InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (14.2.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 14.2.2 - 23/03/2017

 • Usunięto błąd, który mógł powodować problemy z aktualizacją vendero.

Wersja 14.2.0 - 16/03/2017

 • Poprawiono problem z wysyłką elektroniczną deklaracji w przypadku, gdy bramka odesłała odpowiedź 101: "Proszę o ponowne przesłanie dokumentu".

Wersja 14.1.0 - 16/02/2017

 • Rozwiązano problem błędnej liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS DRA w firmie jednoosobowej, gdy dla wspólnika wskazano typ generowanej deklaracji RCA.
 • Rozwiązano problem pojawiających się w szczególnych przypadkach błędów lub zatrzymań pracy programu przy dużej ilości danych.

Wersja 14.0.1 - 09/02/2017

 • Wyeliminowano pojawiające się u niektórych klientów problemy wydajnościowe wprowadzone przy okazji aktualizacji do wersji 14.

Wersja 14.0.0 - 02/02/2017

 • W funkcji zbiorczego dodawania deklaracji skarbowych związanych z pracownikiem dodano możliwość odfiltrowania pracowników bez przychodów w danym okresie.
 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-ST (7) - obsługa ta dotyczy wysyłki niezależnej a nie jako załącznika do deklaracji CIT-8.
 • Dodano parametry związane z degresywną kwotą wolną od podatku obowiązującą od 01.01.2017. Uwaga! Pobieranie wartości domyślnych przez Internet zabezpieczone jest aktywnym abonamentem firmy InsERT.
 • W operacji dodawania deklaracji, w liście wyboru, pogrupowane zostały deklaracje wg ich typu.
 • Dodano nową treść wydruku związanego z pracownikiem: Oświadczenie - kwota zmniejszająca podatek.
 • We wzorach wydruków kadrowych zmieniono zapisy dotyczące okresów złożenia odwołania zgodnie ze zmianami przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017.
 • Wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017. Rozszerzono także dane członków rodziny dla potrzeb tego wzoru.
 • W module Pracownicy dodano filtr "z przychodami".
 • Przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłat wprowadzono zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 dotyczące kwoty wolnej od podatku.
 • W wypłacie udostępniono do edycji pole Nadpłata PIT-40 w sekcji Zaliczka na podatek.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku wystąpienia problemów komunikacji z drukarką (wyłączona usługa Windows - Bufor wydruku).
 • Rozwiązano problem nieodczytywania systemowych parametrów drukarki innych niż standardowe.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Podczas generowania postaci elektronicznej deklaracji IFT-1 zmieniono wymagalność podania numeru lokalu - jego brak blokował wygenerowanie deklaracji.
 • Poprawiono podpowiadanie podmiotu bądź osoby dla wystawianej deklaracji w przypadku, gdy występuje tylko jeden taki podmiot bądź osoba.
 • Poprawiono problem z wydrukiem 3. strony deklaracji PIT-11 (wersja 22 i 23) na systemie Windows 10 z wykorzystaniem niektórych modeli drukarek.
 • Poprawiono wypełnianie informacji o kosztach uzyskania przychodu na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 w przypadku, gdy w systemie nie były naliczone wynagrodzenia a jedynie dane wdrożeniowe pracowników.
 • W module deklaracji skarbowych dodano kolumnę Data wystawienia.
 • W module deklaracji skarbowych dodano kolumny (domyślnie ukryte) związane z imieniem i nazwiskiem podatnika.
 • W okienku wyboru deklaracji do dodania dokonano grupowania deklaracji wg ich typu.
 • Zmieniono nazwę serwisu "Wysyłka zbiorcza deklaracji" na "Deklaracja zbiorcza".
 • Dodano do danych domyślnych, aktualną na rok 2017 wartość podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Poprawiono określanie podstaw do naliczeń składek ZUS podczas definiowania osoby współpracującej.
 • Zaktualizowano wartość parametrów podatków i kosztów oraz ubezpieczeń ZUS obowiązujących w 2017 r. dla nowo zakładanych podmiotów: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie, Limit naliczania składek ZUS, Podstawa składek ZUS, Preferencyjna podstawa składek ZUS.