InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 17.0.3 - 15/11/2017

 • Poprawiono problem z wysyłką plików JPK objawiający się komunikatem "(...) Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS". Przyczyną problemu jest zmiana przez Microsoft certyfikatu SSL na niektórych serwisach Microsoft Azure Storage.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki na podatek PIT dla wspólnika (w skali progresywnej) w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

  Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

  • Dodano możliwość sprawdzenia statusu klientów biura w serwisach GUS oraz CEiDG.
  • Dodano możliwość wysyłki e-mailem Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  • Dodano możliwość zbiorczego sprawdzenia statusu klientów biura rachunkowego w portalach VAT, NIP, VIES, GUS, CEiDG.
  • Dodano operację zbiorczą z pomocą której można kopiować sprawozdania finansowe między podmiotami biura. Operacja ta dotyczy tylko sprawozdań tworzonych rozszerzonym mechanizmem.
  • W operacji zbiorczej konwersji danych dodano możliwość wyłączenia automatycznej archiwizacji danych przed uruchomieniem konwersji podmiotów.
  • W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych, dla schematów dekretacji uproszczonej księgowości dodano możliwość nadpisywania istniejących schematów dekretacji zamiast dodawania nowych.
  • W danych firmy i wspólników dodano możliwość zaewidencjonowania indywidualnego numeru rachunku wpłat do ZUS, który będzie wykorzystywany od 2018 roku.
  • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
  • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
  • W definicji okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia sposobu wyznaczania dat zapisu VAT tworzonego z poziomu dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość sortowania wydruku ewidencji VAT miesięcznie, wg numeru księgowego.
  • Dodano nowe wzorce wydruku rejestrów VAT zakupu układem odwzorowujące deklarację VAT.
  • W wydrukach rejestrów VAT zakupu dodano możliwość grupowania pozycji dla każdego dokumentu.
  • W definicji Rejestru księgowego dodano możliwość określenia sposobu wyznaczania dat zapisu VAT tworzonego z poziomu dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych na wydruku KPiR.
  • W parametrach wydruku podsumowania KPiR dodano możliwość określenia, czy w wyliczonym dochodzie uwzględniać różnicę remanentową z niezaksięgowanych remanentów.
  • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
  • Dodano w operacjach zbiorczych wysyłki e-mailem możliwość określenia, by nie był automatycznie załączany dokument źródłowy.
  • Poprawiono ustawianie obsługi typów dokumentów dla dekretacji automatycznej w przypadku przeniesienia danych podmiotów z systemu Insert GT.
  • W kreatorze podłączania istniejącego klienta biura rachunkowego umożliwiono wskazanie podmiotu Mojej firmy, czyli bazy biura rachunkowego.
  • W module Klienci biura dodano filtr oraz kolumnę określającą, czy klient biura posiada konto w Portalu Biura.
  • W raporcie "Stan deklaracji skarbowych" dodano kolumnę określającą, jakiego okresu dotyczy dana deklaracja.
  • Zmieniono sposób aktywacji usługi Portalu biura - obecnie mail aktywujący usługę jest wysyłany bezpośrednio przez serwis Portalu.
  • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
  • W module Klienci dodano kolumnę "Czynny podatnik VAT". Kolumna domyślnie jest niewłączona.
  • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
  • W operacjach zbiorczych: "Dodaj branżę", "Dodaj cechę" listę wyboru posortowano alfabetycznie.
  • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
  • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
  • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
  • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
  • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
  • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
  • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
  • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
  • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
  • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
  • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
  • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
  • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
  • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
  • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
  • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
  • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
  • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
  • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
  • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
  • Dodano przeszukiwanie elementów konfiguracji do wyszukiwarki poleceń oraz do wyszukiwarki konfiguracji.
  • Dodano możliwość wydrukowania deklaracji skarbowych na podmiocie wygasłym (będącym w stanie tylko do odczytu), czyli takim, do którego wygasły uprawnienia użytkowania.
  • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-8 w wersji 25 wraz z załącznikami.
  • Podczas podpisywania deklaracji podpisem kwalifikowanym zmieniono kolejność wyświetlania certyfikatów wykorzystywanych do podpisania - obecnie jako pierwsze wyświetlane są certyfikaty z aktualną datą ważności oraz dodatkowo ostatnio używane.
  • Poprawiono problem ze zbiorczą wysyłką PIT-11Z(23) (na Uniwersalną Bramkę Dokumentów), w przypadku gdy taka deklaracja była już wcześniej wysłana.
  • Poprawiono wydruk urzędu skarbowego na dokumencie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  • W pliku JPK_VAT, dla podmiotu z formą prawną wymagającą wskazania właściciela, zmieniono pobieranie danych urzędu skarbowego oraz danych adresowych. Obecnie pobierane są one z danych wspólnika.
  • W zaliczkach ryczałtowych PIT dodano uwzględnianie nieodliczonej w poprzednich miesiącach składki ZUS i zdrowotnej.
  • Dodano możliwość wskazania konkretnego podatnika w przypadku, gdy weryfikacja w systemie CEiDG pokaże wiele wpisów.
  • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
  • Na wydrukach rejestrów VAT poprawiono kolejność w obrębie dnia zapisów złożonych (dotyczy wydruku z pozycjami dokumentów).
  • Poprawiono ujmowanie ujemnych zapisów VAT sprzedaży marża - obecnie, w deklaracji VAT oraz JPK_VAT takie zapisy ujmowane są z wartością zerową.
  • Poprawiono wydruk ewidencji VAT, na których uwzględniane były zapisy VAT nierozliczone w metodzie kasowej (bez ustawionego miesiąca naliczenia/odliczenia).
  • Poprawiono wydruki rejestrów VAT zawierające zapisy złożone bez żadnych pozycji. Taki zapis mógł powstać jako zapis lustrzany do zapisu VAT złożonego w metodzie kasowej.
  • Do wydruku Podsumowania KPiR dodano kolumnę związaną z wydatkami badawczo-rozwojowymi.
  • Dodano automatyczne skalowanie kwot do szerokości komórki w wydruku KPiR.
  • Poprawiono wydruk separatora tysięcy dla kolumny 10 KPiR.
  • Przy wydruku do pliku Podsumowania KPiR oraz samej KPiR dodano podpowiadanie nazwy pliku.
  • W raporcie Informacji zbiorczej składki ZUS wspólników wykazywane są obecnie również w oparciu o wartości dokonane w module Rozliczenia właścicielskie.
  • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.