InsERT S.A.

Rachmistrz nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Opis zmian (22.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 22.0.2 - 08/11/2018

 • Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.
 • Poprawiono problem z określeniem indywidualnych podstaw ZUS dla wspólnika.

Wersja 22.0.1 - 25/10/2018

 • Rozwiązano problem niejasnego komunikatu przy próbie edytowania rachunków bankowych pracownika.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika dla klientów o typie "osoba".
 • Poprawiono sprawdzanie w portalu MF czy podatnik VAT został wykreślony bądź przywrócony z rejestru podatników.
 • Zaktualizowano adres usługi bankowości on-line banku ING.

Wersja 22.0.0 - 16/10/2018

 • InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!
 • Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.
 • W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.
 • Dodano możliwość odfiltrowania pracowników posiadających już wystawiony PIT-11 w opcji zbiorczego wystawiania deklaracji.
 • Dodano możliwość zweryfikowania statusu VAT podatników ujętych na deklaracji VAT-27.
 • Dodano nową, drugą wersję deklaracji Zaliczki miesięcznej/kwartalnej podatku ryczałtowego związanej z obsługą stawki 12,5% od dochodów z najmu.
 • Dodano możliwość dekretacji automatycznej korekt kosztów dostawy dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość automatycznej dekretacji korekt kosztów dostawy dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania obrazów księgowych (dokumentów do dekretacji) za pomocą wartości słowników użytkownika.
 • Dodano obsługę opodatkowania stawką 12,5% wynajmu powyżej kwoty 100 tys. zł w działalności rozliczanej podatkiem zryczałtowanym.
 • W ewidencjach VAT dodano możliwość dokonania zbiorczego opisu księgowego zaznaczonych dokumentów.
 • W Rozliczeniach właścicielskich w przychodach z innych źródeł typu wynajem bądź dzierżawa, inna pozarolnicza działalność oraz w odliczeniach od przychodu typu inne ulgi związane z przychodem dodano obsługę stawki ryczałtu 12,5%.
 • Dla zapisów VAT dodano informację, do którego pola deklaracji VAT-7/7K trafi wartość danego zapisu.
 • Dodano możliwość importu dokumentów do ewidencji VAT na podstawie pliku JPK_FA.
 • Bankowość off-line - nowa lista banków.
 • BGŻ BNP Paribas - bankowość on-line.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji bankowych.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji kasowych.
 • Dodano wybór strony kodowej przy wysyłce dyspozycji do pliku Elixir.
 • Szybkie płatności - zakup.
 • Zmieniono zasadę uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie ze zmieniającymi się interpretacjami i wyrokiem NSA kwota zmniejszająca podatek powinna być stosowana niezależnie od trwania zatrudnienia.
 • Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.
 • W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
 • W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.
 • W kartotece klienta, na zakładce wydruki dodano możliwość przypisywania do każdego typu dokumentu domyślnego szablonu wiadomości e-mail, który będzie używany podczas wysyłki dokumentu.
 • W modułach związanych z klientami oraz na listach klientów dodano nową kolumnę, która dla osób wyświetla nazwy klientów sortowane po nazwisku.
 • W kartotece klienta poprawiono nawigację za pomocą klawisza Enter. Dotychczas przejście Enterem przez pola Cechy, Branże, Notatki, Zdjęcie powodowało usunięcie wartości z tych pól.
 • W module Klienci poprawiono błąd dla filtra grupa, który powodował, że w filtrze były możliwe do wyboru tylko grupy o typie podmiotu wszyscy.
 • W module Klienci poprawiono działanie filtrów opartych o cele przetwarzania. Dotychczas data zapytania, data odpowiedzi, data wycofania nie uwzględniały bieżącego dnia.
 • W module klienci poprawiono sortowanie oraz formatowanie warunkowe dla kolumny rabat.
 • W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.
 • W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.
 • W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
 • Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.
 • W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia autotekstu "państwo klienta".
 • Dodano znacznik „Wysyłaj do InsERT mobile" pozwalający na wybranie klientów, których dane zostaną przesłane do aplikacji mobilnej. Znacznik jest dostępny w parametrach synchronizacji InsERT mobile oraz w kartotece klienta. W module Klienci dodano kolumnę, filtr oraz operację zbiorczą umożliwiającą sterowanie tym znacznikiem.
 • W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
 • W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.
 • W oknie wydruku poprawiono podpowiadanie szablonu wiadomości e-mail w zależności od typu dokumentu.
 • Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
 • Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.
 • [PRO] Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
 • Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
 • [PRO] Dodano nowe kształty dla flag własnych.
 • Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
 • W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.
 • Dodano możliwość określenia czy pracownik jest rezydentem podatkowym - ma to wpływ na dane adresowe deklaracji PIT-11.
 • W deklaracjach skarbowych dodano na potrzeby PIT-11 kolumnę Dział (domyślnie wyłączona), obrazującą ostatni przypisany na umowie o pracę dział pracownika.
 • W opcji dodawania deklaracji PIT-11, na liście wyboru pracownika zmieniono kolejność danych na nazwisko i imię.
 • Poprawiono aktualizowanie treści tooltipa (komunikatu informacyjnego) dla powielonej definicji pozycji schematu dekretacji.
 • Poprawiono edycję definicji schematu dekretacji, w której użyta została wartość złożona. Ponowne otwarcie do edycji takiego schematu trwało coraz dłużej.
 • Poprawiono odczyt dokumentów EPP do biura rachunkowego, zawierających w treści niepoprawne kody znaków.
 • Poprawiono ustawienie fokusa na polu Nazwa przy powielaniu raportu.
 • Poprawiono w schemat dekretacji do KPiR powielanie definicji kolumn do których dekretowana ma być kwota.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości zapisu VAT w wizytówce dokumentu w przypadku poprawy wartości zapisu, przy jednoczesnym rozliczeniu rozrachunku podpiętego pod ten zapis.
 • Dodano możliwość odłożenia na zadany okres powiadomienia o deklaracji bądź pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość określenia terminu pojawi się powiadomienia o niewystawieniu bądź niewysłaniu deklaracji PIT, VAT bądź pliku JPK_VAT. Dla deklaracji PIT jest to termin 15-go dnia miesiąca, dla VAT oraz JPK_VAT - 20 dnia miesiąca.
 • Dodano obsługę automatycznej dekretacji dokumentów obrotowych na których wykorzystana została nowo dodana forma płatności "szybka płatności".
 • Dodano skrót klawiszowy do operacji wycofania dekretacji.
 • Dostosowano odczyt pliku EPP do formatu pliku 1.05.5 generowanego przez Subiekta GT w wersji 1.54.
 • Poprawiono generowanie pustych wpisów w monitorowaniu danych osobowych w przypadku aktualizacji danych zewnętrznych z poziomu Biura nexo.
 • Poprawiono problem "Wystąpił błąd podczas deszyfrowania paczki od nadawcy" pojawiający się podczas odbioru dokumentów on-line w księgowości.
 • Poprawiono problem z uwzględnianiem okresu wskazanego w okienku wydruku w którym został zmieniony wzorzec na inny.
 • Poprawiono wykazywanie statusu VAT odczytanego z portalu dla podatników zwolnionych z VAT.
 • Rozbudowano zarządzanie powiadomieniami o wystawieniu deklaracji i JPK_VAT.
 • Sprawdzenie statusu VAT podatnika z poziomu deklaracji VAT bądź pliku JPK_VAT obejmuje obecnie również podatników występujących po stronie sprzedaży (podatku należnego).
 • W operacji sprawdzania statusu kontrahenta w portalu podatkowym dodano logowanie parametrów połączenia.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę z NIP kontrahenta.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę ze statusem kontrahenta odczytanym z tego portalu.
 • W wyszukiwarce poleceń poprawiono wyszukiwanie konfiguracji Parametry Ewidencji VAT.
 • Dodano automatyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT podczas dodawania zapisów w ewidencji VAT sprzedaży.
 • Poprawiono w okienku wydruku ewidencji VAT zakupu obsługę znacznika "Grupuj pozycje dokumentu".
 • Poprawiono wykazywanie waluty w nagłówku obrazu księgowego (dokumentu do dekretacji) delegacji zagranicznej.
 • Poprawiono w okienku wydruku KPiR pamiętanie ustawienia "Nie drukuj zerowych wartości" przy zmianie wzorca na inny.
 • W modułach pracowników, umów i płac dodano kolumnę nazwisko i imię pracownika.
 • W raporcie Transakcje VAT-UE dodano kolumnę z wartością netto dokumentu.
 • Dodano kolumnę "Dokument księgowy" w sekcji rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany rodzaju operacji bankowych.
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
 • Dodano powiązanie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność z transferami na/z rachunek VAT.
 • Dodano uprawnienia Operacje kasowe - Dodaj KP/TP bez rozrachunku oraz Operacje kasowe - Dodaj KW/TW bez rozrachunku.
 • Dodano uprawnienie "Rachunki bankowe - zarządzanie", dotyczące rachunków Mojej firmy.
 • Dodano uprawnienie Dyspozycje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
 • Dodano uprawnienie Operacje kasowe - zmiana wystawiającego.
 • Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
 • Na operacjach kasowych i bankowych zwiększono rozmiar pola Tytułem.
 • Na wyciągu bankowym dodano kolumnę informującą o powiązaniu operacji bankowej z dyspozycją.
 • Na wydrukach rozrachunku oraz wezwania do zapłaty poprawiono prezentację numeru dokumentu oryginalnego.
 • Poprawiono aktualizację kwoty VAT na rozrachunku powiązanym z zapisem w ewidencji VAT.
 • Poprawiono dodawanie rachunku bankowego do kartoteki klienta podczas wczytywania wyciągów.
 • Poprawiono odświeżanie (F5) w raporcie Podliczenie finansów.
 • Poprawiono odświeżanie dni spóźnienia w widokach rozrachunkowych w przypadku edycji rozliczeń.
 • Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych uwzględniając wyszukiwarkę oraz dokumenty powiązane.
 • Poprawiono sposób generowania daty operacji bankowych przy zbiorczym wystawianiu na podstawie dyspozycji.
 • Poprawiono widoczność rozrachunków rozliczonych po terminie przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej.
 • Poprawiono wysyłkę on-line dyspozycji do banku ING w przypadku wystąpienia znaków specjalnych w nazwie i adresie Mojej firmy oraz adresie Klienta.
 • Przy zmianie statusu dyspozycji bankowej dodano podpowiadanie na podstawie jego stanu. Dodatkowo w parametrach bankowości dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia zmiany statusu.
 • Rozwiązano problem z operacjami bez rachunku bankowego (transakcje z wpłatomatu) w bankowości on-line.
 • Rozwiązano problem zdublowanych operacji bankowych po pobraniu historii w bankowości on-line w specyficznym przypadku.
 • Usprawniono konfigurację bankowości on-line ING o możliwość połączenia bez certyfikatu autoryzującego.
 • W kartotece klientów dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek od przeterminowanych należności.
 • W kreatorze zakładania podmiotu dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego na rachunku VAT.
 • W module Bank dodano nowy widok Szybkie płatności on-line prezentujący transakcje szybkich płatności dokumentów sprzedaży.
 • W wersji prezentacyjnej podmiotu dodano możliwość przetestowania usługi bankowości on-line.
 • W widokach operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Powiązany informujący o powiązaniu operacji rodzaju Transfer.
 • W widokach operacji kasowych, bankowych oraz dyspozycji dodano kolumnę oraz filtr Do rozliczenia.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę VATIN.
 • W widokach rozrachunków oraz windykacji dodano kolumnę Opiekun.
 • W widoku operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Rozrachunek umożliwiający odfiltrowanie operacji nierozrachunkowych.
 • W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
 • Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.
 • W oknie danych klienta naprawiono błąd powodujący ukrycie danych o statusie VAT podatnika przy włączonym profilu uproszczonym.
 • W edycji danych klientów wydzielono dane dotyczące płatności do nowej zakładki. Przeniesiono także dane statusu czynnego podatnika VAT i metody rozliczania VAT z zakładki "Handel" na zakładkę "Podstawowe".