Asiston B2B

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

Aplikacja, która ułatwia obsługę hurtowej sprzedaży internetowej oraz pozwala na pełną integrację z programami sprzedażowymi i księgowymi. Umożliwia sprawny przepływ danych i dokumentów, zarówno wewnątrz organizacji, jak i między niezależnymi podmiotami.

KOMUNIKACJA:

 • Live Chat – aplikacja dająca możliwość stałego kontaktu między pracownikami i kierownikami, oraz klientami czy kontrahentami;
 • newsletter – pozwala na szybką komunikację; informuje użytkowników o zmianach w ofercie czy promocjach;
 • system powiadomień – skraca czas reakcji na zachodzące w obrębie aplikacji wydarzenia.

OBSŁUGA KLIENTA:

 • obsługa techniczna – moduł, który pozwala pracownikom, kontrahentom i klientom na gromadzenie i udostępnianie specjalistycznych informacji w firmie. To baza wiedzy i eksperckie FAQ;
 • reklamacje – narzędzie, które usprawnia i porządkouje procedurę reklamacji, co zwiększa satysfakcję klienta i wygodę pracy.

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ:

 • zapytania ofertowe – moduł działający na dwóch płaszczyznach. Klient ma do dyspozycji formularze, do których może dodawać produkty z oferty. Firma dysponuje narzędziami, które przygotowują dedykowane oferty;
 • rabaty – moduł umożliwia realizowanie złożonych strategii cenowych. Określa wysokość rabatów na konkretne produkty lub całe zamówienia;
 • moduł inwestycji – tworzy tzw. profil inwestycji, obejmujący dokonane zakupy i prezentujący zestawienie poniesionych kosztów. Aktualizuje informacje i wydatki. Klient może sprecyzować swoje potrzeby i zaplanować zakupy;
 • system doboru podwykonawców – ułatwia wybór podwykonawców dla poszczególnych zamówień. Monitoruje przebieg dotychczasowej współpracy dzięki czemu decyzje handlowe podejmowane są szybciej i pewniej.

ZARZĄDZANIE:

 • zarządzanie oddziałami – narzędzie koordynujące pracę oddalonych od siebie jednostek. Szybko weryfikuje stany magazynowe, efektywność sprzedaży i historię zamówień;
 • integracja systemów sprzedażowych – pozwala na pełne połączenie z programami sprzedażowymi. Synchronizuje dane pochodzące z zewnętrznych systemów. Odbywa się to bez udziału programistycznego. Integrowane są bazy danych oraz następuje wymiana informacji między programami;
 • automatyczne dodawanie cenników – aplikacja upraszcza proces synchronizacji i automatyzacji danych. Należy odpowiednio oznaczyć pola i kolumny w cenniku, wybrać odpowiedni dokument, a wszystkie dane zostaną zapisane w odpowiednich polach w elektronicznym formularzu;
 • moduł logistyczny – narzędzie przypisujące kierowców i pojazdy do wybranych tras i zleceń oraz monitorujące ich wykorzystanie;
 • statystyki i raportowanie – umożliwia na bieżącą analizę informacji w systemie. Pozwala przygotowywać zestawienia danych za różne okresy, generować raporty i wysyłać je drogą e-mailową.

Wymagania:

Subiekt nexo PRO