Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (51.0.0)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 51.0.0 - 17/06/2024

 • Portal Dokumentów
   Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych i ich klientów oraz przedsiębiorstw prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo. Umożliwia klientom biur oraz pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowego, np. w formie plików PDF lub zdjęć. Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

  Portal Dokumentów zastąpi dwie aktualnie istniejące na rynku usługi: Portal Biura – Dokumenty i Dokumenty firmy.
  • Usunięto moduły Portal Biura (dla podmiotów klientów biura) oraz Portal Dokumentów firmy (dla podmiotów do obsługi własnej księgowości), które zastąpione zostały jedna wspólną usługą Portalu Dokumentów. Dostęp do nowej usługi, po premierze Portalu Dokumentów realizowany jest przez moduł Dokumenty pobrane dostępny na liście modułów, w grupie Księgi.
  • W usłudze Portalu dokumentów, która zastąpi Portal Biura oraz Portal dokumentów firmy, zmieni się system rozliczania odczytanych stron OCR. Strony istniejące w licencjach zastępowanych usług zostaną przeliczone na InsPunkty. Przelicznik, jaki zostanie zastosowany: 1 strona = 1 InsPunkt.
  • Po premierze Portalu Dokumentów funkcjonalność ta dostępna będzie w module Dokumenty pobrane w grupie Księgi.
  • W nowej usłudze Portalu dokumentów, dla podmiotów biur rachunkowych dostępna będzie funkcjonalność etykietowania dokumentów OCR. Obsługę Etykiet dla dokumentów należy wówczas włączyć w Laboratorium.
  • W usłudze Portal Dokumentów obsługującej podmioty klientów biura rachunkowego przekształcono funkcję "Odrzuć" powodującą oznaczenie dokumentu OCR jako niepodlegającego przetwarzaniu księgowemu na rzecz funkcji "Cofnij do obiegu". Spowoduje to zwrócenie dokumentu do obsługi webowego Portalu Dokumentów.
  • Dla nowej usługi Portalu Dokumentów realizowanej w module Dokumenty pobrane, wydzielona została do Laboratorium obsługa dokumentów KSeF. Dla tych użytkowników, którzy uruchomili komunikację z KSeF przed premierą Portalu Dokumentów, obsługa dokumentów KSef nadal pozostanie włączona.
 • Portal Biura - Raporty
   Po premierze nowej usługi Portalu Dokumentów usługa Portalu Biura - Raporty dostępna będzie bezpośrednio na liście modułów, w sekcji Komunikacja. Zostaną rozdzielone uprawniania do usług Portal Biura Raporty i Portal Dokumentów, dzięki czemu u klientów biur dostęp do wybranych aplikacji będą mogły mieć różne osoby.
 • Usprawnienia w wykorzystaniu kartoteki pojazdów w zapisach księgowych
   Rozszerzono zakres wykorzystania pojazdów w ewidencjonowaniu wydatków na eksploatację pojazdów oraz połączeniu rachunków eksploatacji z zapisami VAT.
  • Automatyczny VAT do rachunków za przejazd
    Dodano możliwość domyślnego tworzenia zapisów VAT dla rachunków eksploatacji pojazdu. W Konfiguracji eksploatacji pojazdu można włączyć parametr decydujący, czy przy tworzeniu rachunku dotyczącego pojazdu ma być tworzony automatycznie zapis VAT.
  • Zapisy VAT związane z autem firmowym
    Dodano możliwość automatycznego oznaczania zapisów VAT związanych z wydatkami na pojazd firmowy jako niepodlegających księgowaniu. Ustawienia dokonuje się w Konfiguracji obsługi typów dokumentów dla zapisów VAT zakupu.
  • Prostsze szablony VAT
    Dodano wykorzystanie pojazdów zdefiniowanych w systemie w definicjach szablonów VAT zakupu.
  • Określ wartość nabycia pojazdu
    Dodano możliwość określenia, od jakiej kwoty nabycia pojazdów ma być rozliczany leasing proporcjonalny. W definicji pojazdu leasingowanego można zdecydować, czy do określenia procentu kosztów uwzględnić pełna kwotę brutto nabycia (Brak odliczenia VAT), czy też kwotę netto nabycia powiększoną o wartość VAT nieodliczanego (częściowe odliczenie), czy też samą kwotę netto (pełne odliczenie VAT).
 • W definicji transakcji VAT dodano możliwość określenia domyślnego statusu księgowego dla skojarzonych zapisów VAT tworzonych podczas wypisywania dokumentów z daną transakcją. Dla przykładu, jeżeli definicja transakcji WNT posiada określenie, by tworzony był zapis skojarzony w ewidencji VAT sprzedaży, wówczas taki zapis będzie domyślnie posiadał ustawiony status wynikający z definicji transakcji WNT.
 • Automatyczne zapisy VAT
   Dodano możliwość sparametryzowania, czy do tworzonego zapisu KPiR dodawany ma być automatycznie powiązany zapis VAT.
 • Dodano możliwość w definicji schematu dekretacji warunkowania wartości zapisu po polach własnych słowników SQL.
 • W danych wspólnika, na zakładce Podatki dodano możliwość określenia, czy przychody z najmu prywatnego, ewidencjonowane w ewidencji przychodów mają być pilnowane do wysokości limitu 200 tys. zł w stawce 8,5%, który przypada na małżonków.
 • Automatyzacja zaliczek od wypłat PIT
   Dodano możliwość automatycznego naliczania deklaracji zaliczkowych od wypłat wg harmonogramu.
 • Korzystaj z wyszukiwarki adresów podczas dodawania klientów
   W kartotece klienta, w polu Adres dodano mechanizm podpowiadania danych. Jest on również dostępny w danych pracowników i wspólników oraz w adresach dodatkowych klientów.
 • Poprawiono wydruk wielu dokumentów OCR - dotychczas drukowany był tylko pierwszy z zaznaczonych dokumentów.
 • W operacji opisu zbiorczego dokumentów do dekretacji dodano możliwość wskazania, który z opisów ma być aktualizowany.
 • Kurs waluty z faktury przy rozliczaniu
   W Konfiguracji parametrów systemu dodano możliwość wskazania, by do rozliczeń walutowych pobierany był kurs z dokumentu, który wygenerował rozliczany rozrachunek.
 • Dodano możliwość wskazania (w Konfiguracji parametrów systemu), by przy pobieraniu kursu do rozliczeń walutowych rozrachunków pobierany był kurs z dnia poprzedzającego datę powstania rozrachunku rozliczanego.
 • Poprawiono aktualizowanie kwoty brutto na rachunku powiązanym do zapisu VAT zakupu.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości kosztu za eksploatację pojazdu na zapisie VAT powiązanym z zapisem w KPiR.
 • W schematach dekretacji dodano możliwość wykorzystania operatorów ≤ i ≥ przy budowaniu warunków wyboru i wyjątków.
 • Poprawiono wyliczanie rocznej składki zdrowotnej w przypadku braku zdefiniowanego okresu obrachunkowego, za który to rozliczenie było dokonywane.
 • Rozliczanie transakcji w procedurze VAT OSS
   Uaktualniono wysyłkę elektroniczną deklaracji VIU-DO rozliczającą sprzedaż do Unii na odległość.
 • Komentarze:
  • Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne
    Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne, gdy nie chcesz, aby były widoczne dla innych użytkowników.
  • Dodawaj odpowiedzi do komentarzy
    Możesz odpowiadać na zapisane komentarze. Autor komentarza zostanie poinformowany za pomocą powiadomienia, że ktoś odpowiedział na jego komentarz.
  • W kilku raportach usunięto operację Dodaj komentarz.
  • W oknie dodawania komentarza dodano licznik wpisywanych znaków.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników w komentarzach nie byli listowani nieaktywni oraz zanonimizowani użytkownicy.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników lista była posortowana alfabetycznie.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście z modułu Komentarze do Mojej firmy, przy próbie wywołania operacji Pokaż komentarz.
  • Poprawiono błąd systemowy, który był widoczny przy próbie otworzenia obiektu z powiadomienia do wołania, jeśli użytkownik nie miał uruchomionego programu, w którym taki obiekt można otworzyć. Przy próbie otworzenia jest teraz wyświetlany komunikat z informacją, jakiego programu brakuje.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie państwa ze słownika, jeśli było one użyte w szablonie klientów, nawet po usunięciu tego szablonu.
 • Na karcie klienta oraz w szablonach klientów dla pola Państwo dodano możliwość ustawienia (brak).
 • Usunięto pytanie pojawiające się po uruchomieniu operacji zmiany podmiotu.
 • Na wydruku naliczonych składek ZUS wspólnika dodano podsumowanie wszystkich składek.
 • Dodano skróty klawiaturowe do zmiany użytkownika (Ctrl+Shift+F2) oraz do zmiany podmiotu (Ctrl+Shift+F4).
 • Z formatek raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika usunięto parametr maksymalnej wysokości listy.
 • Poprawiono wykazywanie kosztu magazynowego w obrazie księgowym dokumentu korekty przyjęcia zewnętrznego.
 • Dla dokumentów KSeF (funkcjonalność laboratoryjna) dodano zapamiętywanie wybranej zakładki podglądu przy zmianie podglądu na inny dokument.
 • W pobieraniu dokumentów z pliku EPP poprawiono synchronizację kontrahentów po danych typu nazwa czy identyfikator podatkowy.
 • Dodano skrót klawiaturowy F12 do uruchomienia kolejnej instancji programu na tym samym podmiocie.
 • Zaktualizowano bibliotekę Stimulsoft służącą do drukowania dokumentów.
 • Dodano dwa dodatkowe style formatowania komórek listy, białe i czarne tło.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie pracownika, który jest tworzony podczas zakładania podmiotu.
 • W formatkach raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika uwzględniono parametr minimalnej liczby widocznych wierszy.
 • Wprowadzono zawijanie tekstu tytułu operacji w podsumowaniu wykonania operacji zbiorczej.
 • W module Poczta dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących zwiniętych/rozwiniętych folderów kont pocztowych.
 • Poprawiono rozpoznawanie kwoty netto dla faktur IKEA przy dekretacji ręcznej do KPiR.
 • Poprawiono wykorzystanie miejsca na zakładce "Księgowość".
 • Naprawiono błąd, który powodował, że mimo odebranego uprawnienia Klienci - pokazuj dane współpracowników, był dostęp do danych pracowników podczas tworzenia zestawów naklejek.
 • Zoptymalizowano edycję dokumentu amortyzacji zbiorczej - przy dużej ilości amortyzacji jednostkowych, przewijanie zawartości dokumentu było nieefektywne.
 • Poprawiono podgląd specyficznych dokumentów PDF w modułach Portalu Biura i Portalu Dokumentów firmy.
 • Zoptymalizowano usuwanie dużych wyciągów bankowych.
 • Poprawiono automatyzację wysyłki maila z deklaracją JPK_V7.
 • Poprawiono problem, który w niektórych przypadkach mógł powodować nadmiarowe odświeżanie interfejsu użytkownika podczas wyszukiwania wyników w module Wyszukiwarka.
 • W sferze poprawiono odświeżanie formatki po zmianie elementu słownika księgowego.
 • Odblokowano możliwość usuwania elementu słownika, w przypadku gdy był on użyty w dokumentach do dekretacji.
 • Poprawiono import klientów z plików EDI++. Występował problem z dodaniem klientów, jeśli w pliku znajdowali się klienci o takim samym symbolu i symbol ten nie był jeszcze użyty w programie.
 • Dodano kolejną opcję do wyboru w konfiguracji dekretacji dla ustawienia kolejności dekretowanych dokumentów: "Ustawień użytkownika w module (bez patrzenia na datę)".
 • Poprawiono parser bankowości elektronicznej banku Pekao w przypadku, gdy separatorem znacznika był znak "^".
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego ograniczania ulgi podatkowej w przypadku dwóch rachunków do umowy cywilnej w jednym miesiącu.
 • W automatyzacji naprawiono błąd, który powodował, że w czynności Utwórz wiadomość e-mail ignorowany był wybór formatu załącznika, jeśli użyty szablon w tej czynności był inny niż domyślny.
 • Poprawiono na deklaracji PIT-36(31) wypełnianie sekcji B.1 oraz B.3 na podstawie załącznika PIT/D.
 • W deklaracji PIT-36(31) poprawiono opis pola 218: "Ulga odsetkowa podatnika - wykazana w części B.1. załącznika PIT/D".
 • Poprawiono ponowne naliczanie korekty podstawy opodatkowania PIT na potrzeby obsługi "złych długów".
 • Poprawiono wyliczanie sekcji "X. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY" na deklaracji PIT-28(26).
 • Poprawiono import definicji Automatu do wystawiania deklaracji od wypłat PIT.
 • W rozliczeniu rocznej składki zdrowotnej przy podatku liniowym, w przypadku zwrotu składki z ZUS, poprawiono wyznaczanie kwoty pomniejszającej.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie kontroli poprawności numeracji. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy w definicji numeracji nie umieszczono elementu typu "numer".
 • Zmiany dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur:
  • Dodano uprawnienie: "Drukowanie/wysyłanie e-Faktury".
  • Dodano możliwość wydrukowania oraz wysłania e-mailem e-Faktur.
  • W parametrach KSEF poprawiono brak respektowania zmienionej na wcześniejszą "datę od" dla pobieranych z KSEF dokumentów.
 • Deklaracje ZUS:
  • Przeniesiono opcję pobierania składek ZUS do deklaracji rozliczeniowych wprost z wynagrodzeń z Laboratorium do parametrów deklaracji ZUS.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna