Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (50.0.3)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.3 - 29/04/2024

 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną załącznika PIT/O w przypadku, gdy wypełniono pole z ulgą rehabilitacyjną.

Wersja 50.0.2 - 22/04/2024

 • Podgląd dokumentów OCR
   Poprawiono wczytywanie plików dokumentów z Portalu Biura oraz Portalu Dokumentów firmy. Problem objawiał się brakiem podglądu wczytywanego pliku na wybranych dokumentach.

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

 • Brak zmian dla wybranego programu

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Czytelniejsze wydruki VAT i KPiR
   Na wydrukach ewidencji VAT, ewidencji przychodów oraz podsumowań KPiR i EP dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
  • Dla wydruku rejestrów VAT dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
  • W operacjach zbiorczych wydruku KPiR, EP oraz ewidencji VAT dodano parametr wyłączający drukowanie zerowych wartości.
 • Wydruk deklaracji VIU-DO
   Umożliwiono wydruk deklaracji rozliczającej transakcje VAT-OSS.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Na wydruku Podsumowania KPiR dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.
  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Poprawiono odbiór i wydruk UPO dla JPK_V7 z poziomu operacji zbiorczych, w przypadku gdy brak było zdefiniowanego adresu e-mail w danych Mojej firmy, w danych klienta biura oraz w Parametrach wysyłki elektronicznej.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
 • W raporcie Stan preferencyjnych składek ZUS poprawiono wykazywanie okresów preferencyjnych ubezpieczeń przypadających na wspólnika.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia Zmiana klientów na Edycja klientów.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • Dodano możliwość ustawienia sortowania na wydruku zapisów ewidencji VAT zakupu i sprzedaży wg numeru księgowego, bez względu na datę takiego zapisu. Wskazania sortowania dokonuje się na okienku wydruku.
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • W deklaracji PIT-36L(20), w polu składki zdrowotnej doliczanej do przychodu (służącego do rozliczenia zwrotu składki z ZUS) dodano kontrolę wartości na wypadek przekroczenia limitu składki możliwej do odliczenia w roku którego dotyczy zwrot tej składki.
 • W usłudze wysyłania danych do Portalu Biura - Raporty poprawiono przesyłanie rachunku bankowego do przelewu podatkowego deklaracji CIT-8.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty zapłaconej składki zdrowotnej na deklaracji PIT-36L. Niepotrzebnie ujmowana była w tym polu wartość odliczeń od dochodu składek zdrowotnych zapłaconych wcześniej.
 • Zaktualizowano załącznik CIT/D do deklaracji CIT-8(33).
 • Poprawiono wykazywanie przychodów z wynajmu z uwzględnieniem udziału wspólnika na załączniku PIT-28/B.
 • Wydajność:
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję "Dodaj", dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Pozostałe zmiany:
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna