InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 1305 rozwiązań partnerskich.


Zestawienie należności/zobowiązań wg kontrahentów z cechą do programu: Subiekt GT

Zestawienie prezentuje zestawienie nierozliczonych należności lub/i zobowiązań z filtrem cechy kontrahenta

Cena: 100,00 zł

Autor: SOFT-HELP Sławomir Czyżak, tel. 510-32-82-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności z uwzględnieniem not odsetkowych do programu: Subiekt 5 EURO

Zestawienie gromadzi wszystkie nalezności dla danej firmy wystawione w danym dniu lub wszystkie istniejące należności. Można tu wybrać należności wynikające z samych faktur lub faktur i not odsetkowych. Otrzymujemy takie dane: firmę, ilość dokumentów, największe spóźnienie i kwotę należnosci - można to wydrukować lub przejść dalej i otrzymać już szczegółowe rozbicie na poszczególne dokumenty i daty obowiązywania ich płatności.

Cena: 150,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów 1) Uwzględnia sprzedaż – przy księgowaniu kosztu własnego z tyt. sprzedaży 2) Uwzględnia płatność częściową

Cena: 300,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie przelewów do wypłaty (odpowiednik kasówki) do programu: Gratyfikant GT

Praktyczne zestawienie ułatwiające szybkie wprowadzanie przelewów na konta dla poszczególnych pracowników z listy. Zawiera imię,nazwisko, adres, nr konta i kwotę.

Cena: 80,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie przychodów i kosztów w podziale na kategorie do programu: Rachmistrz GT

Zestawienie przychodów i kosztów w podziale na kategorie.

Cena: 200,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie Przyjęcia/Wydania do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie Przyjęcia/Wydania towarów, w wybranym okresie dla wybranych firm, w/g asortymentu. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie renamentowe do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie renamentowe dla wybranej grupy towarowej. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedazy (ilości towarów) miesiącami do programu: Subiekt GT

Zestawienie prezentuje sprzedaż towarów (ilości) w wybranym roku wraz z podstawowym kodem kreskowym oraz stanem w bieżącym magazynie. Dodatkowe opcje to wybór kontrahenta na dokumencie, cecha towaru, wybór prezentowanej ceny netto oraz typ dokumentów. Istnieje możliwość modyfikacji.

Cena: 120,00 zł

Autor: SOFT-HELP Sławomir Czyżak, tel. 510-32-82-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży miesiącami/latami do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży dla wybranego kontrahenta w zadanym okresie, w podziale na miesiące/lata. Parametry: okres obliczeń, magazyn, kontrahent, skok czasowy (miesiąc/rok). Wynik: ilość dokumentów, sprzedaż brutto, sprzedaż netto, marża w każdym okresie oraz łącznie.

Cena: 80,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży oraz nal/zob do programu: Subiekt 4 Plus

Dwa zestawienia za okres od początku miesiąca do wybranej daty, dla wybranych magazynów: 1. Sprzedaż - wartość sprzedaży dla wybranych magazynów z podziałem na sprzedaż: towarów, usług, kompletów oraz sprzedaż fakturowaną, paragonową, Na any dzień oraz narastająco od początku miesiąca 2. Nal/Zob - zestawienie należności i zobowiązań na dany dzień Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży towarów w danym okresie w cenach brut. do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży towarów w danym okresie w cenach brutto. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży towarów zakupionych od wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży towarów zakupionych od wybranej firmy

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg firm oraz asort. do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg firm oraz asortymentu oraz eksport do plików tekstowych Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg grup towarowych do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży dla wybranej grupy towarowej Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL dokumenty KP, KW, Bank przyjmie, Bank wyda do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL wykaz dokumentów kasowych dla wybranego typu KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda , Bank przyjmie, Bank wyda, dla wybranego okresu, dla wybranego kontrahenta, wybranej kategrii i wybranego magazynu. Przykład w PDF dostępny na email dla zainteresowanych, cena netto

Cena: 100,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL wydań/przyjęć opakowań dla typu dok. do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL wykaz wydanych lub przyjętych ilości opakowań zwrotnych w wybranym okresie, kategoii, typu dokumentu FS,KFS,WZ,PZ,FZ,KFZ,PI dla wybranego opakowania. Przykład w PDF dostępny na email, cena netto

Cena: 100,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie towarów dla konwojenta (kierowcy) do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie przygotowuje raport ilościowy i wartościowy towarów na podstawie wybranych dokumentów sprzedaży dla konwojenta (kierowcy), który dostarcza towar do klienta. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 500,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie zakupów określonych towarów od wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie zakupów określonych towarów od wybranej firmy. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawieni wydania-zwroty dla wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie wydań i zwrotów towaru do wybranej firmy

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestwienie marży na towarach w/g poszczególnych dokumentów do programu: Subiekt 5 EURO

Zestawienie do kontroli cen sprzedaży towarów. Pokazuje towary w/g dokumentów sprzedaży : - jaka cena sprzedaży, - jaki upust (kwotowo i procentowo), - jaka marża. Niezbędne do szybkiej kontroli pracy sklepu ,pkt sprzedaży.

Cena: 300,00 zł

Autor: smart-it Paweł Zbroszczyk i wspólnicy Spółka Jawna, tel. 605-60-13-43, 94-342-40-73

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ZK -> WZ (MM) do programu: Subiekt GT

Generator wydań (i przesunięć) magazynowych na podstawie zamówień do klienta. Po wybraniu listy dokumentów ZK, tworzone są automatycznie WZ-ki (lub MM-ki), ZK zostają ustawione jako zrealizowane, na brakujące towary tworzone są zamówienia różnicowe. Wymaga Sfery i Excela. Możliwość dostosowania modułu do potrzeb klienta. Cena do uzgodnienia.

Cena: 0,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana kategorii dok. do programu: Subiekt GT

Zmiana kategorii wybranych dok. kasowych i bankowych wykonywana w formie zestawienia własnego COM po uprzednim zdefiniowaniu kontrahenta i powiązaniu go z konkretnym dokumentem i kategorią która ma zostać podstawiona w miejsce standardowej. Wykorzystywane przy eksporcie do programów księgowych dok. wypłat do banków oraz wypłat dla pracowników z tyt. delegacji i innych. Demo: http://www.blue-netsoft.pl

Cena: 100,00 zł

Autor: BLUE NETSOFT Paweł Sławiński, tel. 505-16-30-63

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana położenia i rozmiaru okna głównego dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia ustalenie położenia i rozmiaru okna głównego programów Gestor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT. Czasami zdarza się, że program zapamiętuje niepoprawne informacje o położeniu okna głównego i przy kolejnym uruchomieniu okno nie będzie widoczne w obszarze pulpitu. Można mieć wtedy wrażenie, że program nie uruchamia się. Dzięki temu dodatkowi każdy może w łatwy i szybki sposób przywrócić poprawne położenie i rozmiar okna głównego.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana statusu fiskalnego dokumentu do programu: Subiekt 5

Program pozwala na dowolną zmnianę statusu fiskalnego faktur, rachunków i paragonów. Szczególnie Przydatny przy poprawianiu pojedyńczych, "żle sfiskalizowanych" dokumentów.

Cena: 100,00 zł

Autor: COMPUSOFT Józef de Mezer, tel. 22-648-40-50, 501-70-62-00

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana uwag na dokumnecie zakupu do programu: Rewizor GT

W momecie zapisu dokumentu zakupu ( SUBIEKT GT ) program zmienia UWAGI na dokumnecie dopisując na początku uwag oryginalny numer dokumentu dostawcy. Dziei temu mozna przenosząc dokument w tresci zapisu na koncie mieć numer i opsi. Np FV209320 paliwo do sam RLA 0001

Cena: 100,00 zł

Autor: "IKS" Piotr Grzywa, tel. 17-225-35-20, 602-61-47-21

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW