InsERT S.A.

Import dokumentów z Excela


Import dokumentów z Excela do programu: Subiekt nexo

ZBIORCZE IMPORTOWANIE POZYCJI NA WYBRANY DOKUMENT

Program Import XLS – Dokumenty służy do zbiorczego importowania pozycji dokumentów handlowo-magazynowych w nowym systemie firmy InsERT – Subiekt nexo PRO, z plików XLS, XLSX (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) oraz plików CSV.

Z jego pomocą można zaimportować faktury zakupu, faktury pro forma, faktury sprzedaży i jakiekolwiek dokumenty magazynowe (PW, RW, PZ, WZ itd.). Istnieje również możliwość przeprowadzenia inwentarycjazji na podstawie pliku Excel – pogram wczyta pozycje do inwentaryzacji z pliku.

Aplikacja wyposażona jest w mechanizm automatycznego dodawania nowych asortymentów, jeżeli jeszcze nie ma ich w kartotece Subiekta. Wtedy automatycznie do asortymentu mogą być przypisane takie parametry jak: symbol, nazwa, kod kreskowy, stawka VAT, cena ewidencyjna, jednostka miary.

To narzędzie zdecydowanie ułatwi pracę także w przypadku dotychczasowych problemów z przenoszeniem danych o stanach magazynowych do Subiekta nexo. Przygotowany wcześniej arkusz Excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom pozycji na dokumencie (np. symbol, opis pozycji, kod kreskowy, rabat, ilość itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostanie dodany dokument wybranego rodzaju, z wypełnionymi pozycjami i innymi wybranymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje wczytano, zaimportowano do nexo, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie pozycje zostały wczytane prawidłowo.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI:

  • import faktur sprzedaży/zakupu (nawet z PDF – istnieją darmowe konwertery online PDF do XLS);
  • import stanów magazynowych np. z poprzedniego systemu;
  • import stanów magazynowych z pliku XLS wytworzonych towarów;
  • inwentaryzacja z pliku Excel XLS;
  • przeniesienie danych o stanach magazynowych do Subiekta nexo PRO.

RAPORT Z OPERACJI:

Po wczytywaniu pozycji pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

  • zielonym – oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie;
  • pomarańczowym – informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie;
  • czerwonym – nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Cena: 179 zł - 30 dni, 349 zł - 2 lata, 499 zł - dożywotnio.

Wymagania: Subiekt nexo PRO

Autor: Artoit, tel. 603-94-88-94, 777-07-08-51

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW