InsERT S.A.

Czym się różnią programy nexo i GT

 

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii - InsERT GT, InsERT nexo oraz InsERT nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

 

Subiekt drukuj

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci

Podział na firmy, osoby, przedstawicieli itd.

+/- + +

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

-

+ +

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

-

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

-

+

+

Wielu opiekunów klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

-

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

-

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

-

+

+

Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne klientów

*

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego

+/-

+

+

Indywidualne scenariusze windykowania klienta

-

+

+

Definiowanie parametrów dostaw od klienta

-

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko format EPP)

+

+/-

+/-

Asortyment

Definiowanie modeli asortymentu z generowaniem wariantów asortymentu (np. buty w różnych rozmiarach, kolorach) na podstawie definicji modelu

+/-

+

+

Hierarchiczne jednostki miary z definiowaniem rozmiarów, wagi, objętości, kodu kreskowego i PLU per każda jednostka miary

+/-

+

+

Definiowanie i wykorzystanie minimalnego, maksymalnego i optymalnego stanu magazynowego asortymentu

+/-

+

+

Zamienniki asortymentu

-

-

+

Wielu dostawców i odbiorców asortymentu z przypisaniem deklarowanych cen

-

-

+

Działy sprzedaży

-

+

+

Definiowanie wielu cenników podstawowych z definiowaniem progów cenowych

+/-

+

+

Rozbudowane cenniki dodatkowe

-

-

+

Definiowanie usług wymagających zużycia materiałów do ich wykonania

-

-

+

Galeria zdjęć asortymentu

+/-

+

+

Obsługa kosztów recyklingu

-

+

+

Definiowanie automatycznej numeracji partii przyjmowanego asortymentu

-

-

+

Definiowanie działań (np. zadań), które zostaną wygenerowane wraz z użyciem asortymentu na wybranych typach dokumentów (wymagana licencja Gestora)

-

+

+

Funkcje wspólne dla dokumentów
Konfigurowanie widoczności poszczególnych pól w dokumentach - + +

Graficzna mapa powiązań między dokumentami

-

+

+

Kosztorysowanie usług w oparciu o użyte materiały

-

-

+

Definiowanie sposobu i miejsca dostawy

+/-

+

+

Ewidencjonowanie i wliczanie kosztów dodatkowych (np. transport, ochrona)

-

-

+

Wyliczanie podatku VAT jako sumy z pozycji dokumentu lub według obrotu w stawce

-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

-

+

Dopisywanie działań do dokumentów i pozycji dokumentów (wymagana licencja Gestora)

+/-

+

+

Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami

+/-

+

+

Statusy dokumentów reprezentujące przebieg procesów w firmie

+/-

+

+

Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości

-

+

+

Konfigurowalne podsumowanie specyfikacji towarowej (m.in. masa, objętość, kwota netto, brutto, wartości zrealizowane, niezrealizowane, obrót opakowaniami itd).

+/-

+

+

Wstawianie pozycji asortymentowych z możliwością podglądu danych (np. zdjęcia asortymentu)

-

+

+

Definiowalne kolorowanie pozycji (np. sprzedawanych poniżej kosztów, minimalnej marży, gratisów, całkowicie zrealizowanych itd.)

+/-

+

+

Wprowadzenie historii danych asortymentu

-

+

+

Ręczne sterowanie kolejnością pozycji na dokumentach

-

+

+

Kumulowanie jednakowych pozycji wstawianych do dokumentu

-

+

+

Zamówienia od klientów i do dostawców

Dedykowane dokumenty: zamówienie od klienta, faktura pro forma, zamówienie do dostawcy

+/-

+

+

Definiowanie minimalnej wpłaty niezbędnej do realizacji zamówienia od klienta

-

-

+

Rezerwacje asortymentu zamówionego przez klienta

+/-

+

+

Obsługa kompletacji zamówień, czyli zapewnienia stanów magazynowych odpowiednich do zrealizowania zamówień

-

-

+

Montaż kompletów na podstawie zamówionego asortymentu

-

+

+

Określanie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy i płatnika na zamówieniach

-

+

+

Częściowa, wielostopniowa realizacja zamówień od klientów

+/-

+

+

Generowanie zamówień do dostawców na podstawie asortymentu zamówionego przez klientów z opcjonalnym zamawianiem składników kompletów

+/-

+

+

Kontrola kolejności realizacji zamówień od klientów

-

-

+

Dedykowany widok asortymentu zamówionego przez klientów ze zbiorczą realizacją

-

-

+

Dedykowany widok asortymentu na wyczerpaniu z inteligentnym generowaniem zamówień do dostawców

-

-

+

Dokumenty handlowe

Sprzedaż z wielu magazynów na dokumencie

-

+

+

Wiele algorytmów sprzedaży (FIFO, LIFO, HIFO itd.)

+/-

+/-

+

Faktury zaliczkowe z obsługą stopniowego wydawania asortymentu oraz przypisywaniem zaliczek do pozycji

+/-

+

+

Sprzedaż ze wskazanych dostaw

*

-

+

Organizowanie promocji

+/-

+

+

Faktury RR z obsługą Funduszy Promocji

+/-

+

+

Dokumenty magazynowe

Zlecenia montażu kompletów ze stosowaniem receptur

-

+

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji)

-

+

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie z opisem poszczególnych partii i opcjonalnym pilnowaniem unikalności kodów dostaw

+/-

-

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

-

-

+

Przesunięcia międzymagazynowe z wyróżnieniem dostaw w drodze

+/-

+

+

Wyróżnienie niezafakturowanych dostaw z przypomnieniem o konieczności zafakturowania

-

-

+

Zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych z konsolidacją jednakowych pozycji

+/-

+

+

Dokumenty finansowe i rozrachunki

Płatności ratalne

-

-

+

Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami, a częściowo dolarami; w nexo i GT - tylko złotówki z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

-

-

+

Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

-

-

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

-

+

+

Kompensaty wielowalutowe

-

-

+

Windykacja należności

+/-

+

+

Wczytywanie wyciągów bankowych z plików CSV

-

+

+

Urządzenia zewnętrzne

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej

-

+

+

Import raportów dobowych z urządzeń fiskalnych

-

+

+

Obsługa czytników kodów kreskowych (W Subiekcie nexo brak obsługi czytników RS)

+

+/-

+/-

Obsługa kolektorów danych z wczytywaniem danych do dokumentów

-

+

+

Zapis nieznanych w Subiekcie towarów do kartoteki asortymentowej na podstawie odbioru sprzedaży

-

+

+

Obsługa braku stanów magazynowych asortymentu sprzedanego w kasie fiskalnej

+/-

+

+

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe (np. wystawianie dokumentów na podstawie wyników raportu)

-

+

+

Uprawnienia do poszczególnych raportów

-

+

+

Raporty własne użytkowników

+

-

+

Raport ułatwiający kontrolowanie obrotu kaucjonowanymi opakowaniami zwrotnymi

-

+

+

Ogólne

Biblioteka załączników (dokumentów)

*

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

-

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne

*

+/-

+

Własne wzorce wydruków

+/-

+/-

+

Sfera

*

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

-

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

-

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

-

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

-

+

+

Naklejki

+

+

+

Brudnopis

+

-

-

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+/-

+

+

Jednolity Plik Kontrolny z obsługą faktur detalicznych i pomniejszeń sprzedaży detalicznej

+/-

+

+

Podgląd danych archiwalnych ze starszych programów

-

+

+

Wystawianie deklaracji Intrastat

+

-

-

Obsługa podatku akcyzowego

+

-

-

 

Rachmistrz drukuj

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy

-

+

+

Sfera dla Rachmistrza

-

-

+

Zaawansowane pola własne *

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

-

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

-

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

-

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

-

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online) -

+

+

Różnice kursowe od rozliczeń kontrahentów i środków pieniężnych na rachunkach walutowych

-

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe) -

+

+

Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie, w tym zapisów VAT marża

-

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

-

-

+

Generowanie, weryfikacja i wysyłka comiesięczna ewidencji VAT - JPK_VAT

+/-

+

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT -

-

+

Definiowalne szablony zapisów VAT

-

+

+

Generowanie zapisów VAT na podstawie JPK_VAT i JPK_FA

+/-

+

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 +/-

+

+

Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 -

-

+

Obsługa podmiotów w scentralizowanym rozliczeniu podatku VAT, np. gminy i szkoły

+/-

+

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów -

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów) -

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji -

-

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów -

-

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo, Gratyfikantem nexo i Subiektem 123 pracującym na osobnej bazie danych

-

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

-

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) -

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

-

+

+
Kompensaty

-

+

+
Kompensaty wielowalutowe

-

-

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

-

+

+
Dodatkowe typu dokumentów: noty korygujące, noty księgowe, faktury wewnętrzne

+/-

+

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+ +

 

Rewizor drukuj

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

-

+

Zaawansowane pola własne

*

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

-

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

-

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

-

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

-

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

-

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

-

-

+

Ewidencjonowanie zapisów VAT w dowolnej walucie, w tym zapisów VAT marża

+/-

+

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Generowanie zapisów VAT na podstawie JPK_VAT i JPK_FA

+/-

+

+

Obsługa podmiotów w scentralizowanym rozliczeniu podatku VAT, np. gminy i szkoły

+/-

+

+

Definiowalne transakcje VAT -

-

+

Definiowalne szablony zapisów VAT

-

+

+

Definicje kontroli kręgu kosztów

+/-

+

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/-

-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji -

-

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów -

-

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo, Gratyfikantem nexo i Subiektem 123 pracującym na osobnej bazie danych

-

+

+

Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji) +/-

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

-

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

-

+

+
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 - -

+

Ewidencja remanentów

-

+

+

Ewidencja wyposażenia

-

+

+

Obsługa dowodów wewnętrznych

-

+

+

Kompensaty wielowalutowe

-

-

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

-

+

+

Definiowanie i obsługa sprawozdań finansowych

+/-

+/-

+

Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

+/-

+

+
Dodatkowe typu dokumentów: noty korygujące, noty księgowe, faktury wewnętrzne

+/-

+

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG, portal podatnika VAT i NIP, kaucje gwarancyjne)

+/-

+

+

 

Gestor drukuj

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, instytucje

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego, osobę w firmę)

-

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (obsługa centrali i oddziałów)

-

+

+

Możliwość seryjnego dopisywania klientów

-

+

+

Możliwość przypisania wielu opiekunów do klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Dezaktywowanie i aktywowanie zastępstw dla opiekunów

-

+

+

Obsługa szablonów klienta. Łatwe dodawanie klientów na podstawie własnych, zdefiniowanych szablonów

-

+

+

Możliwość przypisywania per klient wzorców wydruku dokumentów oraz określenia, na jaki adres e-mail i z jakim szablonem ma być wysłana wiadomość z przypisanym wzorcem wydruku

-

+

+
Możliwość ewidencjonowania wielu adresów i danych kontaktowych klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie cech klienta w oparciu o grupy (np. zainteresowania) +/-

+

+
Możliwość ewidencjonowania dat jubileuszowych, rodzaju preferowanego kontaktu, powitania, źródła pozyskania czy istotności klienta +/-

+

+
Obsługa zaawansowanych pól własnych *

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portal Podatkowy +/-

+

+

Łatwy podgląd wszystkich czynności, które wykonano w kontekście danego klienta +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG bezpośrednio z programu +

-

-

Działania

Automatyczna numeracja dla nowo dodanych działań -

+

+

Możliwość ewidencjonowania, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni (np. poprzez wykonanie telefonu)

-

+

+

Obsługa rezerwacji zasobów niezbędnych do wykonania danego działania. Rozwiązywanie konfliktów rezerwacji z automatycznym podpowiadaniem innego zasobu tego samego rodzaju

-

+

+
Możliwość rejestracji czasu poświęconego na wykonanie działania - +

+

Możliwość wystawiania komentarzy w dowolnym momencie wykonywania zadania. Wyświetlanie informacji o tym, kto i kiedy dodał dany komentarz

-

+

+

Obsługa akcji automatycznych, zdefiniowanych w działaniu (np. seryjne wystawianie dokumentów, seryjny mailing, seryjna wysyłka SMS). Podsumowanie akcji automatycznej zapisywane w logu akcji, który może być automatycznie wysłany zaraz po jej wykonaniu

-

+

+

Obsługa seryjnego trybu dodawania działań

-

+

+

Możliwość tworzenia szablonów działań, które mogą być przypisane do różnych dokumentów handlowych i asortymentów. Możliwość tworzenia automatycznych działań na podstawie szablonów do wystawianych dokumentów

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanej w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

-

+

+

Dziewięć różnych typów działań (w GT brak typów: wiadomość, SMS)

+/-

+

+
Możliwość dodania wielu pracowników do osób zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań za pomocą stopni realizacji oraz postępu prac

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w kolejnych, nowych działaniach

+/-

+

+

Obsługa asortymentu w działaniu oraz możliwość wystawiania dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Obsługa zaawansowanych pól własnych

*

- +
Kalendarz
Prezentacja działań oraz procesów ofertowych w różnych typach kalendarzy (dzienny, tygodniowy, miesięczny)

-

+

+

Dostępne zbiorcze operacje dla działań i procesów ofertowych

-

+

+

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych (środki trwałe, elementy wyposażenia, pojazdy)

-

+

+

Możliwość rezerwowania zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

-

+

+
Ofertowanie
Osobny dokument, umożliwiający przedstawienie bieżącej oferty dla klienta -

+

+
Możliwość wstawienia wielu wariantów do jednego dokumentu oferty -

-

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert. Możliwość określenia terminu realizacji w formie dni od wystawienia dokumentu lub określenia konkretnej daty -

+

+
Możliwość definiowania różnych form płatności  -

+

+

Fabryczne wzorce wydruku (standardowy wydruk dokumentu oraz wydruk ze zdjęciami asortymentu) -

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień -

+

+

Możliwość śledzenia historii ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego -

+

+

Dodawanie komentarzy do szans sprzedaży/procesów ofertowych. Możliwość wstawienia komentarzy w dowolnym momencie pracy nad szansą sprzedaży/procesem ofertowym. Wyświetlanie informacji, kto i kiedy dodał dany komentarz

-

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

-

+

+

Obsługa rozbudowanych cenników w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej. Możliwość stosowania promocji na użytym asortymencie

+/-

+

+

Możliwość wysyłania wydruków ofert na przeznaczony do tego adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Możliwość dodawania rozbudowanych opisów do ofert (obsługiwane formaty RTF i txt.)

+/-

+

+

Obsługa scenariuszy postępowania z podziałem na etapy w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Możliwość podglądu informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/- 

+

+
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila zamiast wysyłania jej w postaci załącznika wiadomości

-

+

+

Zlecenia serwisowe
Obsługa numeracji w zleceniach serwisowych  - + +
Funkcjonalne, podzielone na etapy scenariusze obsługi klienta. Możliwość zaplanowania różnych scenariuszy do poszczególnych napraw - + +
Wystawianie automatycznych działań, wysyłanie automatycznych powiadomień w formie e-mail oraz SMS - + +
Możliwość generowania zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży (uwzględnianie kodów dostaw z dokumentów) - + +
Możliwość wystawiania komentarzy w dowolnym momencie pracy nad zleceniem serwisowym. Wyświetlanie informacji, kto i kiedy dodał dany komentarz - + +
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego - + +
Obsługa usług materiałowych w zleceniach serwisowych - - +
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy - + +
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS. Wszystkie powiązania widoczne w jednym miejscu - + +
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych - + +
Obsługa zaawansowanych pól własnych - - +
Klient pocztowy
Obsługa protokołów POP3 i IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

-

+ +

Obsługa hierarchicznych folderów (tworzenie nowych folderów, subskrypcja istniejących)

-

+

+
Funkcjonalny kreator dodawania kont pocztowych wraz z pobieraniem ustawień kont

-

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości (dostępne wbudowane języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski)

-

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości (np. obrazków) oraz skryptów zawartych w e-mailach

-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

-

+

+

Obsługa załączników (możliwość zapisu załączników z wiadomości bezpośrednio do biblioteki załączników). Weryfikacja na podstawie treści, czy dany e-mail powinien zawierać załącznik 

+/-

+

+

Możliwość wyszukiwania w treści wiadomości za pomocą funkcjonalnej wyszukiwarki

-

+

+

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

-

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów -

+

+
Obsługa raportów własnych użytkownika +

-

+
Ogólne
Biblioteka dokumentów/załączników *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

-

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne standardowe i zaawansowane  *

-

+

Własne wzorce wydruków +/-

-

+

Sfera *

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role -

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie -

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) -

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) -

+

+
Schowek

+

-

-
Brudnopis + -

-

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

-

-

Dostosowanie intefejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

 

Gratyfikant drukuj

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Pracownicy
Dane wdrożeniowe - zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3

+/-

+

+

Dane o urlopach - w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy)

-

+

+

Portal pracownika - możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych

-

+

+

Wydruk dokumentów pracowniczych - kwestionariusz osobowy, karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych

+/-

+

+

Staże definiowalne

-

-

+

Rejestr wypadków

-

+

+

Umowy

Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy "w środku" miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)

+/-

+

+
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) +/-

+/-

+
Hierarchiczna struktura firmy -

-

+
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi -

+

+
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników -

+

+
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) +/-

+

+

System wynagrodzeń 
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe - podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie +/-

+

+

Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach - w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac - dla działu, w umowie - dla pracownika) +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu 

*

-

+

W pełni edytowalna wypłata  (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) +/-

+

+

Informator wypłaty - pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny - nawet po edycji wypłaty

+/-

+

+

Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów

+/-

+

+
Kreator naliczania wynagrodzeń - pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat +/- +

+

Korygowanie wynagrodzeń - edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie

+/-

+

+

Możliwość zapisywania ujemnych wypłat

-

+

+

Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń - przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie

-

+

+

Listy rachunków - intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych

+/-

+

+

Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu

+

+
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika

-

+

+
Karta pracy
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności

+/-

+

+

Sumaryczna ewidencja czasu pracy - możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów

-

+ +

Dowolne okresy rozliczeniowe

+/-

+

+
Wiele systemów rozliczania czasu pracy

-

+ +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji)

-

+

+

Delegacje krajowe i zagraniczne

+

+
Deklaracje ZUS

+

+

+

Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji

-

+

+
Wydruki
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem 

+/-

+

+

Strona główna
Kafel wynagrodzenia - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników

-

+ +

Informacja o kończących się umowach

+/-

+

+
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach

+/-

+ +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji)

+/-

+

+

Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu

+/- 

+

+
Działania
Przypomnienia kadrowe - pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji "Przypomnij później" i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)

-

+

+
Portal pracownika
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych

-

+

+

Informacja o wynagrodzeniach

-

+ +

Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego

-

+

+
Możliwość zgłoszenia urlopu

-

+ +
Ogólne

Strefa dla Gratyfikanta

*

-

+

Zaawansowane pola własne

*

-

+

Raporty własne i wydruki własne

*

-

+

Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie

-

+

+

Wsparcie dla ZFŚS

+/-

-

-

Biuro drukuj

Funkcja

GT

nexo PRO

Biuro nexo jako integralny składnik InsERT nexo
Pełna integracja Biura z pozostałymi składnikami systemu

+/-

+

Możliwość pracy na jednej bazie danych z innymi składnikami systemu

-

+

Pola własne

-

+

InsMAIL

-

+
Definiowalne zestawienia

-

+

Platformowy mechanizm wydruków

-

+

Definiowalne wzorce wydruków

-

+

Klienci, cenniki, warunki umowne

Kartoteka klientów zintegrowana z kartoteką Subiekta i programów księgowych +/- +
Rejestr usług księgowych - +
Cenniki usług księgowych +/- +
Lista najważniejszych warunków umowy pomiędzy BR a klientem -

+

Możliwość automatycznego fakturowania klientów +/-

+

Działania cykliczne
Możliwość definiowania działań cyklicznych +/-

+

Działanie jako złożona struktura różnych typów danych -

+

Widok działań w ujęciu „od klienta”

+/- +
Widok działań w ujęciu „od działania” +/- +

Możliwość grupowania działań i zbiorczego przypisywania do klientów

-

+

Operacje zbiorcze
Deklaracje skarbowe - drukowanie poleceń przelewu +/-

+

Deklaracje skarbowe - wysyłka elektroniczna

+/-

+

Deklaracje skarbowe - pobieranie UPO

+/-

+

Deklaracje skarbowe - weryfikacja podpisu

+/-

+

Ustawianie parametrów VAT (Rejestry VAT)

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Schematy dekretacji dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Stawki ryczałtu

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Parametry dowodu wewnętrznego

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Dostępność pól opisu księgowego

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Opisy operacji gospodarczych

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Parametry dekretacji dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Kategorie księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Okres -

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Plan kont

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Sprawozdania finansowe

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Definicje deklaracji

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Schematy dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Pieczęcie księgowe

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Rejestry księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Opisy księgowe dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Dzienniki księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Parametry schematów dekretacji

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Dostępność pól opisu księgowego

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Opisy operacji gospodarczych

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Parametry dekretacji dokumentów

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Kategorie księgowe -

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Logo

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Nagłówek raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Stopka raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Nagłówek strony

+/- 

+
Kopiowanie wzorców wydruków - Stopka strony

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści umowy o pracę

-

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści umowy cywilnoprawnej

-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści rachunku do umowy cywilnoprawnej

-

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Fundusze i ubezpieczenia ZUS

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Składniki płacowe

-

+

Kopiowanie instytucji

-

+
Kopiowanie pozostałych parametrów i słowników - Podatki i koszty

-

+

Obsługa typów dokumentów

-

+