Generator kodów kreskowych

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

SZYBKIE ZNAKOWANIE TOWARÓW

Kody kreskowe ułatwiają codzienną obsługę towarów w procesach sprzedaży, zakupu i magazynowania. Są nieodzownym elementem pozwalającym na szybką identyfikację towaru.

Program Generator kodów kreskowych to prosta aplikacja, która pozwala wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych towarów. Kody generowane są w systemach EAN-8 lub EAN-13 i zapisywane w Subiekcie w polu Podstawowy kod kreskowy.

Jest możliwość wyszukiwania towarów, których kody kreskowe występujące już w Subiekcie nie spełniają kryterium standardu EAN – w takim przypadku program daje możliwość wymiany istniejącego kodu na prawidłowy.

Program wyszukuje także towary nieposiadające kodów. Dzięki temu może być używany do cyklicznego nadawania kodów w miarę pojawiania się nowych towarów.

Kody mogą być generowane automatycznie w oparciu o ID towaru w bazie danych Subiekta lub ze zdefiniowanego przez użytkownika zakresu. Program pozwala na użycie przyznanego zakresu kodów lub stworzenie kodów wewnętrznych (rozpoczynających się od cyfry 2).

Intuicyjny mechanizm generuje kody kreskowe na podstawie podanego przez użytkownika pełnego ciągu znaków, posiada również funkcję autouzupełniania, dzięki której użytkownik podaje wyłącznie przedział żądanych kodów do utworzenia (np. 1 do 200). Program może być używany do cyklicznego nadawania kodów w miarę pojawiania się nowych towarów.

Użycie programu Generator kodów kreskowych powoduje, że nadawanie kodów kreskowych jest czynnością szybką i niewymagającą specjalistycznej wiedzy.

Wymagania:

Subiekt 1.42 lub nowszy, Microsoft SQL Serwer 2008 lub nowszy