InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (27.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 27.1.1 - 02/12/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 27.1.0 - 28/11/2019

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie użytkownika programu na podstawie pracownika wybieranego z listy, gdy na podmiocie uruchomiony był Gratyfikant nexo.

Wersja 27.0.2 - 07/11/2019

 • Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.

Wersja 27.0.1 - 30/10/2019

 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania nazwy do pola "Nazwa pełna". Problem ten występował podczas dodawania firmy.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.

Wersja 27.0.0 - 23/10/2019

 • Dla nowych i istniejących kont pocztowych, wykorzystujących protokół IMAP, wprowadzono możliwość określenia sposobu pobierania wiadomości. Zamiast całych wiadomości można przechowywać tylko ich treść bez załączników lub same nagłówki wiadomości w celu oszczędzenia miejsca w bazie danych.
 • Przyspieszenie synchronizacji poczty. Dla kont pocztowych wykorzystujących protokół IMAP dodano możliwość zdecydowania, z jakiego okresu (w dniach) mają być synchronizowane wiadomości.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość ustawienia cache dla wiadomości pocztowych. Mechanizm wykorzystywany dla kont opartych na protokole IMAP.
 • Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
 • Dodano operację zbiorczą pozwalającą na wstawienie zaznaczonego asortymentu do cennika dodatkowego.
 • W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie podlegania podzielonej płatności, pole to wypełnia się automatycznie po wybraniu kodu PKWiU. W module asortymentu dodano odpowiednie kolumny oraz filtry dotyczące podleganiu pod mechanizm płatności podzielonej.
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość wstawienia towaru do cennika dodatkowego (uzupełniającego lub indywidualnego).
 • W module i na liście asortymentu oraz w widokach asortymentu zamówionego i asortymentu na wyczerpaniu wprowadzono możliwość filtrowania po stanie dostępnym we wszystkich magazynach.
 • Na listach w modułach dokumentowych wprowadzono możliwość włączenia kolumn: Data utworzenia dokumentu, Utworzył, Data modyfikacji, Zmodyfikował, Data wydruku, Wydrukował.
 • Na dokumentach wprowadzono możliwość przekształcania usług jednorazowych w asortyment kartotekowy.
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość domyślnego stosowania kursu dla cen pobranego z ustawień cennika.
 • W laboratorium dodano możliwość włączenia modułu do zarządzania umowami z klientami. W tym module mogą być rejestrowane między innymi umowy wiążące się z wykonywaniem usług (np. opieka serwisowa, dostawa Internetu i inne). Umożliwia zaplanowanie cyklicznego wystawiania dokumentów wraz z automatyczną wysyłką faktur (jako e-maili) oraz przygotowanie powiadomień (e-mail, SMS).
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dla węzła Ogólne dodano nowy autotekst: "bieżący rok".
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia wartości pól własnych zaawansowanych klientów z systemu InsERT GT.
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS, dla węzła zlecenie serwisowe, dodano nowe autoteksty: wycena dla klienta netto, wycena dla klienta brutto, szacunkowy koszt serwisu netto, szacunkowy koszt serwisu brutto
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku próby edycji klienta na wysłane wiadomości SMS.
 • Dla akcji automatycznych generujących dokumenty i jednocześnie wysyłających wygenerowane dokumenty poprzez e-mail wprowadzono zmianę, aby dodawany plik dokumentu do wiadomości był tworzony na podstawie wzorca przypisanego do klienta tego dokumentu.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisania klienta z dokumentu do działania, gdy operacja dodawania działania była wywołana z karty dokumentu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie działania do rozrachunku bez podmiotu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w niektórych w specyficznych scenariuszach dla akcji automatycznych.
 • W danych klienta usunięto możliwość przypisywania domyślnej transakcji odwrotnego obciążenia. Dodano także możliwość zakończenia trwających transakcji jednolitych.
 • Dla autotekstu "specyfikacja towarowa oferty", który znajduje się w węźle oferta, wprowadzono zmianę, aby precyzja jednostki miary była brana z ustawionej w asortymencie.
 • W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).
 • W oknie drukowania dokumentu wprowadzono zmianę, aby domyślnie było zaznaczone pole "Zaszyfruj wiadomość", jeśli adresat znajduje się na liście adresatów szyfrowanych wiadomości.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, aby podczas wiązania wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS z działaniem, które ma powiązania do innych obiektów, wiadomość również była powiązana z tymi obiektami.
 • Naprawiono błąd, który dla każdej próby otwarcia załącznika dodanego do wiadomości powodował zapis oddzielnego pliku na dysku.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dopisanie nowego przedstawiciela do istniejącej wiadomości pocztowej.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową
 • W oknie drukowania wprowadzono zmianę, aby nie było widoczne pole "Zaszyfruj wiadomość", jeśli zalogowany użytkownik używa zewnętrznego programu jako klienta poczty.
 • W wiadomości pocztowej dla operacji Załączniki--->Dodaj powiązany obiekt--->Dokument wprowadzono zmianę, aby dodawany załącznik był wydrukiem branym ze wzorca przypisanego do klienta z dodawanego dokumentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku użycia w wiadomości pocztowej autotekstu z węzła Oferta: "przedstawiciel email".
 • Dla wydruku zlecenie serwisowe z drukowaną listą towarów i usług naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował nieprawidłowe zaokrąglenia dla usług.
 • Na karcie oferty dodano możliwość włączenia trzech nowych kolumn: Zysk ewidencyjny, Narzut ewidencyjny %, Marża ewidencyjna %.
 • Dla oferty naprawiono błąd, który przy realizacji oferty do faktury zaliczkowej przepisywał sposób liczenia dokumentu. Problem występował, gdy oferta była liczona od netto.
 • Na wzorcach wydruków ofert dodano możliwość wykorzystania dodatkowych pól z danych przedstawiciela: Stanowisko, Dział oraz Uwagi.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania komunikatu przypisanego do wstawianego asortymentu na ofertę. Problem występował, gdy pozycja asortymentu była dodawana z Instynktu.
 • W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
 • Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
 • Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
 • Dodano usprawnienia w konfigurowaniu e-Archiwizacji.
 • Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
 • Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
 • Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania ustawień drukarki podczas wydruku naklejek.
 • Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
 • Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
 • Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
 • Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
 • Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
 • Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.
 • Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.
 • W badaniu statusu VAT podatnika, w wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie daty rejestracji podatnika w rejestrze VAT.
 • Zmieniono opisy pól w logach operacji badania status VAT podatnika w Białej liście.
 • Dla kodów w słowniku PKWiU dodano ustawienie podlegania pod obowiązek płatności podzielonej (asortyment wymieniony w załączniku nr 15 ustawy o VAT).
 • Dodano uprawnienie do przekształcania usług jednorazowych w pozycje kartotekowe
 • Poprawiono brak aktualizacji kodu kreskowego dla sklepu internetowego podczas edycji kodu z zakładki "Miary". W oknie operacji zbiorczej "Ustaw status sklepu internetowego" dodano także możliwość ustawiania kodu EAN, producenta i kodu u producenta.
 • Poprawiono ergonomię definiowania zamienników w danych asortymentu.
 • W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu wprowadzono możliwość podglądu źródła HTML.
 • Naprawiono brak respektowania precyzji waluty ceny ewidencyjnej po zmianie waluty.
 • Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatów przypisanych do asortymentu tak, aby nie następowało scalanie "dymków".
 • Poprawiono sposób generowania nazw asortymentu w ramach modelu, gdy dodano nową cechę i zmieniono kolejność wariantów.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed dezaktywowaniem jednostki miary, która jest ustawiona jako główna jednostka masy lub objętości.
 • Na listach edycyjnych (np. pozycje dokumentu) wprowadzono możliwość sortowania po kolumnach.
 • W laboratorium włączono możliwość korzystania z szablonów dokumentów, które ułatwiają wypełnianie dokumentu wcześniej zdefiniowanymi danymi.
 • Podczas przenoszenia danych asortymentu z InsERT GT wprowadzono uwzględnianie znacznika podleganiu mechanizmowi podzielonej płatności.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT naprawiono błąd uniemożliwiający import danych klientów, gdy importowano także dane z biblioteki dokumentów.
 • Dodano możliwość aktywacji i dezaktywacji rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość profilowania rachunków bankowych z poziomu bazy danych.
 • Poprawiono sposób drukowanie zgód RODO wraz z dokumentami tak, aby formularze nie były drukowane, gdy klient wyraził już daną zgodę oraz wtedy, gdy jej nie wyraził.
 • Poprawiono ukrywanie konfiguracji "Schowka" w profilu "Mała firma".
 • We wzorcach wydruku części dokumentów, na zakładce "Wygląd" naprawiono wyświetlanie opisów pól (Text1, Text2 itd.).
 • Na wydruku cennika naprawiono zbędne drukowanie asortymentu nieaktywnego.
 • Poprawiono czas sporządzania wydruku promocji dla dużych danych.
 • Poprawiono wydajność drukowania cennika, gdy w oknie wydruku wybrano filtrowanie po grupie lub cesze.