Opis zmian (32.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro Nexo.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/K.
 • Dodano obsługę nowego pliku JPK_V7M/7K obowiązującego od 01.10.2020 r. Ważne: do generowania jak i wysyłki pliku JPK_V7 wymagany jest aktywny abonament firmy InsERT.
 • W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczości JPK_VAT dodano możliwość zbiorczego wydruku nieaktywnych podatników VAT występujących w pliku JPK_VAT.
 • W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczość JPK dodano obsługę korekt plików ewidencji VAT z deklaracją.
 • Dodano możliwość wydruku części "Podstawowe" pliku JPK_V7M/K.
 • Udostępniono nową funkcjonalność Portal Biura - Dokumenty, która pozwala klientowi biura na elektroniczne przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego. Dotychczas, funkcjonalność ta możliwa był do wypróbowania w Laboratorium Rachmistrza nexo i Rewizora nexo.
 • Dodano możliwość zbiorczego sprawdzenia statusu VAT podmiotów ujętych w plikach JPK_V7M/K.
 • Dostosowano operację zbiorczą e-Sprawozdawczość do obsługi nowego formatu pliku JPK. Obecnie za pomocą tej operacji obsługiwany jest plik JPK_VAT, jak również JPK_V7M/K.
 • W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczości, w przypadku naliczania korekt JPK, dodano ostrzeżenie, gdy korekta naliczona została bez deklaracji źródłowej.
 • Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • W związku z przejęciem przez pliki JPK_V7M/K funkcji mi.in. deklaracji VAT-27, okres obowiązywania deklaracji VAT-27(2) skrócono do 30.09.2020.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-4R(9) do postaci opublikowanej przez MF.