InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (28.1.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 28.1.2 - 23/01/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 28.1.1 - 17/01/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 28.1.0 - 09/01/2020

 • Poprawiono błąd blokujący możliwość ustawienia domyślnej transakcji handlowej w danych klienta, gdy wcześniej ustawiono tam "brak".
 • Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
 • Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.
 • Dodano możliwość podglądnięcia danych podmiotów w zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego.
 • Na raporcie zbiorczej weryfikacji rachunku podstawowego klientów w Wykazie podatników VAT dodano nazwę podmiotu.
 • W zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT dodano kolorowanie (na zielono) dla podmiotów z poprawnym rachunkiem bankowym.
 • Zmniejszono paczkę danych w zbiorczej weryfikacji rachunków bankowych w serwisie pośredniczącym w odpytywaniu z użyciem tzw. pliku płaskiego.

Wersja 28.0.0 - 16/12/2019

 • W module Klienci dodano operacje umożliwiające porównanie rachunków bankowych klienta z rachunkami zapisanymi w Wykazie podatników VAT.
 • Do danych firmy dodano pole KRS. W module Klienci dodano również filtr i kolumnę.
 • W module Klienci dla operacji "Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT" dodano możliwość aktualizacji statusu "Czynny podatnik VAT".
 • Wprowadzono możliwość przypisywania kodów CN (nomenklatura scalona) do asortymentów.
 • W szablonach asortymentu dodano możliwość ustawiania znacznika podzielonej płatności.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością dezaktywacji urzędu skarbowego powiązanego z Moją firmą.
 • Dla kont pocztowych, które mają określony przedział czasowy synchronizacji, wprowadzono zmianę, aby wiadomości, które są zmieniane w nexo i wychodzą poza ten przedział, nie były zmieniane na serwerze pocztowym. Dodano również kolumnę Synchronizowana, która informuje, czy dana wiadomość jest synchronizowana z serwerem pocztowym.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.
 • Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał włączenie raportu Statystyka poczty bezpośrednio w module Klient poczty.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku próby użycia dowolnej operacji w module Rezerwacje zasobów, przy odebranym uprawnieniu: Widok serwisowy - Terminarz rezerwacji.
 • Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
 • Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
 • W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.
 • Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.
 • Poprawiono ustawianie domyślnych wartości pól Wystawił/Odebrał dla faktur wystawianych na podstawie zamówień, które powstały z oferty.