

RODO – szyfrowanie i minimalizacja danych w plikach komunikacji

Pakiet e-Commerce: opodatkowanie sprzedaży transgranicznej dla konsumentów, w tym obsługa sprzedaży w procedurze OSS.

Podatek od plastiku: obsługa opłaty od sprzedawanych konsumentom kubków plastikowych i opakowań obiadowych.

Obsługa wag zwracających masę towaru