InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Obsługa bibliotek dokumentów w programach InsERT nexo

Program: Biuro nexo, Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Biblioteka załączników jest miejscem, w którym przechowuje się dokumenty zewnętrzne, nieewidencjonowane standardowo w systemie, ale szczególnie istotne dla prowadzonej działalności biznesowej.

Biblioteka załączników wywoływana z obiektu zawiera elementy powiązane tylko z tym obiektem. Z jej poziomu można wykonać operacje analogiczne do ww. Jest dostępna w następujących miejscach systemu:

 • W Subiekcie nexo - dla obiektów w modułach: Sprzedaż, Zamówienia, Zakup, Zlecenia, Wydania, Przyjęcia, Inwentaryzacja, Cenniki, Urządzenia zewnętrzne, Asortyment, Klienci, Pracownicy, Wspólnicy, Instytucje , Dokumenty wewnętrzne, Raporty, Zamówienia vendero.
 • W Gestorze nexo - dla obiektów w modułach: Działania, Oferty, Procesy ofertowe, Asortyment, Klienci, Zasoby, Instytucje, Wspólnicy, Pracownicy.
 • W Rachmistrzu nexo - dla obiektów w modułach: Ewidencja VAT sprzedaży, Ewidencja VAT zakupu, Środki trwałe, >Plany amortyzacji, Operacje na środkach trwałych, Umowy, Płace, Wyposażenie, Deklaracje skarbowe, Sprawozdania finansowe, Pracownicy, Wspólnicy, Instytucje, Pojazdy, Raporty.
 • W Rewizorze nexo - dla obiektów w modułach: Dokumenty księgowe, Ewidencja VAT sprzedaży, Ewidencja VAT zakupu, Środki trwałe, Plany amortyzacji, Operacje na środkach trwałych, ​Umowy, Płace, Wyposażenie, Deklaracje skarbowe, Sprawozdania finansowe, Pracownicy, Wspólnicy, Instytucje, Pojazdy, Raporty.
 • W Gratyfikancie nexo - dla obiektów w modułach: Pracownicy, Wspólnicy, Instytucje, Pojazdy, Działania, Delegacje. Oprócz tego przez Umowy pracownicze dostępne są załączniki przypisane do obiektów pracownika.
 • W Biurze nexo - dla obiektów w modułach: Klienci, Klienci biura, Działania cykliczne dla klientów, Bazy danych, Pracownicy.


W Subiekcie nexo/Gestorze nexo/ Gratyfikancie nexo

Aby przejść do Biblioteki załączników należy rozwinąć moduł Kartoteki.

 


W Rachmistrzu nexo/Rewizorze nexo

Aby przejść do Biblioteki załączników należy rozwinąć moduł Ewidencje dodatkowe.

 


W Biurze nexo

Aby przejść do Biblioteki załączników należy rozwinąć moduł Ewidencje dodatkowe.

 

 

Opis funkcji​


poziomu modułu można wykonać następujące operacje:

 • Dodaj - umożliwia dodanie z dowolnej lokalizacji (dysk, dysk zewnętrzny, zasób sieciowy) pliku do biblioteki. Pliki do biblioteki załączników można również dodawać z poziomu okienka wydruku, po zaznaczenia znacznika Zapisz w bibliotece załączników. Po wskazaniu pliku należy wypełnić okno Załącznik. Do biblioteki załączników nie można dodawać plików, których wielkość przekracza 200 MB.
 • Usuń - usuwa zaznaczony załącznik z biblioteki.
 • Właściwości - otwiera okno Załącznik informujące o nazwie, typie pliku, jego rozmiarze i kategorii, do jakiej został zapisany.
 • Otwórz - operacja umożliwia otworzenie wybranego elementu z biblioteki. W zależności od typu pliku zostanie uruchomiona odpowiednia aplikacja systemowa (np. dla plików .txt domyślnie będzie to notatnik).
 • Zapisz jako - umożliwia wyeksportowanie z biblioteki dowolnych załączników (plików).
 • Wyślij e-mailem - umożliwia wysłanie zaznaczonych załączników e-mailem.
 • Zmień kategorię - umożliwia zmianę (także zbiorczą) kategorii nadanej załącznikom.​


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię