InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

​Cele i zgody na przetwarzanie danych osobowych w InsERT nexo

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: RODO

Cele i zgody na przetwarzanie danych osobowych

Widok Cele przetwarzania

 

Można w nim definiować cele, dla których zbierane są dane osobowe. Domyślnie jest on wyposażony w cele dostępne do tej pory w systemie (marketingowy, otrzymywanie poczty elektronicznej i newsletter vendero). Cel, oprócz nazwy, posiada takie pola jak: opis, treść do wydruku i okres aktywności (do daty, przez okres lub bezterminowo).

 

Zgody

W kartotece Klientów w zakładce CRM dostępna jest nowa sekcja Zgody, na której można, dla zdefiniowanych celów przetwarzania, określić status zgody na dany cel.

 

Na zakładce tej będzie też widoczna data udzielenia zgody i (ewentualnie) wyliczona data wygaśnięcia (kolumna).

Listy klientów

W module Klienci oraz w zestawach dynamicznych klientów (w Gestorze nexo) dostępne są filtry, które umożliwią wyfiltrowanie osób, które wyraziły zgodę na dany cel przetwarzania.

 


W modułach Kontrahenci i Klienci do listy kolumn dynamicznie będą dodawane kolumny prezentujące status każdego aktywnego celu przetwarzania.

 

Wydruk formularza zgody

Po zapisaniu kartoteki Kontrahenta lub Pracownika kontrahenta będzie możliwe wydrukowanie formularza zgody na wybrane lub wszystkie cele przetwarzania.

 


Po zapisaniu dokumentu np. faktury sprzedaży w oknie wydruku może się automatycznie zaznaczać wydruk zgód i tym samym realizować ich wydruk.

 

Parametry odpowiedzialne za domyślność zaznaczenia opcji Drukuj zgody znajduje się w konfiguracji Typy dokumentów na zakładce Wydruki.

Dodatkowo zalecamy, aby zapoznać się z poradnikiem RODO, w którym zostały opisane wszystkie funkcjonalności. Poradnik można pobrać tutaj.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię