InsERT S.A.

Gestor GT
ulepszenia

System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.48 SP2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.48 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.48 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.48 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.48, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.48

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.48 Gestora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość zakończenia notatki.
 • Na pasku narzędzi dodano polecenie wywołujące bazę e-Pomocy technicznej lub, gdy nie ma dostępu do internetu, pomoc programu.
 • Poprawiono domyślne zaznaczenie programów w instalatorze systemu uruchamianym w trybie aktualizacji.
 • Poprawiono formatowanie kwot w wiadomościach zawierających pozycje towarów.
 • Poprawiono możliwość usunięcia personelu będącego opiekunem konta.
 • Rozwiązano problemy z podpowiedziami instynktowymi podczas wpisywania ulicy w adresie kontrahenta. Problem występował podczas pracy w trybie RemoteApp.
 • Rozwiązano problemy ze stabilnością aplikacji podczas pracy zdalnej w trybie RemoteApp.
 • W interfejsie programistycznym pZestawienieComDane wykorzystywanym do tworzenia własnych zestawień COM, poprawiono błąd związany z pobieraniem połączenia PolaczenieAdoNet. Pobieranie połączenia nie działało w przypadku logowania się do serwera SQL na użytkownika, który nie miał ustawionego hasła.
 • Wykonano zmiany w mechanizmie odpowiadającym za automatyczne uruchomianie instancji SQL Servera podczas startu aplikacji InsERT GT. Obecnie mechanizm powinien sobie radzić dużo lepiej szczególnie na systemie Windows 10.
 • Z plików instalacyjnych systemu usunięto Vcredist.msi.
 • Zakładka "Rozrachunki" w informatorze o kontrahencie została objęta uprawnieniami "Rozrachunki - na listach pokaż zobowiązania", "Rozrachunki - na listach pokaż należności" oraz "Spłaty rozrachunków - na listach pokaż spłaty należności/zobowiązań".