InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (28.1.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 28.1.2 - 23/01/2020

 • PIT-11(25) poprawiono wykazywanie zaliczki na podatek od dochodu zwolnionego (ulga dla młodych) w przypadku składników płacowych płatnych przez ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie kodu kraju adresu zamieszkania podatnika w nowej deklaracji IFT-1/1R.
 • Poprawiono wykazywanie w PIT-11(25) wartość składek ZUS i zdrowotnego od umów zleceń w zależności od rodzaju przychodu.
 • Poprawiono wyliczanie korekty deklaracji PIT-11(25).

Wersja 28.1.1 - 17/01/2020

 • Poprawiono w PIT-11 wykazywanie przychodów w przypadku wynagrodzenia zawierającego składniki płacowe podlegające zwolnieniu dla młodych, jak i składniki podlegające opodatkowaniu.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną PIT-11 (25) oraz IFT-1/1R (15) w przypadku, gdy w danych Mojej Firmy zdefiniowany był REGON.
 • Poprawiono podpisywanie elektroniczne korekt deklaracji PIT-11.
 • Poprawiono wyliczanie deklaracji PIT-11 (25) dla wielu pracowników.

Wersja 28.1.0 - 09/01/2020

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R(9) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-28S(22) - dla przedsiębiorstw w spadku. Na dzień publikacji formularza deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.
 • Dodano obsługę nowej deklaracji PIT-R(20) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularza PIT-28(22) wraz z załącznikami. Na dzień publikacji deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-8(28).
 • Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji: PIT-8AR(8), IFT-1/IFT-1R(15), PIT-11(25), PIT-6(14).
 • Poprawiono kopiowanie szablonów wiadomości między klientami biura rachunkowego.
 • Poprawiono błąd blokujący możliwość ustawienia domyślnej transakcji handlowej w danych klienta, gdy wcześniej ustawiono tam "brak".
 • Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
 • Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.
 • Poprawiono wydruk EKO deklaracji skarbowych oraz UPO.
 • Przywrócono operację zbiorczego podłączania konta InsERT.

Wersja 28.0.0 - 16/12/2019

 • W module Klienci dodano operacje umożliwiające porównanie rachunków bankowych klienta z rachunkami zapisanymi w Wykazie podatników VAT.
 • Do danych firmy dodano pole KRS. W module Klienci dodano również filtr i kolumnę.
 • W module Klienci dla operacji "Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT" dodano możliwość aktualizacji statusu "Czynny podatnik VAT".
 • Dodano możliwość wystawienia korekty deklaracji VAT-7/7K/8/9M w wersji późniejszej niż deklaracja źródłowa.
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-3(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-R(20). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji CIT-8(28) wraz z załącznikami. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(15). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-11(25) uwzględniającej przychód zwolniony dla młodych. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-2(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-4R(9). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-6(14). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8AR(8). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8C(10). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę projektu deklaracji DSF-1(1) rozliczającej wpłatę na Fundusz Solidarnościowy. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dla deklaracji cząstkowych VAT podmiotu podrzędnego (w scentralizowanym rozliczaniu VAT) zablokowano operacje, które nie odnosiły się do tego typu deklaracji (Wysyłka elektroniczna, Pobierz UPO itp.).
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.
 • Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
 • Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
 • W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.
 • Poprawiono proces udostępniania usługi Portalu Biura w przypadku braku zaakceptowanego regulaminu usługi.
 • Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.