Opis zmian (34.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 34.0.1 - 21/01/2021

 • Dodano obsługę nowej, już obowiązującej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) dotyczącą rozliczeń za rok 2020 wraz z wysyłka elektroniczną.
 • Poprawiono wysyłkę mailową części deklaracyjnej plików JPK_V7 do klientów biura rachunkowego.
 • Poprawiono dodawanie użytkowników do podmiotów klientów biura rachunkowego, w przypadku gdy na podmiocie włączony był pełny ślad rewizyjny.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) dla transakcji dokonanych w 2021 r.
 • Poprawiono na deklaracji PIT-4R(11) wykazywanie liczby podatników za których odprowadzono zaliczki od wypłat.

Wersja 34.0.0 - 13/01/2021

 • Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.
 • Dodano obsługę formalnie ogłoszonego przez MF formularza deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28(23) wraz z załącznikami.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(10) oraz PIT-4R(11) wraz z wysyłką elektroniczną, za przychody w 2020 roku.
 • Dodano obsługę projektowanego przez Ministerstwo Finansów nowego załącznika PIT/WZ do deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36 oraz PIT-36L, dotyczącego ulgi tzw. złych długów w PIT.
 • Dodano projektowaną przez Ministerstwo Finansów obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) - informacji o przychodach za 2020 dla obcokrajowców.
 • Dodano projekty deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36(28), PIT-36L(17) wraz z załącznikami. Uwaga. Projekt wersji deklaracji rocznych może różnić się od finalnych.
 • W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtu 15% oraz wygaśnięciem stawki 20% dodano w obsłudze ryczałtu ewidencjonowanego nowe wzorce wydruków ewidencji, nową wersję zaliczki na podatek uwzględniający nową stawkę oraz obsługę pola Uwag dla zapisów w EP.
 • Poprawiono funkcję odświeżania zawartości modułu (klawisz F5) w serwisie Klienci Biura.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną korekt deklaracji skarbowych z poziomu operacji zbiorczej - wysyłana był pierwsza w kolejności korekta zamiast ostatnio wystawionej.
 • Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-27.
 • Poprawiono wystawianie rozliczeniowych plików ewidencji z deklaracją VAT - jeżeli nazwa podmiotu była podana w wielu wierszach, wówczas podczas wydruku pojawiał się komunikat "Dane w polu są niezgodne z typem danych deklaracji.