Import dokumentów z Excela

Rozwiązania Partnerskie
 • Do programu:
 • Autor:
  Artoit
 • Kontakt:
  tel. (0-603) 94-88-94, (0-777) 07-08-51
 • e-mail:
 • strona www:
 • Cena:
  179 zł - 30 dni, 349 zł - 2 lata, 499 zł - dożywotnio.

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

IMPORTOWANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH, FAKTUR I DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH

Moduł ten służy do zbiorczego importowania pozycji dokumentów handlowo-magazynowych w nowym systemie firmy InsERT – Subiekt nexo PRO, z plików XLS, XLSX (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) oraz plików CSV. Z jego pomocą można zaimportować faktury zakupu, faktury pro forma, faktury sprzedaży i jakiekolwiek dokumenty magazynowe (PW, RW, PZ, WZ itd.). Istnieje również możliwość przeprowadzenia inwentarycjazji na podstawie pliku Excel – pogram wczyta pozycje do inwentaryzacji z pliku.

Aplikacja wyposażona jest w mechanizm automatycznego dodawania nowych asortymentów, jeżeli jeszcze nie ma ich w kartotece Subiekta. Wtedy automatycznie do asortymentu mogą być przypisane takie parametry jak: symbol, nazwa, kod kreskowy, stawka VAT, cena ewidencyjna, jednostka miary.

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom pozycji na dokumencie (np. symbol, opis pozycji, kod kreskowy, rabat, ilość itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostanie dodany dokument wybranego rodzaju, w wypełnionymi pozycjami i innymi wybranymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje wczytano, zaimportowano do nexo, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie pozycje prawidłowo zostały wczytane.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku, a polami towaru w Subiekcie nexo. Wystarczy, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Symbol - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole symbolu asortymentu. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI:

 • import faktury sprzedaży z zewnętrznego systemu;
 • import faktury zakupu (nawet z PDF - istnieją armowe konwertery online PDF do Excela);
 • import stanów magazynowych np. z poprzedniego systemu;
 • import stanów magazynowych z pliku Excel wytworzonych towarów;
 • inwentaryzacja z pliku Excel (generowanych np. przez kolektory lub czytniki kodów).

Rozpoznawanie towarów po:

 • symbolu asortymentu;
 • nazwie asortymentu;
 • kodzie kreskowym;
 • symbolu u producenta asortymentu;
 • symbolu u dostawcy podstawowego.

Wymagania:

Subiekt nexo PRO