InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (20.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 20.0.0 - 21/05/2018

 • [RODO] Dodano możliwość określenia, aby do plików z wynagrodzeniami dla biura rachunkowego nie były wysyłane dane wrażliwe pracowników.
 • W konfiguracjach wydruku list płac dodano domyślność danej konfiguracji dla poszczególnych typów wydruków.
 • Dodano nowy typ absencji zasiłkowej - Choroba ciąża.
 • W absencjach zasiłkowych udostępniono możliwość wyłączenia okresu wyczekiwania na zasiłek.
 • Umożliwiono wczytywanie nowych pracowników z pliku wymiany KEDU.
 • Umożliwiono definiowanie tytułu dyspozycji bankowych generowanych z wynagrodzeń.
 • W listach płac oraz na rachunkach do umów cywilnoprawnych udostępniono nowy słownik Kategorii płacowych, które mogą być używane w schematach importu w Rachmistrzu nexo i Rewizorze nexo.
 • W parametrach konta pocztowego dodano możliwość ustawienia, jakiego rodzaju komunikaty będą wyświetlane w widżecie Operacje po synchronizacji konta pocztowego.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android - wersja beta.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych Użytkownika.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (np. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych) dla pracowników.
 • [RODO] W nowym module Ochrona danych osobowych dodano widok Rejestr czynności przetwarzania.
 • [RODO] W nowym module Ochrona danych osobowych dodano widok Cele przetwarzania umożliwiający definiowanie celów przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych od klientów.
 • Dodano możliwość ustalenia polityki haseł użytkowników.
 • Zmieniono ustawienie pytania o archiwizację przy wychodzeniu z programu na centralnie zarządzane.
 • [RODO] Dodano możliwość zablokowania okna aplikacji podczas pracy poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+B.
 • Dodano możliwość złożenia podpisu cyfrowego na plikach wydruków dokumentów, plikach wysyłanych e-mailem bądź zapisywanych do folderu.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(4) obowiązującej od 27.02.2018.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej PIT-4R(7) obowiązującej od 09.03.2018 za dochody 2018 roku.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego wspólnika.
 • [RODO] Dodano mechanizm monitorowania zmian danych osobowych w kartotekach klientów, pracowników, użytkowników oraz wspólników.
 • Dodano powiadomienie informujące o końcu okresu opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Powiadomienie to włącza się w Konfiguracji - Powiadomienia.
 • Dodano autotekst z listą rachunków bankowych wraz z kwotą przelewów do wykorzystania w wydrukach rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Dodano autotekst z przepracowaną liczbą godzin do użycia w wydrukach rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Dodano nowe uprawnienia do anulowania zatwierdzenia list płac i rachunków podpięte do tej pory pod zatwierdzanie list.
 • Dodano treści wydruków kadrowych w grupach Inne dla pracownika i Inne dla umowy - Wniosek o urlop i Wniosek o urlop bezpłatny.
 • Rozwiązano problem błędnej daty Do w deklaracji ZUS ZSWA w przypadku umów na czas określony.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego drukowania nazwy sekcji przy nazwie składnika na wydruku odcinków z wypłaty.
 • Rozwiązano problem niepodpowiadania się działu nadrzędnego w słowniku Struktura organizacyjna.
 • Rozwiązano problem nieuwzględniania wyboru konfiguracji wydruku (np. listy płac) w przypadku równoczesnej zmiany wzorca wydruku.
 • Rozwiązano problemy błędnego wykazywania przeterminowanych badań, szkoleń i uprawnień w kafelku w infoserwisie i w raporcie.
 • W autotekście o urlopach bezpłatnych dla celów świadectwa pracy poprawiono scalanie ciągłych okresów urlopu.
 • W autotekście o wymiarach zatrudnienia używanym w świadectwie pracy umożliwiono pomijanie dopisku Aneks.
 • W konfiguracji wydruków list płac, w sekcji Podatek dodano możliwość użycia Sumy składek społecznych pracownika.
 • W raporcie Składniki dodano filtrowanie według działów oraz według list płac.
 • W wydrukach powiązanych z pracownikiem, w opcji wysyłki wydruku mailem dodano konfigurowalną możliwość wyboru adresata wysyłki - pracownika lub pracodawcy.
 • Wprowadzono nowy wzorzec wydruku zaświadczenia ZUS Z-3.
 • Dodano kalendarz normatywny z liczbą godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach ustaloną według przepisów Kodeksu Pracy, na podstawie którego program oblicza dodatek za godziny nocne.
 • Przy liczeniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do 1000 złotych uwzględniono przypadek ograniczenia ulgi podatkowej wynikającego z bardzo małej kwoty zasiłku.
 • Przy wprowadzaniu absencji zasiłkowych dodano ostrzeżenia w przypadku, gdy okres zasiłkowy przekracza odpowiednio 122, 182 lub 270 dni.
 • Rozwiązano problem nienależnego urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego rozpoczętego w poprzednich latach.
 • Rozwiązano problem nieuwzględniania pierwszego miesiąca umowy przy liczeniu podstawy zasiłku chorobowego nawet, jeśli umowa rozpoczęła się w pierwszym dniu roboczym miesiąca.
 • Rozwiązano problem nieuwzględniania ulgi podatkowej przy obliczaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do 1000 złotych.
 • Rozwiązano problem pustej tabeli na wydruku ZUS Z-3 w przypadku kontynuacji choroby z pierwszego miesiąca zatrudnienia.
 • W module ECP przy wyszukiwaniu umów za pomocą instynktu wprowadzono bardziej intuicyjne sortowanie wyników wyszukiwania.
 • W operacjach zbiorczych na akordach, prowizjach, naliczeniach/potrąceniach, sumarycznych ECP oraz składnikach udostępniono możliwość sortowania list edycyjnych.
 • W widoku absencji zasiłkowych dodano kolumny Zasiłek dzienny i Zasiłek dzienny 100%.
 • Wprowadzono ostrzeżenie o nieunikalności numeru druku ZLA przy wprowadzaniu absencji zasiłkowych.
 • Do kryteriów wyszukiwania pracowników dodano numer dokumentu tożsamości.
 • Na liście pracowników dodano kolumnę z miejscem urodzenia.
 • Rozwiązano problem ujemnego stażu wynikającego z błędnego roku ukończenia szkoły.
 • Umożliwiono ukrywanie niewykorzystywanych pól w formatce pracownika.
 • Wydłużono pole przechowujące nazwę stanowiska pracy do 256 znaków.
 • W kreatorach ustawiania wartości składników dodano ostrzeżenie przed przypadkowym zamknięciem kreatora.
 • Rozwiązano problem błędnego odczytywania roku przekroczenia limitu składek przy jego rozliczaniu przez wypłatę.
 • Rozwiązano problem nienaliczania wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych w szczególnych przypadkach.
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym uwzględnianiem wynagrodzenia urlopowego ze składników stałych w obliczaniu uzupełnienia do płacy minimalnej w przypadku braku innych absencji w miesiącu.
 • Rozwiązano problem z rozliczeniem korekty zatwierdzonego rachunku do umowy cywilnoprawnej.
 • Zmieniono sposób liczenia dodatku za pracę w porze nocnej poprzez zastosowanie kalendarza normatywnego zamiast planu pracy pracownika.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia przeniesienie danych kont pocztowych z systemu InsERT GT niezależnie od tego, za pomocą jakiego kreatora po stronie nexo wykonywane jest przeniesienie. Dotychczas było to możliwe tylko dla kreatora Gestor nexo.
 • [RODO] Dodano pobieranie zgody na przetwarzanie danych dla usługi SMS.
 • Poprawiono wizualnie kafelek dotyczący usługi SMS.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • Zmieniono sprawdzanie statusu VAT klientów na nowy interfejs udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Dodano możliwość usuwania nieużywanych pakietów dystrybucyjnych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie konserwacji niektórych baz danych zawierających rozwiązania własne.
 • Dodano nowy autotekst login użytkownika.
 • Wprowadzono możliwość powielania rejestrów numeracyjnych dokumentów.
 • [RODO] W konfiguracji umożliwiono zdefiniowanie takich parametrów jak Administrator danych osobowych, Inspektor ochrony danych osobowych oraz Obowiązek informacyjny wykorzystywanych przy wydrukach formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano uprawnienie do archiwizowania bazy danych.
 • Na wydruku Dyspozycji bankowej poprawiono oznaczanie rodzaju operacji Wpłata/Wypłata.
 • Opisano w Pomocy skróty klawiaturowe w polach kwotowych i datowych formularzy.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas zapisu edytowanego dokumentu, gdy ten dokument zapisywany był bez błędów.
 • Program serwisowy. Poprawiony błąd logowania do e-Archiwizacji objawiający się pustym oknem przy drugiej próbie logowania.
 • Umożliwiono odblokowanie, przez weryfikację daty on-line, bazy zablokowanej po niedozwolonej manipulacji zegarem systemowym.
 • Usunięto niepotrzebne ostrzeżenie przy wprowadzaniu pliku licencji, jeśli format NIP w podmiocie był inny niż w pliku licencji.
 • W delegacjach udostępniono możliwość generowania dyspozycji bankowej na kwotę rozliczenia bezpośrednio z delegacji.
 • W delegacjach wprowadzono ułatwienia przy rozliczaniu walut według daty rozliczenia delegacji oraz przy wprowadzaniu przejazdów zagranicznych.
 • W oknie wydruku dodano możliwość ustawiania widoczności pól.
 • W oknie wydruku listy dodano parametr 'Drukuj z włączonym ukrywaniem grup', który umożliwia wydruk listy uwzględniający ukrywanie grup na liście.
 • W oknie wydruku, w polu "Wyślij e-mail:" dodano pokazywanie komentarza adresu e-mail.
 • W oknie zbiorczych wydruków dodano działanie skrótów klawiaturowych z ALT.
 • W powiadomieniach dodano linki do tematów e-pomocy dotyczących e-abonamentu i Konta InsERT.
 • We wzorcach standardowych dodano możliwość określania liczby kopii.
 • We wzorcach wydruku zmieniono opis w polu Drukarka z 'Brak' na 'Domyślna drukarka systemowa'.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem aktualizacji podmiotu przez kilku użytkowników.
 • Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 (nie R2). Nie będzie już możliwe zainstalowanie nowych wersji InsERT nexo na wymienionych systemach.
 • Zaktualizowano treści oświadczeń i zgód marketingowych pojawiających się podczas rejestracji programu zgodnie z wymaganiami RODO.
 • Zmieniono działanie powiadomienia o błędach z pobieraniem pliku licencji. Powiadomienie pojawi się tylko wtedy, gdy nie powiedzie się autoryzacja do serwera licencji.
 • Poprawiono czytelność komunikatu przy logowaniu do podmiotu w trybie "tylko do odczytu".
 • W komunikacie pojawiającym się przy logowaniu do podmiotu, w którym wykorzystane są wszystkie licencje stanowiskowe, dodano szczegółową informację o ich bieżącym wykorzystaniu.
 • Przeniesienie danych z katalogu. Poprawiono błąd polegający na tym, że nie były importowane dane kontrahentów i towarów z plików, w których namespace nie był domyślny tylko ze zdefiniowanym aliasem.
 • Dodano możliwość zmiany daty przy pomocy klawiszy strzałek w górę i w dół.
 • Dodano opcję pokazywania numerów tygodni w widokach z kalendarzem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie tekstu do schowka systemowego, występujący m.in. w przy kopiowaniu numeru licencji.
 • Wprowadzono usprawnienie pracy ze zwiniętą Listą modułów przy zmaksymalizowanym oknie aplikacji: pasek umożliwiający pokazanie Listy kliknięciem zamiast pokazywania jej automatycznie po najechaniu kursorem na krawędź ekranu.
 • Na deklaracji UPL-1/OPL-1 (deklaracjach upoważniających do wysyłki elektronicznej) dodano możliwość wskazania naczelnika urzędu skarbowego.
 • Poprawiono pobieranie daty i czasu wystawienia dokumentu przy generowaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji skarbowych i plików JPK_VAT.
 • Poprawiono podpowiadanie (w powiadomieniach systemowych) ostatnio użytego sposobu wysyłki deklaracji elektronicznych.
 • Poprawiono wyświetlanie danych o wysyłce elektronicznej w deklaracji PIT-4R.
 • Usprawniono zbiorcze wystawianie deklaracji PIT-11: pracownicy do deklaracji są wykazywani w układzie Nazwisko, Imię, dodano możliwość filtrowania pracowników wg działu określonego w umowie o pracę.
 • Poprawiono komunikowanie o niemożliwości usunięcia jakiegoś elementu z powodu użycia go w schemacie dekretacji - obecnie komunikat wskazuje, w którym schemacie został dany element użyty.
 • [RODO] Dodano możliwość podania w "Parametrach komunikacji" domyślnego hasła do odczytu zaszyfrowanych plików komunikacji (EPP, JPK_VAT, komunikacji off-line XML).
 • [RODO] Dodano uprawnienie użytkownika, za pomocą którego można zablokować eksport danych wspólników (Drukuj listę, Kopiuj listę, Eksportuj do Excela).
 • [RODO] Dostosowano odczyt plików wynagrodzeń z Gratyfikanta nexo bez danych wrażliwych pracowników.
 • Poprawiono dostęp do informacji na zakładce "Księgowość" w trakcie edycji dokumentu źródłowego.
 • Poprawiono zakładanie danych podmiotów w przypadku, gdy dane firmy pobierane były z serwera GUS.
 • W module "Dekretacja dokumentów" dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) określającą pełną nazwę podmiotu.
 • W module Dekretacja dokumentów poprawiono wykazywanie wartości filtra "Typ dokumentu". Po wskazaniu "Wybrane" nie były pokazywane mnemoniki dokumentów.
 • W Rozliczeniach właścicielskich, w formatce naliczania składek ZUS dodano pole Razem będące sumą składek do zapłaty.
 • Zaktualizowano domyślną stawkę ubezpieczenia wypadkowego dla pracowników oraz właścicieli (1,67%), która obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych wykorzystywaną podczas dodawania organu podatkowego.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie rachunku bankowego.
 • Przy wczytywaniu wyciągów bankowych z plików, rozwiązano problem braku szczegółów pozycji w oknie identyfikacji operacji bankowych w przypadku liczby operacji większej niż 100.