InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak zdefiniować rabaty i promocje do sklepu internetowego w vendero?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Subiekt GT, Subiekt nexo, vendero

Kategoria: Pierwsze kroki

​W programie istnieją dwie możliwości przesyłania rabatów.

Pierwszą z nich jest skonfigurowanie promocji obowiązujących dla wszystkich klientów sklepu, którą definiujemy w programie sprzedażowym.

W Subiekcie GT należałoby ją skonfigurować przechodząc do Widok - Polityka cenowa - Promocje. Po skorzystaniu z przycisku Dodaj należy zaznaczyć znacznik Promocja dla sklepu internetowego, który automatycznie zablokuje niektóre z dostępnych opcji.

Z poziomu systemu GT użytkownik ma możliwość wskazania m.in. grupy towarów, które mają podlegać promocji oraz poziomu cen dla którego ma ona obowiązywać.

UWAGA! Jedyne poziomy cen, dla których promocja będzie funkcjonowała poprawnie to:

- poziomy cen stałe (czyli np. Detaliczna, Hurtowa, Specjalna),

- poziomy cen które wybrane są w vendero, bądź są przypisane do danych kontrahentów dla sklepu internetowego

- poziomy cen w złotówkach - vendero nie obsługuje cenników w walucie.

Na zakładce Czas istnieje także możliwość przypisania okresu obowiązywania wspomnianej promocji, jednakże wskazaniu podlegają tylko promocje jednorazowe (od - do) i bezterminowe. Promocje cykliczne nie są wspierane przez vendero.

Dodatkowo przechodząc do Widok - Kartoteki - Kontrahenci istnieje możliwość przypisania poziomów rabatów do klienta. Oczywiście musi mieć on zaznaczony na zakładce Opis znacznik Kontrahent sklepu internetowego i wskazany rabat na zakładce Inne. Należy jednak pamiętać, że vendero obsługuje z tego poziomu tylko rabaty zdefiniowane (procentowe), nie są natomiast uwzględniane rabaty do dokumentu i do pozycji.

W Subiekcie nexo sytuacja wygląda podobnie. Tutaj również istnieje możliwość wstawienia z poziomu Zarządzanie - Promocje (PS) nowej promocji dla vendero.

Również i w Subiekcie nexo do promocji dla vendero poziomy cen musza spełniać następujące warunki:

- wybrane są cenniki główne, nie dodatkowe (czyli np. Detaliczny, Hurtowy, Specjalny),

- wybrane są poziomy cen wskazane w vendero, bądź też przypisane do danych kontrahentów dla sklepu internetowego,

- wybrane są poziomy cen w złotówkach - vendero nie obsługuje cenników w walucie.

W polu Harmonogram istnieje możliwość wprowadzenia okresu obowiązywania promocji, a na zakładce Asortyment należy wskazać cały lub częściowy zakres towarów przeznaczonych do promocji przy czym nie ma możliwości wskazania go według działów sprzedaży, grup lub cech, a tylko wskazanie zdefiniowanego asortymentu.

Z poziomu Panelu Administracyjnego vendero wspomniane promocje i rabaty dla klientów można przeanalizować w modułach Marketing - Promocje oraz Marketing - Rabaty - Rabaty i cenniki klientów.

Dodatkowo bezpośrednio w vendero istnieje też możliwość dodania kodów rabatowych oraz progów rabatowych.

W Marketing - Rabaty - Kody rabatowe mamy możliwość zdefiniowania jedno- lub wielorazowego kodu, który obowiązywać będzie dla wszystkich kontrahentów, ale za to dla wybranego cennika - istnieje również możliwość eksportu takich danych do pliku csv bądź też zaczytania ich z niego.

Klient posiada możliwość wprowadzenia kodu rabatowego podczas podglądu koszyka.

Progi rabatowe, którymi program dysponuje są rabatami procentowymi, które doliczane są do wartości zamówienia w przypadku przekroczenia przez kupujacego sumarycznej wartości zamówienia. Istnieje możliwość ich konfiguracji z poziomu Panelu Administracyjnego vendero, w menu Marketing - Rabaty - Progi rabatowe. W program wbudowane są zarówno domyślne informacje dla klienta (czyli treść komunikatu wyświetlającego się na stronie), jak i możliwość dodania lub modyfikacji już istniejących progów rabatowych.

Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed sprzedażą poniżej kosztów została wprowadzona możliwość ustalenia maksymalnej dopuszczalnej wartości rabatu, jaki może uzyskać klient. Funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu Konfiguracja - Ustawienia podstawowe - Ustawienia dodatkowe.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię