Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Uruchomienie Sello NX na bazie Subiekta nexo

Program: InsERT nexo, Sello NX, Subiekt nexo

Kategoria: Uruchamianie

​Uruchomić Sello NX na działającej już bazie Subiek​ta nexo można na dwa spo​soby

  • bezpośrednio z programu, ​​​​

  • z listy podmiotów w programie, który ma zostać uruchomiony na tym samym podmiocie.

I sposób (z poziomu programu):

1. Przejść do menu kontekstowego , na zakładkę Operacje i wybrać Uruchom inny program nexo.


2. Wybrać z listy rozwijanej nazwę programu: Sello.


II sposób (na liście podmiotów):

1. Uruchomić program, który będzie testowany, n​astępnie rozwinąć listę podmiotów i odznaczyć znacznik przy opcji Tylko Sello. Pozwoli to wyświetlić podmiot Subiekta nexo, na którym użytkownik już pracuje i można będzie uruchomić Sello NX.


2. ​Zatwierdzić wybór podmiotu przyciskiem Uruchom.


Po załadowaniu składników, wymaganych do ​uruchomienia programu, należy zapoznać się z treści​​ą ostrzeżenia o ograniczeniach w wersji beta.

W kolejnym kroku należy przejść przez kreator wdrożeniowy do programu. Dane zostaną pobrane z podmiotu Subiekta nexo. Opis pełnego kreatora wdrożeniowego dostępny jest w tym temacie e-Pomocy technicznej.​

Programy na wspólnej bazie danych mogą działać w multiprogramie. 

Więcej informacji o działaniu multiprogramu można znaleźć w innym​ zagadnieniu e-Pomocy tech​nicznej​.​​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki