InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt GT - Jak skonfigurować towary, aby były objęte mechanizmem podzielonej płatności?

Program: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Podzielona płatność

Od 01.09.2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT i dla faktur o wartości przekraczającej 15.000 zł. W związku z tym w programie dodano kreator umożliwiający zaznaczenie w wybranych kartotekach towarów znacznika Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności. Podczas wystawiania faktury, której wartość brutto będzie wynosiła 15.000 zł lub więcej i na której będzie znajdował się towar objęty MPP, automatycznie zaznaczy się odpowiedni znacznik, a na wydruku zostanie umieszczony wymagany prawem napis Mechanizm podzielonej płatności.

Dla towarów z odwrotnym obciążeniem zalecane jest wykonanie kreatora podzielonej płatności w celu zmiany odwrotnego obciążenia na znacznik MPP. Jeżeli odwrotne obciążenie nie było wykorzystywane w towarze to znacznik można ustawić pojedynczo i zbiorczo dla kartotek towarowych (sposób ten został opisany w dolnej sekcji artykułu).

Aby wykorzystać kreator, należy:

1. W dowolnym module programu rozwinąć górne menu Narzędzia, a następnie wybrać Kreator podzielonej płatności - Towary.


2. Po zapoznaniu się z informacją przejść Dalej.


3. Program wyświetli listę towarów oznakowanych obecnie znacznikiem Towar objęty odwrotnym obciążeniem jako towarów sugerowanych do oznaczenia znacznikiem płatności podzielonej. Jednocześnie sugerowane jest wyłączenie znacznika Towar objęty odwrotnym obciążeniem. Należy zwrócić na to oznaczenie szczególną uwagę i zmienić zaznaczenie w kolumnie OO (rezultat), jeśli dany towar nadal ma być objęty odwrotnym obciążeniem. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji przejść Dalej.


4. W liście zostaną wyświetlone pozostałe kartoteki towarowe. Jeżeli kartoteki mają być objęte podzieloną płatnością, należy oznaczyć to w kolumnie PP (rezultat). Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji przejść Dalej.


5. Aby zmiany zostały wprowadzone, kliknąć Wykonaj.


​Znacznik można również ustawić bezpośrednio w kartotece towaru na zakładce Parametry.


W programie dostępna jest również operacja zbiorcza, dzięki której można zmienić stan znacznika dla wielu towarów jednocześnie. Aby wykorzystać operację zbiorczą, należy zaznaczyć towary, dla których ma zostać zastosowana, a następnie rozwinąć menu Operacje i wybrać Zbiorcze - Parametry - Zmień znacznik "mechanizm podzielonej płatności".


Zagadnienie należy do zbioru Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię