Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (47.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 47.0.1 - 06/11/2023

 • Poprawiono błąd OutOfMemoryException, który mógł wystąpić przy edycji działania, jeśli istniało wiele powiązań pomiędzy zapisanymi działaniami.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączenie do wiadomości, jako załączniki plików z biblioteki załączników.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono drukowanie naklejek dla wybranych pozycji dokumentu. Jeśli użytkownik wybrał część pozycji, widział je w podglądzie wydruku, ale fizyczny wydruk na drukarce zawierał wszystkie pozycje dokumentu.
 • Poprawiono działanie uprawnienia "Dostęp do klientów innych opiekunów" tak, aby przy jego braku możliwe było zapisanie dokumentu realizującego inny dokument (np. faktura do zamówienia).

Wersja 47.0.0 - 19/10/2023

 • W automatyzacji, dodano możliwość budowania automatów na podstawie Klienta.
 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • W parametrach księgowych klienta dodano możliwość określenia opisów (kategoria, etykiety, transakcje VAT, itp.), które będą przenoszone na obraz księgowy dodawanego dokumentu. Pozwoli to na opisywanie dokumentów w zależności od klienta na dokumencie, a co za tym idzie na możliwość zaksięgowania dokumentu w sposób charakterystyczny dla dokumentów z tym klientem.
 • W oknie drukowania naklejek do dokumentu dodano możliwość wyboru pozycji/partii, które mają zostać wydrukowane.
 • Nowy moduł Zgłoszenia klientów (w Laboratorium). Oszczędzaj czas na obsłudze klientów. Wystaw internetowy formularz kontaktowy dla swoich klientów. Twoi klienci zyskają łatwy i nowoczesny sposób zgłaszania swoich spraw o każdej porze dnia i nocy, dodatkowo otrzymają informacje o statusie zgłoszenia. Prowadź komunikację z klientami bezpośrednio z nexo. • Formularz kontaktowy, dzięki któremu klienci mogą wysyłać swoje zgłoszenia do firmy. • Możliwość komunikacji pomiędzy klientem a pracownikiem w nexo. • Możliwość kończenia zgłoszenia zarówno przez klienta jak i pracownika w nexo. • Automatyczne zmiany statusów. • Obsługiwane powiadomienia Push, nexo pobiera automatycznie zgłoszenia od razu po wysłaniu formularza przez klienta. • Moduł w nexo ewidencjonujący zgłoszenia klientów. • Automatyczne wiadomości e-mail o przyjęciu nowego zgłoszenia oraz aktualizacji zgłoszenia.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano widoczność toolbara z komentarzami, przy przełączeniu się na widok informatora w kliencie oraz asortymencie [W laboratorium].
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano tworzenie powiązania między wiadomością SMS, a wiadomością e-mail, jeśli w module Wiadomości SMS, korzystamy z operacji "Wyślij e-mail do klienta".
 • Na karcie działania zmieniono pole krótki opis, aby jego rozmiar był zwiększany przy dodawaniu nowej linii.
 • W dynamicznych zestawach klientów, w filtrze branża, dodano możliwość multiwyboru.
 • Na karcie oferty podczas dopisywania kontaktu do opiekuna, dodano możliwość przypisania kontaktu do miejsc użycia.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał anonimizację klienta, jeśli na karcie klienta, w zakładce wydruki, dla jednego z dokumentów była wskazana wysyłka SMS z przypisanym kontaktem klienta.
 • Poprawiono wydajność synchronizacji poczty dla bardzo dużych skrzynek pocztowych.
 • W module poczta, wprowadzono zmianę, aby kolumna konta adresatów pokazywała wszystkich adresatów wiadomości pocztowej.
 • Na karcie procesu ofertowego dodano zakładkę powiązania, która ewidencjonuje wszelkie powiązania procesu ofertowego z innymi obiektami. Dodano również obsługę dokumentów skojarzonych w procesach ofertowych.
 • Na wydruku oferty OE Standard, usunięto nadmiarowe odstępy dla sekcji z danymi klienta.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał podpisywanie treści umowy z klientem podpisem elektronicznym.
 • Na karcie umowy z klientem poprawiono działanie akcji naprawczej "Zapisz numer telefonu klienta".
 • W module zlecenia serwisowe, w widoku urządzenia poprawiono odświeżanie listy, po dodaniu działania do urządzenia.
 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano nowe powiadomienie dla automatyzacji: Błąd podczas uruchomienia automatyzacji. Powiadomienie jest wyświetlane, jeśli nie uda się uruchomić automatyzacji zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu.
 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Przystosowano wydruk OE Grafika do drukowania zdjęć w formacie WebP.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć. Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • W Kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość określenia daty stanu początkowego dla stanowiska kasowego, rachunku bankowego oraz rachunku VAT.
 • Usunięto konflikt mnemonika modułu zamówień wysyłkowych Sello uruchamiającego moduł zestawów klientów w Gestorze.
 • Poprawiono szybkość wykonywania zbiorczych operacji dla asortymentu
 • Wprowadzono dedykowane per typ dokumentu uprawnienia: "Zmiana domyślnego źródła cen na dokumencie [...]".
 • W danych Mojej Firmy (jednostka nadrzędna) oraz w danych klientów (sekcja Oddziały na zakładce Handel), na potrzeby KSEF wprowadzono określanie rodzaju powiązań między podmiotami. Możliwe jest ustawienie powiązania typu "Jednostka samorządu terytorialnego" oraz "Inna". W danych klientów dodana została również operacja zbiorcza pozwalająca na określanie rodzaju powiązania.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen liczonych od brutto z uwzględnianiem rabatów tak, aby były wyliczane identycznie jak na dokumentach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna