InsERT S.A.

Gratyfikant GT
ulepszenia

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.53 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.53 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.53 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.53 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.53, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.53

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.53 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność.
 • Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mBank CompanyNet.
 • Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność.
 • Dodano możliwość wydruku zgód na przetwarzanie danych osobowych mających status "Oczekuje".
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Elixir - IBAN.
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: ING BankOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - ING BusinessOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - Multicash (Elixir - 0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Pekao - PekaoREADY.
 • Dodano obsługę przelewów krajowych walutowych do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Poprawiono błąd w polach własnych rozszerzonych sypu słownik, polegający na braku automatycznego uzupełnienia definicji zapytania sql dla słownika "Stawki opłat specjalnych".
 • Poprawiono problem błędnego pobierania kwot z danych wdrożeniowych do obliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego.
 • Poprawiono sposób obliczania ekwiwalentu za urlop (zaokrąglenia).
 • Poprawiono sposób wyliczania ekwiwalentu za urlop dla pracowników o innej liczbie godzin dla pełnego etatu niż 8.
 • W eksporcie operacji bankowej do formatu Eliksir dodano nowe pola: NrFaktury, KwotaVAT oraz NIPKh. Nowe pola wykorzystywane są w mechanizmie podzielonej płatności. Dodatkowo dla operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność pole Typ przyjmuje wartość S.
 • W serwisie Operacje bankowe dodano nowe kolumny: rodzaj, numer faktury, kwota VAT, kwota z rachunku VAT. Nowe kolumny są używane w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Wykonano zmiany w launcherze instalacyjnym programu mające na celu unowocześnienie interfejsu i lepszą obsługę skalowania na monitorach wysokiej rozdzielczości.
 • Zablokowano eksport operacji bankowej o rodzaju automatyczna operacja VAT do formatu Elixir.