InsERT S.A.

Gestor nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (24.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 24.0.2 - 18/02/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 24.0.1 - 12/02/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 24.0.0 - 22/01/2019

  • Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę statusu dla oferty na Zaakceptowana oraz Zrealizowana. Problem dotyczył operacji zbiorczej.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę statusu na dokumentach handlowych przy braku uprawnienia: Zmiana statusu edytowanego dokumentu OE.
  • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.
  • Poprawiono wyznaczanie daty aplikacyjnej w przypadku zmiany okresu obrachunkowego na wcześniejszy, a następnie powrót do okresu aktualnego.
  • W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.