InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak aktywować tryb rozszerzony w usłudze Dokumenty?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Usługa Dokumenty

​Usługa Dokumenty pozwala na uruchomienie tzw. rozszerzonego przepływu dokumentów. Tryb ten służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów, przeznaczonych do zaksięgowania, wewnątrz przedsiębiorstwa. Osoba odpowiedzialna za przepływ dokumentów w firmie ma możliwość analizy przesłanych dokumentów, ich kwalifikacji, przekazania dokumentu do dowolnego pracownika (w celu wykonania działań i czynności na/w związku z dokumentem), przekazania dokumentu do akceptacji (np. zatwierdzenie wydatku przez dyrektora finansowego) a ostatecznie zakończenia przepływu dokumentu poprzez przesłanie go do księgowości lub zakończenie przepływu już na poziomie aplikacji webowej. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie pełnej historii aktywności związanej z dokumentem. Aby uruchomić tryb rozszerzony, należy:

UWAGA!!! Uruchomienie trybu rozszerzonego przepływu możliwe jest tylko przez użytkownika posiadającego uprawienia administratora globalnego.

1. Przejść na stronę Konta InsERT i zalogować się.

 

2. W prawym górnym rogu kliknąć Moje usługi, następnie Dokumenty.

 

3. Kliknąć kółko zębate znajdujące się w prawym górnym rogu, następnie Włączyć tryb rozszerzonego przepływu.

 

4. Potwierdzić Włączenie trybu rozszerzonego przepływu.

 

Po uruchomieniu trybu rozszerzonego przepływu zostanie wyświetlona informacja o braku operatora, czyli głównego użytkownika, który zarządza dokumentami. Usługa Dokumenty może posiadać kilku operatorów, dzięki czemu w sytuacji, gdy np. dokumenty przypisane zostały do jednego operator i trafił on na zwolnienie chorobowe, to drugi operator może przejąć te dokumenty i przypisać je do siebie, a następnie przesłać je do odpowiednich osób. Natomiast użytkownik posiadający rolę Pracownika może jedynie dodać dokumenty oraz odesłać, np. z komentarzem do otrzymanego dokumentu. Różnice pomiędzy rolami operatora, a pracownika zostały opisane tutaj​.

W celu wskazania operatora należy:

1. Przejść do Zarządzania użytkownikami.

 

2. Nadać Rolę Operatora odpowiedniemu pracownikowi/pracownikom.

 

Każdy z przesłanych dokumentów będzie widoczny w opowiadającym dla niego module, np. nowo dodane dokumenty będą widoczne w module Odebrane, a te przekazane dalej w module W toku.

 

Wchodząc na dany dokument, można wykonać jedną z dostępnych akcji, sprawdzić Aktywność, czy też podejrzeć dokument.

 

Po przekazaniu dokumentu dalej edycja nie jest możliwa. Jedynie użytkownik, który otrzyma dokument, może dokonać zmian.

 


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię