Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (47.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 47.0.1 - 06/11/2023

 • Poprawiono składanie podpisu cyfrowego dla deklaracji i plików JPK_V7 przed wysyłką elektroniczną do bramki MF.
 • Poprawiono zbiorczą konwersję podmiotów do nowej wersji, w przypadku gdy wyłączona została opcja tworzenia kopii zapasowej.
 • W operacji zbiorczej zarządzania personelem poprawiono dodawanie bądź aktualizację pracownika, w przypadku gdy jako bazę źródłowa wskazano bazę wzorcową biura.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączenie do wiadomości, jako załączniki plików z biblioteki załączników.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.

Wersja 47.0.0 - 19/10/2023

 • [PRO] Menu sferyczne (w Laboratorium): • Umożliwienie wstawienia własnej operacji we wskazane miejsce w menu formatki lub serwisu. • Własne operacje doklejane są na końcu menu, nie można wstawić ich pomiędzy istniejące elementy. Operację można wstawić do istniejącego podmenu wskazując w pluginie nazwę odpowiedniego podmenu. • Dodano przykłady własnych operacji w menu do SDK dla Subiekta oraz Gratyfikanta. • Dodano interfejs IOknoParametrowOperacji umożliwiający wyświetlenie okna z listą parametrów dostępnych do ustawienia przez użytkownika. Obsługujemy 4 rodzajów parametrów: tekst (kontrolka z możliwością wpisania dowolnego tekstu), kwota (kontrolka z możliwością wpisania kwoty), liczba całkowita (kontrolka liczbowa), pole logiczne prawda/fałsz (kontrolka typu checkbox). • Dodano interfejs IOknoDialogowe umożliwiający wyświetlenie komunikatu lub zadanie pytania. • Dodano interfejs IOknoOperacjiZbiorczej umożliwiający wyświetlenie okna operacji zbiorczej.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • [PRO] Klasyfikatory są dostępne dla wszystkich produktów z linii nexo PRO. Nie jest już wymagana licencja Subiekta nexo PRO lub Gestora nexo PRO.
 • Poprawiono kopiowanie automatów operacją zbiorczą w Biurze nexo - niepoprawnie sprawdzane były uprawnienia do wersji programu.
 • Poprawiono zakładanie nowego okresu obrachunkowego ksiąg rachunkowych bądź UEPiK w podmiocie klienta biura na podstawie poprzedniego roku.
 • Rozwiązano problem ze zbiorczym wystawianiem i wysyłką deklaracji oraz naliczaniem składek ZUS.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano tworzenie powiązania między wiadomością SMS, a wiadomością e-mail, jeśli w module Wiadomości SMS, korzystamy z operacji "Wyślij e-mail do klienta".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał anonimizację klienta, jeśli na karcie klienta, w zakładce wydruki, dla jednego z dokumentów była wskazana wysyłka SMS z przypisanym kontaktem klienta.
 • W module poczta, wprowadzono zmianę, aby kolumna konta adresatów pokazywała wszystkich adresatów wiadomości pocztowej.
 • Dodano nowe powiadomienie dla automatyzacji: Błąd podczas uruchomienia automatyzacji. Powiadomienie jest wyświetlane, jeśli nie uda się uruchomić automatyzacji zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu.
 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • [PRO] Naprawiono błąd polegający na wydłużeniu czasu logowania do Sfery z powodu problemów z połączeniem z usługami sieciowymi InsERTu.
 • [PRO] Naprawiono błąd powodujący wydłużenie uruchamiania Sfery z powodu problemów z łącznością z serwisami webowymi InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce Definicje widoków w formatce edycji użytkownika.
 • [PRO] Poprawiono konfigurowanie pól własnych rozszerzonych, które w pewnych sytuacjach przy dokonywaniu zmian pól wielu obiektów, mogło zakończyć się niepowodzeniem.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono podwojone zdarzenie wywoływane przy zmianie właściwości typu relacja.
 • W danych Mojej Firmy (jednostka nadrzędna) oraz w danych klientów (sekcja Oddziały na zakładce Handel), na potrzeby KSEF wprowadzono określanie rodzaju powiązań między podmiotami. Możliwe jest ustawienie powiązania typu "Jednostka samorządu terytorialnego" oraz "Inna". W danych klientów dodana została również operacja zbiorcza pozwalająca na określanie rodzaju powiązania.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna