Funkcje dodatkowe w InsERT nexo
dostępne tylko w Abonamencie

Abonament to znacznie więcej możliwości! Sprawdź, jakie konkretnie funkcje otrzymujesz dodatkowo w poszczególnych programach InsERT nexo.

 

Funkcja Subiekt Rachmistrz Rewizor Gratyfikant Gestor Biuro
Eksport danych z rejestru VAT sprzedaży w formacie JPK_VAT do biura rachunkowego
Generowanie jednolitych plików e-Kontroli na potrzeby kontroli skarbowych
Firmowy serwis WWW (aplikacja vendero umożliwia stworzenie bezpłatnej strony WWW będącej wizytówką firmy)
Aktualizacja kursów walut
Aktualizacja parametrów podatkowych
Aktualizacja parametrów ubezpieczeniowych
Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej GUS
Pobieranie danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej CEiDG
Weryfikacja podatnika VAT w systemie VIES
Sprawdzanie statusu aktywności podatnika VAT w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów
Wymiana dokumentów online z księgowością
Integracja z systemem bankowości on-line mBank CompanyNet
Wysyłanie informacji do portalu pracownika
Wysyłanie informacji do portalu klienta biura rachunkowego
Korzystanie z operacji zbiorczych na podmiotach księgowych
Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami

InsERT mobile - dostęp do aplikacji mobilnej

Wysyłanie załączników do wiadomości pocztowych przez serwisy chmurowe

RODO - Drukowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

RODO - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

RODO - Anonimizacja klienta

RODO - Cele przetwarzania - dodawanie nowego/usuwanie/edycja własnego

RODO - Operacja wydruku informatora o kliencie - "informator" o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)

RODO - Szyfrowanie i minimalizacja danych w plikach komunikacji