InsERT S.A.

Gestor nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (21.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.2 - 06/08/2018

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 21.0.1 - 17/07/2018

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

 • Wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania zawartości dokumentów (pozycji asortymentowych) między dokumentami.
 • W module Kalendarz naprawiono błąd, który powodował brak odświeżenia listy dostępnych szablonów działań po dodaniu nowego szablonu działania.
 • Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
 • Dla kartoteki oferty, w okienku Przeliczanie rabatu wariantu zmieniono kolejność metod ustawiania rabatu na nowych pozycjach, tak aby była spójna z innymi dokumentami handlowymi.
 • [PRO] Dodano możliwość wpływania na ograniczenie czasu wykonywania raportu własnego SQL.
 • Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
 • [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono zachowanie synchronizacji kolumn tak, aby ustawiona precyzja nie była przestawiana na wartość domyślną.
 • Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Rozwiązano problem z ładowaniem rozszerzeń przy braku jakiejkolwiek aktywnej licencji dla każdego wymaganego przez typ rozszerzenia produktu.
 • Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
 • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) pokazującą koszt dokumentu handlowego.
 • Naprawiono brak możliwości uruchomienia raportów "Asortyment niechodliwy" oraz "Wydania magazynowe wg asortymentu" w Gestorze.
 • W dokumentach Subiekta oraz ofertach umożliwiono wprowadzanie ujemnego rabatu w roletce rabatów.
 • Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
 • Podczas edycji cennika wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym przeliczaniem narzutu/marży/zysku, gdy na pozycji dokonano powtórnej zmiany ww. wartości.