Opis zmian (34.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 34.0.1 - 21/01/2021

 • Dodano obsługę nowej, już obowiązującej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) dotyczącą rozliczeń za rok 2020 wraz z wysyłka elektroniczną.
 • Rozwiązano problem długiego czasu oczekiwania na pojawienie się okna drukowania wydruków dokumentów kadrowych występujący w szczególnych przypadkach.
 • Poprawiono na deklaracji PIT-4R(11) wykazywanie liczby podatników za których odprowadzono zaliczki od wypłat.
 • W zbiorczym wystawianiu deklaracji IFT-1/IFT-1R poprawiono działanie filtra "Rezydenci".
 • Rozwiązano problem nadmiarowej deklaracji ZUS RZA dla umów oznaczonych jako podlegających zgłoszeniu w deklaracji RUD.
 • Rozwiązano problem przy generowaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS w przypadku występowania składnika świadczenie rehabilitacyjne bez odpowiedniej absencji.

Wersja 34.0.0 - 13/01/2021

 • Dodano możliwość generowania deklaracji ZUS RUD służącej do zgłaszania umów o dzieło niepodlegających składkom ZUS, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(10) oraz PIT-4R(11) wraz z wysyłką elektroniczną, za przychody w 2020 roku.
 • W wystawianiu zbiorczym deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano nowy filtr "Rezydenci".
 • Poprawiono przenoszenie numeru e-ZLA do zaświadczenia ZUS Z-3 wysyłanego na platformę e-PUE.
 • Rozwiązano problem importowania danych pracowników z Gratyfikanta GT w przypadku nieaktywnego wpisu w słowniku gmin.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego uwzględniania liczby dni choroby w roku zwolnienia zapisanej w poprzednim zatrudnieniu przy wyznaczaniu granicy pomiędzy wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym.
 • Poprawiono mechanizm wyznaczania miesiąca obowiązku przystąpienia pracownika do PPK w przypadku zmian wpływających na ten termin.
 • Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu błędu występującego w pewnych przypadkach przy dopisywaniu nowego pracownika.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem przypisania kalendarza do umowy, gdy takie usunięcie powinno być dozwolone.
 • Poprawiono sposób ewaluowania formuł matematycznych (kolejność działań) w składnikach definiowalnych.
 • Poprawiono odświeżanie (uwzględnianie zmian w danych programu) raportu Stan urlopów w przypadku jednoczesnej pracy na wielu zakładkach.
 • Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.
 • W obsłudze deklaracji PIT-4R dodano walidację wystawienia zaliczek od wypłat PIT za miesiące danego roku podatkowego.
 • W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11, dla filtra "Przychody pracowników" wyłączono uwzględnianie przychodów dotyczących wynagrodzeń z tytułu PIT-8AR.