Opis zmian (34.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 34.0.1 - 21/01/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 34.0.0 - 13/01/2021

 • Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.
 • W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie, czy jest on napojem izotonicznym. Zmiana wymagana jest do rozliczania podatku cukrowego.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał fiskalizację dokumentu, w którym nabywcą była osoba/firma dodana na podstawie szablonu ze zdefiniowanym państwem.
 • Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.
 • Poprawiono problem z usunięciem faktury sprzedaży utworzonej na podstawie WZ, w przypadku gdy dokument magazynowy posiadał włączoną blokadę edycji po zaksięgowaniu.
 • Poprawiono generowanie pliku EPP dla dokumentów rozliczenia zakupu - pole 6 "Pełny numer rozliczenia" obecnie zawiera nr dokumentu źródłowego (oryginalny), a nie numer wewnętrzny nadany przez program.
 • Poprawiono generowanie pliku wymiany EPP zawierającego dokumenty rozliczeń sprzedaży i zakupu - dla takich dokumentów niepoprawnie była określana w pliku transakcja handlowa.
 • Dla dokumentów pochodzących z Sello poprawiono brak możliwości zweryfikowania podatnika w Wykazie Podatników oraz VIES.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się nieprawidłowych wartości opłat cukrowych podczas edycji dokumentu i zbiorczym zaznaczaniu/odznaczaniu naliczania.
 • Na zleceniach produkcyjnych poprawiono nieprawidłowe wykazywanie partii składników, gdy magazyn przyjęć jest różny od magazynu wydań.
 • Dodano możliwość zlecania przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z programu.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się powielonych pozycji dla rozrachunków walutowych w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Poprawiono błąd związany z nadawaniem flag dla rozrachunków ratalnych.
 • W związku z brexitem wprowadzono wyświetlanie ostrzeżeń wraz z akcjami naprawczymi na dokumentach, które wystawiane są po 1 stycznia 2021 r. dla kontrahentów z państw, które opuściły UE.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający fiskalizację dokumentów. Błąd mógł występować dla nowo dodanych urządzeń, w sytuacji gdy praca z system nexo odbywała się w multiprogramie, a Subiekt nexo nie był uruchomiony w tym trybie jako pierwszy.