InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT nexo - Jak wysłać klientów do pliku komunikacji EPP (EDI++)?

Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Komunikacja

W celu wysłania kartoteki klientów do pliku komunikacji EP​P (EDI++) lub ZIP, który jest zaszyfrowany hasłem, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w paczce mają znajdować się dane wrażliwe, czy kartoteki kontrahentów będą zawierały tylko podstawowe dane: imię, nazwisko, nazwę, nazwę pełną, adres, kod pocztowy, miejscowość. W tym celu trzeba:
1. Wpisać w wyszukiwarce Parametry komunikacji, a następnie z górnego menu wybrać Popraw.2. Ochrona danych osobowych komunikacji odpowiada za ustawienie, czy podczas komunikacji mogą być przesyłane dane wrażliwe. Jego zakreślenie spowoduje, że kartoteki kontrahentów będą zawierały tylko podstawowe dane: imię, nazwisko, nazwę, nazwę pełną, adres, kod pocztowy, miejscowość. Zapisanie zatwierdzi wprowadzone zmiany.

3. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć towary do wysłania, w celu zaznaczenia wszystkich - można użyć skrótu klawiszowego CTRL + A, a następnie kliknąć górne menu Komunikacja i wybrać Wyślij.
4. Następnie w​ybrać opcję Do pliku i kliknąć Wybierz w celu wskazania lokalizacji, w której ma zostać zapisany wyeksportowany plik.

5. W kolejnym oknie należy wskazać lokalizacje, w której pojawi się wyeksportowany plik z klientami, a następnie wpisać nazwę oraz kliknąć przycisk Zapisz.

6. Ustalić, czy paczka z towar​​​ami ma być zaszyfrowana. Jeśli nie - kliknąć OK. W przypadku, gdy ma być zaszyfrowana należy zaznaczyć parametr Szyfruj oraz Ustawić hasło szyfrowania, które można na stałe określić w parametrach komunikacji (konfiguracja od pkt 9).7. Po uzupełnieniu hasła zatwierdzić je klikając OK. Program powróci do poprzedniego okna, w które należy zatwierdzić przyciskiem OK.8. Po zapisaniu wyświetli się informacja o wysłaniu klientów do pliku, w którym należy kliknąć OK.

 

9. Wpisać w wyszukiwarce Parametry komunikacji, a następnie z górnego menu wybrać Popraw.10. W sekcji Komunikacja EDI++ ustalić​ parametr Szyfruj plik na Tak oraz wpisać Domyślne hasło szyfrowania. Przycisk Zapisz zatwierdzi wprowadzone zmiany.W analogiczny sposób można wysłać asortyment do pliku EPP (EDI++). Informację jak to zrobić można znaleźć tutaj.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię