Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.80)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.80 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.80 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.80 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.80 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.80, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.80

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.80 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wydruku Karty zasiłkowej umożliwiającej wykazanie świadczeń chorobowych, z których korzysta ubezpieczony.
 • Dodano pola związane z zwolnieniem z PIT oraz wyłączeniem z podstawy składek ZUS na rachunku do umowy CP.
 • Zmieniono działanie mechanizmu pobierania danych adresowych kontrahentów z GUS w przypadku włączenia parametru "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty", po zmianie, miejscowość do pola z ulicą nie jest dodawana, gdy w danych Głównego Urzędu Statystycznego nie podano lokalizacji poczty.
 • Poprawiono wyliczanie podstawy chorobowego w przypadku przekroczenia przez pracownika podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia postojowego w niepełnym miesiącu zatrudnienia.
 • Rozwiązano problem z niepoprawnym wykazywaniem w informatorze pracownika opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym.
 • Rozwiązano problem z niepoprawnym wykazywaniem w informatorze pracownika urlopu z powodu siły wyższej w wymiarze godzinowym.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z pobieraniem parametrów online przekazywanych do systemu z serwisów webowych. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • W mechanizmie odpowiedzialnym za przechwytywanie w aplikacji błędów SQL Servera, generowanych za pomocą dodatkowych rozwiązań własnych, zrezygnowano z konieczności dodawania wpisu do rejestru w celu wyświetlenia komunikatu błędu bezpośrednio w tzw. dymku.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania informacji o konieczności przeprowadzenia rejestracji klienta biura rachunkowego na instancjach programu uruchamianych za pomocą skrótu klawiaturowego F12.
 • Dostosowano program do odbioru tzw. powiadomień push. Powiadomienia te będą wykorzystywane m.in. do sygnalizowania zmiany stanu Portfela InsERT i ilości posiadanych InsPunktów. Zmiana będzie widoczna po premierze Portalu Dokumentów planowanej na przełomie VI-VII/2024.
 • W danych wdrożeniowych oraz poprzednim zatrudnieniu dodano informacje o zwolnieniu z powodu siły wyższej i opiece nad dzieckiem.
 • Poprawiono błąd tworzenia deklaracji ZUS dla osób z dużą ilością znaków w polu Imię.
 • W parametrach Konta InsERT dodano prezentacje numeru NIP podłączonej firmy.
 • Poprawiono błędne zliczanie dni urlopu wypoczynkowego "na żądanie".
 • Poprawiono wykazywanie dni urlopu wypoczynkowego w Informatorze pracownika, jeśli istniał zapis w poprzednim zatrudnieniu.
 • Poprawiono błędne naliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie.
 • Wyłączono kompaktowanie bazy danych dla konwersji zbiorczej wywoływanej z programu Biuro GT.
 • W informatorze kontrahenta, na zakładkach Kasa i bank oraz Rozrachunki dodano uwzględnianie parametrów dotyczących widoczności w Subiekcie GT rozrachunków i obiektów finansowych utworzonych w Rewizorze GT i Gratyfikancie GT.
 • Z obowiązku rejestracji klientów biur rachunkowych wyłączono podmioty założone na NIP składający się z samych zer (000-00-00-000). Taki podmiot może być używany jako podmiot wzorcowy, posiadający ustawienia parametrów, planu kont i inne konfiguracje systemu preferowane przez dane biuro rachunkowe, który następnie jest kopiowany i po zmianie NIP-u używany na potrzeby obsługi konkretnego klienta.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z otwieraniem i zamykaniem połączeń do bazy danych tworzonych przez wątki dodatkowe. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia przestojowego wg metod Kodeksu Pracy przy rozwiązaniu umowy w trakcie miesiąca.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z odświeżaniem tokena Konta InsERT. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • W świadectwie pracy dodano informacje o urlopie z powodu siły wyższej.
 • Wykonano zmiany umożliwiające Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które dokonały przeniesienia licencji programów systemu InsERT GT na JST ze względu na centralizację VAT, zmiany pozwalające na zakładanie, dodawanie firmy do Konta InsERT i jego podłączanie w kontekście jednostki samorządowej. W tym celu dodano m.in. możliwość przypisania w danych podmiotu numeru NIP należącego do JST. Po uzupełnieniu numeru NIP program będzie go wykorzystywał w komunikacji z serwisem Konta InsERT.
 • Rozwiązano problem z brakiem blokady ECP przy ręcznym wprowadzaniu zasiłków na przełomie roku.
 • Poprawiono wyliczanie podstawy chorobowego w korekcie ECP w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
 • Rozwiązano problem z brakiem wykazywania urlopu opiekuńczego w deklaracji ZUS RSA.
 • Rozwiązano problem z naliczaniem ulgi podatkowej na rachunkach wypłaconych po zakończeniu umowy CP.
 • Poprawiono błędne zliczanie 60 dniowej przerwy pomiędzy okresami zasiłkowymi.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna