InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (23.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 23.0.1 - 20/12/2018

 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej na bramkę produkcyjną deklaracji PIT-28(21).

Wersja 23.0.0 - 17/12/2018

 • Dodano możliwość zbiorczego, całkowicie zautomatyzowanego przeniesienia danych z InsERT GT.
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-6(13) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8(26) rozliczającą dochody uzyskane od początku roku 2018. Dodano również obsługę załączników: CIT-8/O(13), CIT/BR(4), CIT/MIT(1), CIT-D(6).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/1R(14).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-28(21) wraz z załącznikami: PIT/28A(18), PIT/28B(15), PIT/D(26), PIT-O(23)
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36(26) wraz z załącznikami: PIT/D(27), PIT/O(23), PIT/B(16), PIT/DS(3), PIT/ZG(6), PIT/BR(3).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36L(15).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-37(25).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R(8).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(7).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8C(9).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-11Z(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-8CZ(9).
 • Dodano obsługę załącznika PIT-MIT(1) do deklaracji PIT-36(26) oraz PIT-36L(15) - informacji o środkach trwałych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 i od których odprowadzony został podatek.
 • Nowa wersja zaliczki CIT(5).
 • Dodano obsługę wyliczania składek ZUS właścicieli zależnych od przychodów.
 • Dla modułu klienci naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie kolumny "Nazwa (osoby sortowane po nazwisku)". Problem występował na serwerach SQL Server 2008 R2.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wysyłania wiadomości w folderze Wysłane zapisywana była kopia z autozapisu szkicu wiadomości zamiast faktycznie wysyłanej treści. Błąd występował na niektórych serwerach pocztowych.
 • Rozwiązano problem błędnych podsumowań na wydrukach listy (grida).
 • Umożliwiono podłączenie Konta InsERT w oknie z zachętą do rejestracji kończącym kreator wdrożeniowy.
 • Zaktualizowano widok serwisu licencji.
 • Poprawiono pobieranie nowej wersji nexo przy problemach z dostępem do Internetu.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Dodano dla właścicieli obsługę składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyliczanej łącznie ze składką na Fundusz Pracy.
 • Dodano obsługę rocznego współczynnika dot. wyliczenia podstawy składek ZUS właścicieli, określanych wg przychodów roku poprzedniego.
 • Dodano obsługę stawki 9% podatku od osób prawnych z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2019.
 • Poprawiono komunikowanie osób zwolnionych z VAT podczas weryfikacji statusu podatnika VAT na Portalu Podatkowym.
 • W kartotece asortymentu i klientów przypisano skrót shift+ctrl+J do polecenia drukowania naklejek.