Licencja zdalna/oddziałowa

Licencja na pracę zdalną/oddziałową doskonale sprawdza się w przypadku firm i biur rachunkowych, które chcą umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną, a także wielooddziałowych przedsiębiorstw, które mogą dzięki temu korzystać w swoich oddziałach z danego programu, bez konieczności kupowania pełnego pakietu dla każdego z nich.

To rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty związane z zakupem licencji i dodatkowo daje możliwość bardzo elastycznego zarządzania licencjami stanowiskowymi. 

 

Rewizor, Rachmistrz i Gratyfikant GT

Licencja na pracę zdalną/oddziałową do programów Rewizor, Rachmistrz i Gratyfikant GT dostępna jest w dwóch wersjach – dla biur rachunkowych oraz dla pozostałych firm, które chcą mieć możliwość korzystania z programu poza miejscem wskazanym w karcie rejestracyjnej. 

 

Biura rachunkowe 

 

Dzięki licencji praca biur rachunkowych możliwa jest: 

  • w jednostce organizacyjnej klienta biura – mogą tam być przetwarzane dane wyłącznie tego klienta
  • poza biurem oraz poza jednostką klienta, czyli np. w prywatnym mieszkaniu pracownika biura; 
  • na komputerze przenośnym przypisanym do jednostki organizacyjnej biura, niezależnie od miejsca pracy na tym komputerze, również w siedzibie klienta biura – w tym wypadku obowiązuje jednak ograniczenie czasowe do 12 godzin pracy miesięcznie w siedzibie danego klienta. 

 

Pozostałe firmy

 

Wersja licencji dla pozostałych firm (niebędących biurami rachunkowymi) umożliwia przetwarzanie danych wszystkich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa poza siedzibą wskazaną w karcie rejestracyjnej licencji zwykłej.  

Produkt umożliwia legalną praca na danych przedsiębiorstwa, np. w domu pracownika, w przypadku przetwarzania danych wszystkich jednostek organizacyjnych firmy, lub w innym oddziale firmy. 

Ważne! Licencja online służy wyłącznie do pracy online. W przypadku pracy w trybie offline potrzebna będzie dodatkowa licencja do Rewizora/Rachmistrza/Gestora GT. 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zajrzyj tu:

 

Subiekt i Gestor GT

Każde przedsiębiorstwo, używające zdalnie stanowisk w oddziałach (połączenie online z danymi zlokalizowanymi w centrali), może zaopatrzyć się w specjalne licencje oddziałowe, uprawniające je do użytkowania w tych oddziałach stanowisk Subiekta lub Gestora GT, bez konieczności zakupu pełnego pakietu programu dla każdego oddziału.  

Dzięki temu firma, która posiada np. jedno stanowisko w centrali i po jednym w oddziałach nie musi kupować trzech podstawowych pakietów Subiekta GT/Gestora GT, lecz może nabyć jeden pakiet (obejmujący pracę na 3 stanowiskach) oraz dwie licencje oddziałowe. 

Warto pamiętać, że podstawowa licencja Subiekta i Gestora GT pozwala pracować poza miejscem rejestracji programu – pod warunkiem, że przetwarzane w ten sposób dane dotyczą jednostki, na którą zarejestrowana jest licencja (adres w karcie rejestracyjnej). 

Ważne! Licencja online służy wyłącznie do pracy online. W przypadku pracy w trybie offline potrzebna będzie dodatkowa licencja do Subiekta/Gestora GT. 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zajrzyj tu:  

 

Jak kupić

Licencję na pracę zdalną/oddziałową można kupić w dowolnym punkcie sieci naszych Partnerów oraz w Sklepie InsERT.