InsERT S.A.

Gestor GT
ulepszenia

System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.49 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.49 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.49 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.49 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.49, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.49

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.49 Gestora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • W module "Parametry" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie parametrów według ich nazwy lub opisu.
 • W module "Parametry" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie parametrów według ich nazwy lub opisu.
 • W module "Słowniki" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie słowników według ich nazwy lub opisu.
 • W module "Słowniki" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie słowników według ich nazwy lub opisu.
 • Dodano nowy parametr instynktu adresów email, pomijający adresy klientów nieaktywnych.
 • Dodano opcję "Pokaż firmę w serwisie" bezpośrednio z poziomu wiadomości od pracownika firmy.
 • Dostosowano program do obsługi daty w formacie dd-mm-rrrr.
 • Poprawiono nieprawidłowy komunikat kontroli wartości dokumentu dla szans sprzedaży.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem poziomu cena z szansy sprzedaży na zamówienie.
 • Poprawiono problem z zapisem ZK z Szansy sprzedaży przy braku uprawnień do rezerwacji ponad stan.
 • Przy wprowadzaniu licencji na rozszerzenia funkcjonalne Plus dla InsERT GT i Sfera dla InsERT GT dodano obowiązek rejestracji licencji w firmie InsERT SA.
 • Rozdzielono uprawnienie "System - Parametry listy / Lista kolumn" na dwa osobne uprawnienia "System - Parametry listy" oraz "System - Lista kolumn". Podczas konwersji danych obydwa uprawnienia przejmują stan dotychczasowego uprawnienia. Uprawnienie "System - Lista kolumn" decyduje o dostępie do przycisku "przywróć domyślne" w oknie parametrów listy.
 • Rozszerzono o nazwę firmy dane pracownika kontrahenta widoczne w liście i podglądzie wiadomości.
 • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna Pola własne (rozszerzone).
 • Uruchomiono program poprawiania jakości produktów, wymagający wyrażenia zgody na korzystanie przez InsERT S.A. z danych opcjonalnych na zasadach opisanych w Informacji o przetwarzaniu danych telemetrycznych (treść Informacji dostępna w pomocy).
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu EmailManager dodano metodę AutomatycznePobieranieWiadomosci(), która umożliwia wyłączenie automatycznego pobierania wiadomości z serwera przez proces uruchomiony za pośrednictwem Sfery.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu Baza atrybut PolaczenieAdoNet4_0, który umożliwia pobranie połączenia do bazy danych w przypadku tworzenia rozwiązań sferycznych w oparciu o framework .Net 4.0 lub nowszy.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z dodawaniem kontrahenta typu osoba. Błąd, polegający na generowaniu niepotrzebnego wyjątku, występował tylko wówczas, gdy do atrybutu Kontrahent.OsobaImie podawano pusty ciąg znaków przed wypełnieniem atrybutu Kontrahent.OsobaNazwisko.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie DzialaniaLista dodano obsługę filtrowania działań według przypisanego opiekuna. W tym celu dodano atrybut FiltrOpekun do obiektu DzialaniaLista oraz typ wyliczeniowy FiltrOpiekunEnum.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie Kontrahent dodano atrybuty związane z obsługa kontrahenta w sklepie internetowym: CennikWSklepieInternetowym, KhSklepuInternetowego, RabatWSklepieInternetowym.
 • W programie serwisowym dodano operację "Formatowanie warunkowe". Operacja ta daje możliwość zbiorczego włączania lub wyłączania definicji formatujących gridy w danym podmiocie, a także możliwość ich usuwania z bazy danych.
 • Zaktualizowano słownik banków dostępny w systemie.