Opis zmian (34.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 34.0.1 - 21/01/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 34.0.0 - 13/01/2021

  • Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał fiskalizację dokumentu, w którym nabywcą była osoba/firma dodana na podstawie szablonu ze zdefiniowanym państwem.
  • Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.