InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 1299 rozwiązań partnerskich.


Zestawienie sprzedaży towarów w danym okresie w cenach brut. do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży towarów w danym okresie w cenach brutto. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży towarów zakupionych od wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży towarów zakupionych od wybranej firmy

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg firm oraz asort. do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg firm oraz asortymentu oraz eksport do plików tekstowych Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie sprzedaży w wybranym okresie wg grup towarowych do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie sprzedaży dla wybranej grupy towarowej Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL dokumenty KP, KW, Bank przyjmie, Bank wyda do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL wykaz dokumentów kasowych dla wybranego typu KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda , Bank przyjmie, Bank wyda, dla wybranego okresu, dla wybranego kontrahenta, wybranej kategrii i wybranego magazynu. Przykład w PDF dostępny na email dla zainteresowanych, cena netto

Cena: 100,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 609-52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL Weryfikacja kręgu kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie SQL, które w kontekście wybranego roku obrotowego porównuje zapisy na kontach z grupy 4 po stronie debetowej (Winien) do zapisów na kontach grupy 4 po stronie kredytowej (Ma) i pokazuje dekrety, w których zachodzi różnica. Zestawienie służy do weryfikacji, czy istnieją dekrety, w których przeksięgowanie przez konto kręgu kosztów nie zamyka się z kontami kosztowymi grupy 4.

Cena: 184,50 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL wydań/przyjęć opakowań dla typu dok. do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL wykaz wydanych lub przyjętych ilości opakowań zwrotnych w wybranym okresie, kategoii, typu dokumentu FS,KFS,WZ,PZ,FZ,KFZ,PI dla wybranego opakowania. Przykład w PDF dostępny na email, cena netto

Cena: 100,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 609-52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie towarów dla konwojenta (kierowcy) do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie przygotowuje raport ilościowy i wartościowy towarów na podstawie wybranych dokumentów sprzedaży dla konwojenta (kierowcy), który dostarcza towar do klienta. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 500,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie zakupów określonych towarów od wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie zakupów określonych towarów od wybranej firmy. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawieni wydania-zwroty dla wybranej firmy do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie wydań i zwrotów towaru do wybranej firmy

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestwienie marży na towarach w/g poszczególnych dokumentów do programu: Subiekt 5 EURO

Zestawienie do kontroli cen sprzedaży towarów. Pokazuje towary w/g dokumentów sprzedaży : - jaka cena sprzedaży, - jaki upust (kwotowo i procentowo), - jaka marża. Niezbędne do szybkiej kontroli pracy sklepu ,pkt sprzedaży.

Cena: 300,00 zł

Autor: smart-it Paweł Zbroszczyk i wspólnicy Spółka Jawna, tel. 605-60-13-43, 94-342-40-73

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ZK -> WZ (MM) do programu: Subiekt GT

Generator wydań (i przesunięć) magazynowych na podstawie zamówień do klienta. Po wybraniu listy dokumentów ZK, tworzone są automatycznie WZ-ki (lub MM-ki), ZK zostają ustawione jako zrealizowane, na brakujące towary tworzone są zamówienia różnicowe. Wymaga Sfery i Excela. Możliwość dostosowania modułu do potrzeb klienta. Cena do uzgodnienia.

Cena: 0,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT do programu: Subiekt GT

Rozwiązanie pozwala na zbiorcze przetwarzanie zamówień ZK wg tego samego schematu. Między innymi możliwe jest wystawianie faktur, paragonów imiennych, realizacja bez dokumentu, łączenie zamówień wystawionych dla tego samego kontrahenta, montowanie kompletów dla wybranych dokumentów, a także wiele innych funkcji realizowanych jako indywidualne funkcje. Moduł korzysta ze Sfery dla Subiekt GT.

Cena: 349,00 zł

Autor: DBSOFT, tel. 793-95-22-00, 509-34-22-00, 71-357-55-02

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana kategorii dok. do programu: Subiekt GT

Zmiana kategorii wybranych dok. kasowych i bankowych wykonywana w formie zestawienia własnego COM po uprzednim zdefiniowaniu kontrahenta i powiązaniu go z konkretnym dokumentem i kategorią która ma zostać podstawiona w miejsce standardowej. Wykorzystywane przy eksporcie do programów księgowych dok. wypłat do banków oraz wypłat dla pracowników z tyt. delegacji i innych. Demo: http://www.blue-netsoft.pl

Cena: 100,00 zł

Autor: BLUE NETSOFT Paweł Sławiński, tel. 505-16-30-63

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana położenia i rozmiaru okna głównego dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia ustalenie położenia i rozmiaru okna głównego programów Gestor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT. Czasami zdarza się, że program zapamiętuje niepoprawne informacje o położeniu okna głównego i przy kolejnym uruchomieniu okno nie będzie widoczne w obszarze pulpitu. Można mieć wtedy wrażenie, że program nie uruchamia się. Dzięki temu dodatkowi każdy może w łatwy i szybki sposób przywrócić poprawne położenie i rozmiar okna głównego.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana statusu fiskalnego dokumentu do programu: Subiekt 5

Program pozwala na dowolną zmnianę statusu fiskalnego faktur, rachunków i paragonów. Szczególnie Przydatny przy poprawianiu pojedyńczych, "żle sfiskalizowanych" dokumentów.

Cena: 100,00 zł

Autor: COMPUSOFT Józef de Mezer, tel. 22-648-40-50, 501-70-62-00

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana uwag na dokumnecie zakupu do programu: Rewizor GT

W momecie zapisu dokumentu zakupu ( SUBIEKT GT ) program zmienia UWAGI na dokumnecie dopisując na początku uwag oryginalny numer dokumentu dostawcy. Dziei temu mozna przenosząc dokument w tresci zapisu na koncie mieć numer i opsi. Np FV209320 paliwo do sam RLA 0001

Cena: 100,00 zł

Autor: "IKS" Piotr Grzywa, tel. 602-61-47-21

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana widoczności pola razem do zapłaty dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia ukrycie pola razem do zapłaty oraz form płatności w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Ukrycie tych pól pozwala przygotować wzorce wydruków bez informacji o cenach towarów typu wydanie zewnętrzne bez cen, specyfikacja załadunkowa (packing list), zamówienie od klienta bez cen. Dodatek jest darmowy.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana wysokości nagłówka raportu dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia zmianę wysokości nagłówka w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wysokość nagłówka może zostać zmniejszona w celu pozyskania miejsca na pozostałą treść dokumentu lub zwiększona w celu umieszczenia większej ilości informacji w nagłówku dokumentu, na przykład logo firmy. Druga możliwość może być przydatna zwłaszcza na wzorcach wydruku, w których pozostawiono mniej miejsca, na przykład „Faktura Pro Forma”. Dodatek jest darmowy.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana wysokości pól wystawił i odebrał dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia zmianę wysokości pola wystawił i odebrał w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wysokość tych pól może zostać zmniejszona w celu umieszczenia większej ilości informacji na wzorcu wydruku. Dodatek jest darmowy.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana wysokości stopki strony dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia zmianę wysokości stopki strony w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wysokość stopki strony może zostać zwiększona w celu umieszczenia większej ilości informacji, na przykład grafiki z logami dostawców, z którymi współpracujemy. Dodatek jest darmowy.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ZMIANA WZORCÓW WYDRUKU do programu: Subiekt 4 Plus

Umożliwia zmianę wzorca wydruku w trakcie pracy Subiekta. Różne wzorce dla różnych użytkowników, różne wzorce dla różnych komputerów w sieci. Wyboru dokonuje się z pośród wcześniej przygotowanych zestawów. Przykłady: Faktura zwykła, eksportowa, po angielsku, WZ inne kolumny dla firm stowarzyszonych, inne dla przewoĽników.

Cena: 100,00 zł

Autor: RELAX, tel. 23-662-52-54

Zadaj pytanie poprzez e-mail

Zrealizowana (zapłacona) marża na dokumentach sprzedaży do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie zapłaconych dokumentów sprzedaży: wartość, koszt, zyzk, marża. Zapłacone dokumenty dla określonych firm, z określonym spóĽnieniem w zapłacie określonego kodu akwizytora (pole teleks w kartotece firm) Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zwrot VAT dla podróżnych do programu: Subiekt 4 Plus

Moduł umożliwia zadrukowywanie druków TAX FREE, zarówno zawierających 8 pozycji jak i 7 pozycji. Posiada instrukcję obsługi, która umożliwia od początku samodzielne dostosowanie konfiguracji S4 oraz modułu do wspólpracy z danym formularzem TAX FREE i drukarką. Moduł wspólpracuje z drukarkami laserowymi i atramentowymi opartymi na emulacji PCL. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 1 500,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW