InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Obsługa zaawansowanych pól własnych od wersji 30 InsERT nexo

Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Personalizacja

​W odpowiedzi na sugestie użytkowników dotyczące funkcjonowania zaawansowanych pól własnych w dotychczasowej postaci, w wersji 30 InsE​RT nexo udostępnione zostały nowe mechanizmy pól zaawansowanych.

Nowe pola zaawansowane obejmują m.in.:

  • możliwość tworzenia słowników własnych SQL – w słownikach własnych SQL zbiór wartości pochodzi z wykonania zdefiniowanego zapytania SELECT;

  • zastąpienie typu „kwota” bardziej uniwersalnym typem „liczba rzeczywista”, dla którego można określić ilość miejsc po przecinku;

  • możliwość określenia, oprócz wymagalności i widoczności, czy pole zaawansowane ma być edytowalne oraz możliwe do sklonowania;

  • możliwość określenia kolejności wyświetlania pól zaawansowanych w oknie edycji pól własnych obiektu;

  • przyspieszony restart aplikacji po zmianach w konfiguracji zaawansowanych pól własnych;

  • usunięcie błędów i problemów w działaniu, w tym także związanych z aktualizacją do nowej wersji nexo.

Pola zaawansowane w wersji 1 nie są wspierane od wersji 31 InsERT nexo PRO.​

  1. ​​J​eśli użytkownik korzysta z pomocy Serwisanta lub Partnera, zalecamy kontakt z nim w celu wykonania migracji pól zaawansowanych na nową wersję. 
  2. Jeśli użytkownik nie korzysta z pomocy Serwisanta lub Partnera, migrację pól może wykonać samodzielnie, przy czym, jeśli pola zaawansowane wykorzystywane są w rozwiązaniach własnych (rozwiązaniach sferycznych, raportach LINQ, raportach SQL lub wydrukach własnych), wtedy po migracji konieczne będzie dostosowanie ich do nowej wersji pól własnych. 
  3. ​Jeśli użytkownik nie korzysta z pól zaawansowanych w rozwiązaniach własnych, wtedy po migracji nie trzeba nic dodatkowo wykonywać. ​​​​

Więcej informacji o dostosowywaniu rozwiązań własnych do nowych pól zaawansowanych można znaleźć na forum dla użytkowników w temacie Nowe zaawansowane pola własne.​​

Aby uruchomić proces migracji, należy przejść do modułu Konfiguracja, a następnie wybrać Pola własne Przejdź na pola własne w wersji 2.

 

 


Proces migracji zostanie rozpoczęty tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia Administratora.


Podczas procesu migracji użytkownik zostanie poproszony o wykonanie archiwizacji podmiotu,


Następnie zostanie wyświetlone dodatkowe pytanie o to, czy chce przejść na nową wersję pól zaawansowanych.


Proces migracji pól zaawansowanych do nowej wersji rozpocznie się po potwierdzeniu treści komunikatu.​​

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię