InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (22.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 22.0.2 - 08/11/2018

 • Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.

Wersja 22.0.1 - 25/10/2018

 • Naprawiono problem z brakiem wyświetlania się zakładki "Płatności" w Kliencie biura.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika dla klientów o typie "osoba".

Wersja 22.0.0 - 16/10/2018

 • Dodano możliwość swobodnego (bez potrzeby równoczesnego zakładania nowego podmiotu) kopiowania pieczęci księgowych pomiędzy podmiotami.
 • Dodano operację zbiorczą sterującą ustawieniami powiadomień biznesowych w podmiotach klientów biura.
 • Dodano operację zbiorczego kopiowania schematów dekretacji Rewizora nexo między podmiotami klientów biura.
 • W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych dodano możliwość określenia danych osoby wystawiającej deklaracje i skopiowania ich do baz klientów biura.
 • InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!
 • Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.
 • W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.
 • Dodano nową, drugą wersję deklaracji Zaliczki miesięcznej/kwartalnej podatku ryczałtowego związanej z obsługą stawki 12,5% od dochodów z najmu.
 • Dodano obsługę opodatkowania stawką 12,5% wynajmu powyżej kwoty 100 tys. zł w działalności rozliczanej podatkiem zryczałtowanym.
 • Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji miedzy bazami klientów biura, które posiadały niepoprawną definicję.
 • W operacji zbiorczej zakładania nowego okresu KR lub UEPiK poprawiono wskazywanie okresu obrachunkowego na podstawie którego ma zostać stworzony nowy.
 • W raporcie Badania profilaktyczne, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe pracowników klienta biura dodano w filtrze Ważność pozycje 'ważne na dziś' oraz 'ważne na dzień'.
 • Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.
 • W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
 • W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.
 • W kartotece klienta, na zakładce wydruki dodano możliwość przypisywania do każdego typu dokumentu domyślnego szablonu wiadomości e-mail, który będzie używany podczas wysyłki dokumentu.
 • W modułach związanych z klientami oraz na listach klientów dodano nową kolumnę, która dla osób wyświetla nazwy klientów sortowane po nazwisku.
 • W kartotece klienta poprawiono nawigację za pomocą klawisza Enter. Dotychczas przejście Enterem przez pola Cechy, Branże, Notatki, Zdjęcie powodowało usunięcie wartości z tych pól.
 • W module Klienci poprawiono błąd dla filtra grupa, który powodował, że w filtrze były możliwe do wyboru tylko grupy o typie podmiotu wszyscy.
 • W module Klienci poprawiono działanie filtrów opartych o cele przetwarzania. Dotychczas data zapytania, data odpowiedzi, data wycofania nie uwzględniały bieżącego dnia.
 • W module klienci poprawiono sortowanie oraz formatowanie warunkowe dla kolumny rabat.
 • W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.
 • W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.
 • W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
 • Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.
 • W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia autotekstu "państwo klienta".
 • W konfigurowaniu numeracji wprowadzono nowy, uproszczony interfejs.
 • Dodano znacznik „Wysyłaj do InsERT mobile" pozwalający na wybranie klientów, których dane zostaną przesłane do aplikacji mobilnej. Znacznik jest dostępny w parametrach synchronizacji InsERT mobile oraz w kartotece klienta. W module Klienci dodano kolumnę, filtr oraz operację zbiorczą umożliwiającą sterowanie tym znacznikiem.
 • W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
 • W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.
 • W oknie wydruku poprawiono podpowiadanie szablonu wiadomości e-mail w zależności od typu dokumentu.
 • Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
 • Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.
 • [PRO] Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
 • Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
 • Dodano nowe funkcje podsumowujące wartości kolumn na listach: średnia, minimum i maksimum.
 • [PRO] Dodano nowe kształty dla flag własnych.
 • Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
 • W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.
 • Poprawiono generowanie pustych wpisów w monitorowaniu danych osobowych w przypadku aktualizacji danych zewnętrznych z poziomu Biura nexo.
 • Poprawiono kopiowanie planu kont z innego podmiotu - nie przenosił się opis konta.
 • W kreatorze zakładania podmiotu oraz w opcji zakładania nowego okresu z typem księgowości Księgi rachunkowe, dodano odnośnik do artykułu opisującego różnice między przykładowymi planami kont.
 • W operacji sprawdzania statusu kontrahenta w portalu podatkowym dodano logowanie parametrów połączenia.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę z NIP kontrahenta.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę ze statusem kontrahenta odczytanym z tego portalu.
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
 • W kreatorze zakładania podmiotu dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego na rachunku VAT.
 • W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
 • Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.