InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Co zrobić, gdy pojawi się komunikat o starszym podłączonym podmiocie w programie sprzedażowym połączonym z vendero?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Subiekt GT, vendero

Kategoria: Konfiguracja

UWAGA! Zgoda na odświeżenie danych skutkuje nieodwracalnym usunięciem danych z vendero.

W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu i po wybraniu opcji „NIE” (opcja jest domyślnie zaznaczona) należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy Pomocy Technicznej InsERT z informacją o zaistniałej sytuacji. 


W odpowiedzi użytkownik otrzyma zestawienie do wykonania w programie oraz dalsze instrukcje postępowania.

Wybranie opcji „TAK” skutkuje nieodwracalnym nadpisaniem danych.


Usunięte zostaną kategorie, zdjęcia, towary oraz konfiguracja SEO zmodyfikowana z poziomu vendero - należy je więc ponownie uzupełnić. Zarchiwizowani zostaną kontrahenci/klienci wysłani do sklepu oraz zamówienia w nim wystawione. Zajdzie też konieczność ponownego skonfigurowania menu Synchronizacji (1) (wskazania synchronizowanego magazynu i cennika) Płatności (2) oraz Dostaw (3).


Dopiero po ponownym wprowadzeniu zresetowanych danych zostanie przywrócona możliwość prowadzenia sprzedaży.

Komunikat świadczy o tym, że baza danych Subiekta ma zapisaną inną datę ostatniego połączenia z serwerem vendero, niż jest to widoczne online.

Taka sytuacja może nastąpić wtedy, gdy przywracany jest starszy podmiot (a na jego wcześniejszej wersji działał synchronizator vendero), ale też, kiedy baza danych uległa uszkodzeniu podczas konwersji i konieczne było skorzystanie z jej kopii. Tego typu problem wystąpi jednak tylko wtedy, gdy przed wykonaniem zmian w bazie danych (konwersji) nie zamkniemy synchronizatora vendero.


Dla przykładu:

  • Niepoprawne zachowanie użytkownika:

Zamierzam przeprowadzi​ć aktualizację Subiekta GT do wyższej wersji programu. Zamykam Subiekta, ale nie wyłączyłem synchronizatora ven​​dero (należy pamiętać, że synchronizator może być włączony na stanowisku serwerowym lub stanowisku klienckim oraz o tym, że archiwizacja bazy danych automatycznie go zamyka).

Jest godzina 10.00, 20.04.2018 - i taką datę ostatniej synchronizacji ma zapisana kopia zapasowa tworzona podczas konwersji. Jednak na serwerze vendero trwa wymiana informacji — ​dodawane są kolejne minuty i data ta zmienia się kolejno na 10.01, 10.02 itp.

Niestety konwersja przebiega niepoprawnie i jestem zmuszony przywrócić kopię bazy danych. Wszystkie informacje w środku są aktualne... z wyjątkiem daty ostatniej synchronizacji z vendero. Co za tym idzie, otrzymuję powyższy komunikat.

  • Poprawne zachowanie użytkownika:

- Zamierzam przeprowadzić aktualizację Subiekta GT do wyższej wersji.

Zamykam program, pamiętając również o zamknięciu synchronizatora vendero na każdym ze stanowisk (należy się upewnić, że nie jest on uruchomiony na stanowisku serwerowym i stanowiskach klie​nckich). Data ostatniej synchronizacji w tym momencie zostaje ustawiona zarówno w kopii bazy danych, jak i na serwerze vendero jako 10.00, 20.04.2018. Co za tym idzie, dane się od siebie nie różnią.

W przypadku, gdy konwersja nie przebiegnie poprawnie i należy przywrócić kopię wspomnianej bazy danych, daty synchronizacji będą takie same i komunikat nie zostanie wyświetlony.​

​​
drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię