InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT nexo - Jak wysłać plik JPK_VAT za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów?

Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK

Ministerstwo Finansów zachęca mikroprzedsiębiorców nieposiadających podpisu kwalifikowanego do przetestowania wysyłki plików JPK_VAT z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. Szczegółowa instrukcja pozwalająca na wykorzystanie profilu zaufanego i aplikacji klienckiej znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów tutaj. W celu skorzystania z ww. aplikacji, należy:

1. Przejść do programu Rachmistrz lub Rewizor nexo. W module Deklaracje skarbowe i JPK, w widoku e-Sprawozdawczość JPK_VAT wygenerować plik JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy.

 

2. Po jego wygenerowaniu wybrać z menu Operacje opcję Eksportuj.

 

3. Następnie należy wskazać miejsce na dysku, do którego plik zostanie wyeksportowany, i kliknąć Zapisz.

 

4. Uruchomić zainstalowaną wcześniej aplikację Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK_VAT .

5. W celu rozpoczęcia wysłania dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się należy w menu głównym aplikacji wybrać przycisk Wyślij dokument. Pojawi się wówczas ekran Wybór dokumentów do wysłania.  

 

6. Przycisk Dodaj dokument uruchomi okno, gdzie trzeba wskazać dokument JPK_VAT, który został wygenerowany w kroku 3. Przycisk Otwórz wprowadzi plik.

 

7. Aplikacja po wyborze dokumentu samoczynnie wraca do ekranu Wybór dokumentów do wysłania, na którym dodatkowo wyświetla szczegóły dokumentu lub dokumentów w trzech kolumnach: Opis, Wartość, Szczegóły.

 

8. Przejście do kolejnego etapu procesu wysyłki nastąpi po wybraniu przycisku Kontynuuj.

 

9. Pojawi się ekran Klucz szyfrujący. Służy on do opcjonalnego zarządzania certyfikatami i kluczami symetrycznymi. Aplikacja jest zaprogramowana tak, że domyślnie ustawia Alias klucza i Wartość klucza. Umożliwia to przejście do kolejnego etapu procesu wysyłki poprzez kliknięcie przycisku Kontynuuj – pojawi się wówczas ekran Przetwarzanie dokumentów.

 

10. Ekran ten służy do przetwarzania dokumentów oraz przedstawia najważniejsze informacje o dołączonych w poprzednich etapach dokumentach do przetworzenia. Kliknięcie w przycisk Rozpocznij przetwarzanie spowoduje, że aplikacja przygotuje plik metadanych dla wybranego dokumentu i przygotuje dokument do podpisania podpisem kwalifikowanym.

 

11. Jeżeli treść Dane w formacie binarnym dla wszystkich dokumentów jest wyświetlona na zielonym tle, można wybrać przycisk Kontynuuj i przejść do kolejnego etapu procesu wysyłki - do ekranu Złożenie podpisu kwalifikowanego.

 

12. W kolejnym kroku należy kliknąć w przycisk Podpisz wszystkie pliki metadanymi z użyciem Profilu Zaufanego.  

 

13. Następnie wyświetli się okno z odnośnikiem do strony internetowej. Kliknięcie w link uruchomi domyślną przeglądarkę systemu Windows i przejdzie na wygenerowany adres.

 

14. W tym etapie trzeba zalogować się w serwisie. Rejestracja w ePUAP opisana jest w innym temacie e-Pomocy technicznej tutaj.

 

15. Kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym.

 

16. Aby zatwierdzić decyzję, należy wpisać jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.

 

17. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie – wyświetli się strona z komunikatem, a w okienku aplikacji (tym samym, w którym wcześniej wyświetlił się odnośnik do serwisu) odblokuje się przycisk OK.

 

18. Po kliknięciu przycisku OK wyświetli się komunikat o powodzeniu lub błędzie podpisywania dokumentu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. W razie błędu należy spróbować ponownie, w przeciwnym przypadku można kontynuować proces wysyłki dokumentów.

 

19. Przed wysłaniem dokumentów należy przeanalizować informacje o dokumencie - Informacje w polu Wartość dla wierszy Status dokumentu JPK, Plik metadanych dokumentu oraz Podpisany plik metadanych dokumentu powinny wyświetlać się na zielono. W przypadku, gdy dla wiersza Podpisany plik metadanych dokumentu informacje wyświetlają się na żółto oznacza to, że aplikacja nie była w stanie z walidować poprawnie podpisanego pliku metadanych dokumentu, ale wysyłka jest nadal możliwa. Ostateczna weryfikacja podpisanego pliku metadanych zostanie dokonana przez Ministerstwo Finansów.

 

20. Przycisk Rozpocznij wysyłkę, zainicjuje wysyłkę. Następnie warto przeanalizować komunikat z procesu wysyłki pliku.

 

21. Po naciśnięciu przycisku OK proces wysyłania zostanie zakończony. Nastąpi automatyczne przejście do ekranu Aktywne procesy wysyłki w Menu Status wysyłki dokumentów, na którym zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki w aktywnym procesie.

 

22. Jeżeli wysyłka zakończyła się sukcesem, można przejść do menu Historia (w menu głównym), w którym znajdą się w niej szczegółowe informacje na temat statusu przetworzenia dokumentu. Ekran Historia przechowuje operacje wysyłania plików JPK dla wszystkich dotychczasowych sesji wysyłki.

 

W celu obejrzenia informacji o statusie wysłanych dokumentów w historycznych sesjach wysyłki należy:

a) Wybrać sesję wysyłki opisaną w kolumnie Wartość datą i godziną.

b) Kliknąć strzałkę umieszczoną z lewej strony napisu Data i czas wysyłki, co spowoduje rozwinięcie informacji o poszczególnych dokumentach wysłanych w danej sesji.

c) Zaznaczyć wybrany dokument. Spowoduje to aktywowanie przycisku Sprawdź status.

d) Kliknąć Sprawdź status i przeanalizować wyświetlony komunikat statusu wysyłania pliku.

 

W treści komunikatu będzie dostępny numer referencyjny wysłanego dokumentu. Numer ten należy skopiować do schowka i powrócić do programu Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.

23.W module Deklaracje skarbowe i JPK, w widoku e-Sprawozdawczość JPK_VAT należy otworzyć do edycji plik JPK_VAT poprzez opcje Popraw.

 

24. Z menu Wysyłka elektroniczna - komunikacja należy wybrać opcję Wpisz numer referencyjny i podać skopiowany wcześniej numer. W ten sposób dany plik został oznaczony, jako wysłany. Niemniej dopiero pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) jest uznawane, jako złożenie pliku JPK_VAT do urzędu skarbowego.

 

25. Numer referencyjny jest identyfikatorem pozwalającym pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Należy dla danego pliku w menu Wysyłka elektroniczna  wybrać opcję Pobierz poświadczenie odbioru.

 

W ten sposób użytkownik z wykorzystaniem aplikacji klienckiej podpisał plik JPK_VAT popisem zaufanym, a w systemie InsERT nexo zostały zapamiętane: Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz informacje o przesłaniu pliku.


Pełne kompedium wiedzy dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego można pobrać tutaj.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię