Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.77)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.77 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.77 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.77 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.77 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.77, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.77

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.77 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • W zestawieniach Statystyka czasu pracy oraz Statystyka czasu pracy pracownika dodano informacje o pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej.
 • Rozwiązano problem z brakiem możliwości usunięcia lub poprawy deklaracji ERP-7 po omyłkowym wpisaniu bardzo dużej kwoty.
 • W analizatorze wypłaty dodano pozycję "Absencja - urlop z powodu siły wyższej".
 • W deklaracji ERP-7 rozwiązano problem z brakiem uwzględniania dochodów z umowy cywilnoprawnej w okresie objętym umową o pracę.
 • Dostęp do usług online zaimplementowanych w systemie InsERT GT został zabezpieczony koniecznością pracy z podłączonym Kontem InsERT. Zmiana pozwoli spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa komunikacji internetowej. Usługi, które będą wymagały Konta InsERT, to m.in.: pobieranie danych adresowych kontrahentów z GUS, aktualizacja kursów walut, aktualizacja parametrów podatkowych, weryfikacja statusu VAT kontrahenta i weryfikacja kontrahenta w systemie VIES. .
 • Log konwersji bazy danych rozszerzono o zapis dodatkowych informacji.
 • Poprawiono wyświetlanie deklaracji ZUS Z-3 utworzonych w starszej wersji programu.
 • Rozwiązano problem z niepoprawnym działaniem filtra deklaracji PPK polegający na filtrowaniu po dacie utworzenia zamiast dacie okresu, za który deklaracja dotyczy.
 • Poprawiono problem z pobieraniem danych do deklaracji PIT-4R(12) za rok 2023.
 • W informatorze pracownika oraz w podsumowaniu miesiąca w ECP dodano informacje o liczbie dni pracy zdalnej okazjonalnej.
 • W informacjach o poprzednim zatrudnieniu dodano informacje dotyczące pracy zdalnej i urlopu opiekuńczego.
 • Poprawiono wyliczanie potrącenia komorniczego przy niskich stawkach i etatach cząstkowych.
 • Dodano brakujące miejsce na podpis w wydruku deklaracji ZUS ZAS-12.
 • Poprawiono wyliczanie deklaracji ZUS RPA w przypadku, gdy po miesiącu, za który powinna być wygenerowana deklaracja, istniały zapisy zawierające absencje w ECP.
 • Poprawiono wykazywanie wartości nominalnej po edycji składnika na wypłacie.
 • W treściach zaświadczeń o zatrudnieniu dodano informacje o typie umowy.
 • Zaktualizowano treść skierowania na badania lekarskie, dodając nową podstawę prawną.
 • Usunięto parametr "Potrącenie chorobowe stanowi".
 • Usunięto parametr "Zeruj składniki wynagrodzenia w przypadku całomiesięcznej nieobecności".
 • Usunięto parametr "Uzupełniaj wyzerowane przez absencje składniki w przypadku przepracowania jednego dnia".
 • Usunięto parametr "Zaokrąglenie dziennej stawki zasiłków".
 • Usunięto parametr "Zaokrąglenie dziennej stawki wynagrodzenia chorobowego".
 • Usunięto parametr "Sposób obliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego".
 • W Sferze dodano obsługę absencji typu urlop z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy.
 • Rozwiązano problem z brakiem wydruku zestawienia list płac po dodaniu składki na PPK.
 • Zmieniono sposób zliczania absencji chorobowych do jednego okresu zasiłkowego.
 • W menu kontekstowym wywoływanym z poziomu ikony prezentującej stan podłączenia Konta InsERT do programu dodano operację umożliwiającą otwarcie parametrów Konta InsERT.
 • Zmieniono graficzną prezentację stanu podłączenia do programu Konta InsERT.
 • W programach Rachmistrz GT, Rewizor GT i Gratyfikant GT dodano możliwość internetowej rejestracji kodów rozszerzających liczbę podmiotów gospodarczych obsługiwanych w biurze rachunkowym. W tym celu w oknie "Licencje podmiotu" dodano operację "Zwiększ". Operacja jest dostępna tylko na podmiotach z zarejestrowaną licencją główną na biuro rachunkowe.
 • W programach Rachmistrz GT, Rewizor GT i Gratyfikant GT dodano prezentowanie informacji o liczbie podmiotów gospodarczych, na jaką została zarejestrowana licencja programu wraz z dodatkowymi kodami rozszerzającymi. W tym celu w oknie "Licencje podmiotu" dodano pole "Liczba podmiotów". Informacja jest widoczna tylko na podmiotach z zarejestrowaną licencją główną na biuro rachunkowe.
 • Rozwiązano problem z generowaniem zerowej deklaracji ZUS RSA dla osób, którym poprawiono w ECP absencję chorobową na inny typ absencji.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego generowania deklaracji ZUS RSA w przypadku osób wynagradzanych do 10 dnia kolejnego miesiąca, gdy ostania wypłata po rozwiązaniu umowy wypłacona była wyjątkowo na koniec miesiąca.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna