InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT GT - Jak wystawić fakturę, aby była objęta mechanizmem podzielonej płatności?

Program: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Podzielona płatność

Zagadnienie powiązane: Subiekt GT - Jak skonfigurować towary, aby były objęte mechanizmem podzielonej płatności?​​

Od 01.11.2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT i dla faktur o wartości przekraczającej 15.000 zł. W związku z tym w programie dodano kreator umożliwiający zaznaczenie wybranych towarów znacznikiem Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności. Podczas wystawiania faktury, której wartość brutto będzie wynosiła 15.000 zł lub więcej i na której będzie znajdował się towar objęty MPP, automatycznie zaznaczy się odpowiedni znacznik, a na wydruku zostanie umieszczony wymagany prawem napis Mechanizm podzielonej płatności.

Jeżeli użytkownik korzysta z własnego wzorca wydruku, który był powielany ze standardowego - przed aktualizacją, to NIE BĘDZIE dopisku „podzielona płatność", dlatego też należy ponownie powielić standardowy wzorzec wydruku (FS standard) i skonfigurować go według własnych preferencji.

W związku ze zmianami, na samej fakturze wprowadzono znacznik znajdujący się na zakładce VAT. Jeżeli towary zostały skonfigurowane prawidłowo, powinien on zaznaczać się automatycznie, jednakże użytkownik może również zaznaczyć go ręcznie. W przypadku ręcznej zmiany znacznika program weryfikuje, czy dokument spełnia odpowiednie warunki i informuje użytkownika o proponowanym rozwiązaniu.

 

Zagadnienia powiązane:
1. Jak wystawić fakturę zakupu wykorzystującą mechanizm podzielonej płatności dla wypłaty bankowej?
2. Jak wystawić fakturę sprzedaży wykorzystującą mechanizm podzielonej płatności dla wpłaty bankowej?​
3. Konfiguracja wzorców wydruków w programie Subiekt GT​

​Zagadnienie należy do zbioru Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię