InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (25.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 25.0.1 - 06/05/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro Nexo.

Wersja 25.0.0 - 11/04/2019

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
 • Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(5).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji ZAP-3(5).
 • Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
 • Poprawiono kopiowanie instytucji do baz klientów biura.
 • Poprawiono wysyłanie do Portalu Biura informacji o wynagrodzeniach pracowników.
 • Przy dodawaniu nowego klienta biura, po wybraniu pełnych kadr i płac dodano ostrzeżenie o braku możliwości powrotu do uproszczonych kadr i płac.
 • W operacji zbiorczej wystawiania faktur dla klientów biura nie są wyświetlane obecnie nieaktywne formy płatności.
 • Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.
 • W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).
 • Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
 • Połączono parametry numerów NIP, parametry numerów PESEL oraz parametry symboli klientów w jedną zakładkę z parametrami.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
 • Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.
 • Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
 • W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
 • W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
 • W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.
 • Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
 • Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
 • Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.
 • Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
 • Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
 • Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
 • Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Naprawiono problem polegający na występowaniu wyjątku "Indeks wykraczał poza granice tablicy." przy próbie powtórnego nawiązania połączenia ze Sferą w rozwiązaniu własnym.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
 • Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
 • [PRO] Dodano możliwość zmieniania nazw w powielonych widokach.
 • Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
 • W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.
 • W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT sprzedaży/zakupu dla zapisów złożonych VAT, których pozycje nie różniły się kwotą.
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u klientów tak, aby po wprowadzeniu NIP-u z użyciem kresek odnajdywane były podmioty z NIP-em zapisanym bez separatorów.