InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (23.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 23.0.1 - 20/12/2018

 • Rozwiązano problem z importem pracowników, którym przysługuje dodatkowy urlop.

Wersja 23.0.0 - 17/12/2018

 • Dodano obsługę nowego wzoru zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego drukowania wg wzorca EKO deklaracji skarbowej.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R(8).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(7).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8C(9).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-11Z(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-8CZ(9).
 • Dodano obsługę wyliczania składek ZUS właścicieli zależnych od przychodów.
 • Dodano możliwość zbiorczego przekształcenia umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony.
 • Dodano raport kontrolujący limit liczby i długości trwania umów na czas określony.
 • Poprawiono drukowanie podsumowania raportu z danymi do PFRON z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Poprawiono mechanizm domyślnego wypełniania zaświadczenia ZUS Z-3 (informacja o załączonym zaświadczeniu lekarskim) przy absencjach wczytanych z pliku.
 • Rozwiązano problem błędnego wywołania raportu z kafla "Badania, Uprawnienia, BHP" w Infoserwisie.
 • Rozwiązano problem przy wydruku kasowej listy płac dla dużej liczby wypłat.
 • Rozwiązano problem ze sferycznym drukowaniem dokumentów RTF.
 • Rozwiązano problem błędnego przeliczania szczegółowych godzin pracy na wartości sumaryczne przy wprowadzaniu zmian w godzinach przepracowanych dla pracowników z systemem rozliczania czasu pracy z nadgodzinami dobowymi powyżej normy dobowej.
 • Rozwiązano problem błędnego przeliczania wymiaru urlopu przy rozwiązaniu umowy.
 • Rozwiązano problem nieprzenoszenia się wskazanej daty zapisu przy zbiorczym dodawaniu prowizji oraz naliczeń i potrąceń.
 • Rozwiązano problem z przewijaniem długiej listy umów w kreatorze przypisywania składnika do definicji list płac.
 • Dodano obsługę nowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wysyłania wiadomości w folderze Wysłane zapisywana była kopia z autozapisu szkicu wiadomości zamiast faktycznie wysyłanej treści. Błąd występował na niektórych serwerach pocztowych.
 • Rozwiązano problem błędnych podsumowań na wydrukach listy (grida).
 • Umożliwiono podłączenie Konta InsERT w oknie z zachętą do rejestracji kończącym kreator wdrożeniowy.
 • Zaktualizowano widok serwisu licencji.
 • Zmodyfikowano zakładanie nowego podmiotu w części dotyczącej wyboru linii InsERT nexo/InsERT nexo PRO oraz dla biur rachunkowych.
 • Poprawiono pobieranie nowej wersji nexo przy problemach z dostępem do Internetu.
 • Dodano możliwość podpisania deklaracji skarbowej w przypadku próby wysyłki deklaracji niepodpisanej.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Poprawiono uwzględnianie degresywnej kwoty wolnej od podatku na deklaracji PIT-37.
 • W edycji i podglądzie deklaracji skarbowych dodano menu uruchamiające wyszukiwarkę łańcuchów znaków.
 • W module deklaracji skarbowych, w kolumnie Podmiot zmieniono wyświetlanie osób - w pierwszej kolejności, dla osób, wyświetlane jest nazwisko a następnie imię.
 • Zwiększono rozmiar okna z wyborem pracowników w wystawianiu zbiorczym deklaracji PIT-11.
 • Dodano dla właścicieli obsługę składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyliczanej łącznie ze składką na Fundusz Pracy.
 • Dodano obsługę rocznego współczynnika dot. wyliczenia podstawy składek ZUS właścicieli, określanych wg przychodów roku poprzedniego.
 • Poprawiono komunikowanie osób zwolnionych z VAT podczas weryfikacji statusu podatnika VAT na Portalu Podatkowym.
 • W module Dekretacji dokumentów dodano możliwość filtrowania dokumentów wg wartości opisu księgowego.
 • W kartotece asortymentu i klientów przypisano skrót shift+ctrl+J do polecenia drukowania naklejek.
 • Poprawiono błąd związany z komunikacją on-line z bankiem w przypadku zalogowanego innego użytkownika niż właściciel certyfikatu.
 • Poprawiono błąd związany z próbą logowania do programu użytkownika bez uprawnienia do zmiany stanowiska kasowego.
 • Poprawiono sortowanie na liście Wyciągów bankowych.
 • Usunięto nadmiarowy komunikat pojawiający się przy wysyłce bez autoryzacji Dyspozycji bankowej on-line.