InsERT S.A.

Rachmistrz nexo
ulepszenia

System do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 17.0.3 - 15/11/2017

 • Poprawiono problem z wysyłką plików JPK objawiający się komunikatem "(...) Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS". Przyczyną problemu jest zmiana przez Microsoft certyfikatu SSL na niektórych serwisach Microsoft Azure Storage.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Umożliwiono wykorzystanie profilu zaufanego do podpisywania plików JPK_VAT.
 • Rozwiązano problem występujący przy dodawaniu autotekstów parametrycznych do treści dokumentów kadrowych oraz do sprawozdań finansowych.
 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki na podatek PIT dla wspólnika (w skali progresywnej) w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego.
 • Poprawiono wczytywanie pliku EPP w wersji 1.05.5 z dokumentami do biura rachunkowego.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną pliku JPK_KPiR dla celów kontrolnych urzędu skarbowego (e-Kontrola) w przypadku, gdy wygenerowany plik zawierał dane z roku 2016.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów VAT do KPiR i jednocześnie do VAT z wykorzystaniem opcji tworzenia bądź podłączania rozrachunków w schemacie.

Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

 • W danych firmy i wspólników dodano możliwość zaewidencjonowania indywidualnego numeru rachunku wpłat do ZUS, który będzie wykorzystywany od 2018 roku.
 • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
 • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
 • Dodano w dekretacji automatycznej dokumentów handlowych numer skojarzonego dokumentu magazynowego oraz dla dokumentów magazynowych, numer dokumentu handlowego.
 • W schematach dekretacji dodano możliwość wczytania schematów z innego okresu obrachunkowego.
 • W schematach dekretacji dodano możliwość wykorzystania kwoty użytkownika we wskazanej walucie.
 • Dodano możliwość określenia dla zapisów VAT powiązanych z wydatkami na pojazd wspólnika, by automatycznie nie były dekretowane do ksiąg rachunkowych.
 • Dodano możliwość wyświetlenia zbiorczego raportu z ostatnio wykonanego odpytywania portali: NIP, VIES, VAT, GUS, CEiDG oraz kaucji gwarancyjnych.
 • Dodano obsługę dekretacji automatycznej not odsetkowych.
 • W definicjach warunków schematów dekretacji dodano obsługę cech klientów.
 • W definicji okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia sposobu wyznaczania dat zapisu VAT tworzonego z poziomu dokumentu księgowego.
 • Dodano możliwość sortowania wydruku ewidencji VAT miesięcznie, wg numeru księgowego.
 • Dodano nowe wzorce wydruku rejestrów VAT zakupu układem odwzorowujące deklarację VAT.
 • W ewidencji zakupów dla VAT marża dodano obsługę zapisów walutowych.
 • W parametrach ewidencji VAT dodano możliwość określenia, czy podczas dekretacji do VAT (automatycznej i ręcznej) blokować zapis w przypadku wprowadzania dokumentu z numerem już istniejącym.
 • W wydrukach rejestrów VAT zakupu dodano możliwość grupowania pozycji dla każdego dokumentu.
 • W  Parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów dodano możliwość włączenia automatycznego przeliczania zapisów VAT z częściowym odliczeniem dotyczącym pojazdów. Pozwala to dla zapisów opartych o definicję częściowego odliczenia dopisywać nowe pozycje, które automatycznie zostaną przeliczane. Ułatwia to w znaczny sposób ewidencję tzw. faktur "mieszanych".
 • W edycji  zapisu VAT sprzedaży i zakupu dodano operacje sprawdzania statusu kontrahenta w systemie VIES i portalu podatnika.
 • Dla zapisów walutowych w KPiR dodano możliwość określenia domyślnych parametrów związanych z rodzajem kursu waluty.
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych na wydruku KPiR.
 • W parametrach wydruku podsumowania KPiR dodano możliwość określenia, czy w wyliczonym dochodzie uwzględniać różnicę remanentową z niezaksięgowanych remanentów.
 • Dla wydruku karty środka trwałego dodano możliwość określenia, na który dzień wykazać stan środka.
 • W definicji środka trwałego rozszerzono słownik sposobów nabycia środka o wartości związane z leasingiem.
 • W Parametrach typów amortyzacji dodano możliwość określenia, by podczas dodawania środka trwałego podpowiadana była stawka amortyzacji dla wybranego numeru KŚT.
 • Dodano możliwość dezaktywacji form płatności.
 • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
 • Dodano możliwość ręcznego powiązania operacji bankowych z dyspozycjami.
 • W parametrach systemu dodano parametr umożliwiający wybranie kursu do rozliczeń rozrachunków wg daty rozliczenia lub z dnia poprzedzającego datę rozliczenia.
 • W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumny pokazujące wartości rozrachunków walutowych przeliczonych wg kursu.
 • Rozwiązano problem znaków specjalnych występujących w nazwie firmy przy eksporcie do pliku wymiany do programu Płatnik.
 • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
 • W module Klienci dodano kolumnę "Czynny podatnik VAT". Kolumna domyślnie jest niewłączona.
 • Poprawiono odbiór dokumentów EPP w komunikacji off-line EDI++ w przypadku, gdy NIP UE kontrahenta zawierał znaki specjalne.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
 • W operacjach zbiorczych: "Dodaj branżę", "Dodaj cechę" listę wyboru posortowano alfabetycznie.
 • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
 • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
 • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
 • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
 • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
 • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
 • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
 • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
 • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
 • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
 • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
 • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
 • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
 • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
 • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
 • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
 • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
 • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
 • Dodano przeszukiwanie elementów konfiguracji do wyszukiwarki poleceń oraz do wyszukiwarki konfiguracji.
 • Dodano możliwość wydrukowania deklaracji skarbowych na podmiocie wygasłym (będącym w stanie tylko do odczytu), czyli takim, do którego wygasły uprawnienia użytkowania.
 • Podczas podpisywania deklaracji podpisem kwalifikowanym zmieniono kolejność wyświetlania certyfikatów wykorzystywanych do podpisania - obecnie jako pierwsze wyświetlane są certyfikaty z aktualną datą ważności oraz dodatkowo ostatnio używane.
 • Poprawiono problem ze zbiorczą wysyłką PIT-11Z(23) (na Uniwersalną Bramkę Dokumentów), w przypadku gdy taka deklaracja była już wcześniej wysłana.
 • Poprawiono wydruk urzędu skarbowego na dokumencie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • W deklaracjach skarbowych dodano kolumny pokazujące datę wysyłki elektronicznej oraz pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • W pliku JPK_VAT, dla podmiotu z formą prawną wymagającą wskazania właściciela, zmieniono pobieranie danych urzędu skarbowego oraz danych adresowych. Obecnie pobierane są one z danych wspólnika.
 • W zaliczkach ryczałtowych PIT dodano uwzględnianie nieodliczonej w poprzednich miesiącach składki ZUS i zdrowotnej.
 • W edycji schematu dekretacji, w definicji pozycji dodano boczny pasek przewijania (scroll) w przypadku występowania wielu pozycji warunkowego zapisu na konta.
 • W schematach dekretacji do VAT rozszerzono precyzję współczynnika dekretowanych kwot do trzech miejsc po przecinku.
 • Dodano domyślne przypisanie nowych transakcji handlowych Subiekta nexo do transakcji VAT na cele automatycznej dekretacji dokumentów z takimi transakcjami handlowymi.
 • Dodano możliwość wskazania konkretnego podatnika w przypadku, gdy weryfikacja w systemie CEiDG pokaże wiele wpisów.
 • Dodano wyświetlanie w sposób sformatowany niektórych komunikatów zwracanych przez bramkę wysyłki deklaracji elektronicznych.
 • Poprawiono generowanie pliku JPK_PKPIR w e-Kontroli dla zapisów zawierających dane osoby fizycznej.
 • Poprawiono problem z odbiorem dokumentów z pliku EPP w przypadku, gdy dane kontrahenta nie zawierały jego adresu.
 • Poprawiono wydruk dokumentu rozliczenia eksploatacji pojazdu w przypadku auta firmowego.
 • Udostępniono obsługę flag własnych w module Noty księgowe.
 • W fakturach wewnętrznych oraz w ich obrazach księgowych dodano obsługę numeru oryginalnego dokumentu źródłowego.
 • W Konfiguracji, w Opisach księgowych dokumentów wprowadzono możliwość dodania nowej kategorii księgowej podczas definiowania domyślnego opisu księgowego dla danego typu dokumentów.
 • W obrazach księgowych składek ZUS oraz zaliczek na podatek z list płac dodano pole z datą wypłaty.
 • Wydłużono czas oczekiwania (timeout) na odpowiedź serwera SQL podczas operacji wczytywania dokumentów przesłanych do biura rachunkowego w komunikacji off-line EDI ++ (plik EPP).
 • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
 • Zmieniono układ modułów oraz uporządkowano widoki w modułach w sposób, który poprawia i ułatwia nawigację po programie.
 • Dla zapisów złożonych VAT wykazywany jest NIP na dokumencie w przypadku zgodności transakcji VAT na pozycjach dokumentu.
 • Dodano automatyczną obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego w ewidencji VAT zakupu i sprzedaży.
 • Dodano obsługę zapisów złożonych VAT tworzonych z poziomu zapisu księgowego na podstawie szablonu VAT.
 • Na wydrukach rejestrów VAT poprawiono kolejność w obrębie dnia zapisów złożonych (dotyczy wydruku z pozycjami dokumentów).
 • Poprawiono porównywanie kwoty podłączonego rozrachunku pod zapis księgowy z wartością brutto powiązanego zapisu VAT.
 • Poprawiono ujmowanie ujemnych zapisów VAT sprzedaży marża - obecnie, w deklaracji VAT oraz JPK_VAT takie zapisy ujmowane są z wartością zerową.
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT, na których uwzględniane były zapisy VAT nierozliczone w metodzie kasowej (bez ustawionego miesiąca naliczenia/odliczenia).
 • Poprawiono wydruki rejestrów VAT zawierające zapisy złożone bez żadnych pozycji. Taki zapis mógł powstać jako zapis lustrzany do zapisu VAT złożonego w metodzie kasowej.
 • Rozdzielono parametry określające sposób podsumowania na wydrukach KPiR (dla Rachmistrza nexo) oraz ewidencji VAT.
 • W Notach korygujących dodawanych na podstawie zapisu VAT, udostępniono edycję pola Numer oryginalny.
 • W Parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów dodano możliwość zdefiniowania domyślnego opisu pozycji. Opis ten będzie pobierany dla zapisów VAT zakupu związanych z częściowym odliczeniem VAT na wydatki związane z pojazdem.
 • Do wydruku Podsumowania KPiR dodano kolumnę związaną z wydatkami badawczo-rozwojowymi.
 • Dodano automatyczne skalowanie kwot do szerokości komórki w wydruku KPiR.
 • Dodano obsługę różnic kursowych dla rozliczeń, w których jedna ze stron rozliczenia jest w walucie PLN.
 • Poprawiono porównywanie kwoty zapisu KPiR z wartością brutto powiązanego zapisu VAT.
 • Poprawiono wydruk separatora tysięcy dla kolumny 10 KPiR.
 • Poprawiono wyznaczanie statusu zapisów KPiR posiadających podłączone rozrachunki. Ustawianie statusu w kolumnie "Rozrachunki spóźnione" nie jest dokonywane dla rozrachunków rozliczonych po terminie.
 • Przy wydruku do pliku Podsumowania KPiR oraz samej KPiR dodano podpowiadanie nazwy pliku.
 • Na wydruku Raportu o środkach trwałych ustawiono sortowanie wg numeru w ewidencji.
 • W dokumencie modernizacji środka trwałego udostępniono kwotę niestanowiącą kosztów uzyskania przychodu - obecnie jest możliwe określenie, jaka część wartości modernizacji nie stanowi kosztów.
 • W dokumencie przesunięcia środka trwałego (PT) dodano podpowiadanie osoby odpowiedzialnej z ostatniego istniejącego dokumentu PT. W przypadku jego braku osoba podpowiadana jest z dokumentu OT (przyjęcie środka trwałego).
 • W module środków trwałych zmieniono sortowanie tabeli wg numeru inwentarzowego tak, by środki ułożone były wg części numerycznej numeru inwentarzowego.
 • W raporcie Informacji zbiorczej składki ZUS wspólników wykazywane są obecnie również w oparciu o wartości dokonane w module Rozliczenia właścicielskie.
 • W wydruku Raportu o środkach trwałych uwzględniane są obecnie te środki, które zostały wcześniej określone filtrowaniem w module tego raportu. Wcześniej drukowane były wszystkie środki trwałe.
 • Na liście dokumentów w module not korygujących dodano możliwość włączenia kolumny "Potwierdzona". Wprowadzono także możliwość filtrowania dokumentów po: dacie oryginału, dacie zakończenia dostawy, dacie potwierdzenia oraz kategorii.
 • Na wydrukach korekt do faktur zakupu dodano drukowanie numeru oryginalnego korekty.
 • Na liście not korygujących naprawiono brak wyświetlania historycznych danych podmiotu.
 • Na wydrukach not korygujących wprowadzono umieszczanie nazwy pełnej uczestniczących podmiotów zamiast dotychczas stosowanych nazw skróconych.
 • Dodano dwuodcinkowy wydruk dyspozycji bankowej (polecenia przelewy/wpłaty gotówkowej).
 • Dodano kolumnę Tytułem w sekcji Rozliczenia, na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Dodano nowy widok kursów walut umożliwiający filtrowanie tabel kursów.
 • Na dokumentach finansowych i rozrachunkach, w sekcji Rozliczenia dodano kolumnę Dni spóźnienia.
 • Na operacjach bankowych bez kontrahenta dodano możliwość jego wskazania bez konieczności zmiany rodzaju operacji.
 • Na raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumny zgodnie z filtrami.
 • Na operacjach kasowych oraz bankowych o rodzaju Transfer dodano możliwość wstawiania salda.
 • Poprawiono skalowalność okna dopasowania kontrahentów przy pobieraniu wyciągów bankowych z pliku.
 • Poprawiono ustawienie domyślnej strony kodowej (IBM OEM Europa Centralna (852)) dla parsera mt940 banku ING.
 • Poprawiono zapamiętywanie strony kodowej dla parserów wyciągów mt940.
 • Przy wczytywaniu wyciągów z plików mt940 lub csv dodano możliwość wskazania dowolnego klienta z kartoteki.
 • Uaktualniono kod Swift Deutsche Bank.
 • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.
 • W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek, filtrowania wg rodzaju wezwania oraz zakresów dni spóźnienia.
 • W oknie wczytywania plików mt940 oraz csv dodano opcję szybkiego kojarzenia kontrahentów z pliku i kartoteki.
 • W raporcie Wiekowanie rozrachunków dodano komunikat informujący o braku kursów walut dla rozrachunków w walucie obcej.