InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (26.2.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 26.2.0 - 09/09/2019

 • Dodano możliwość badania statusu VAT podatników na Białej liście podatników.
 • Naprawiono błąd, który powodował błędne zapisywanie adresu, gdy na karcie klienta nie uzupełniono poczty.
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1 października 2019 r. zaktualizowano liczenie zaliczki na podatek PIT wspólników na raportach wspomagających - za okresy rozliczeniowe październik - grudzień 2019 zaliczka liczona jest w oparciu o średnią ważoną z obowiązujących w 2019 r. wartości pierwszego progu podatkowego.
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartości domyślne Degresywnej kwoty wolnej - ulga podatkowa - roczna, Degresywnej kwoty wolnej - ulga podatkowa - miesięczna oraz Degresywnej kwoty wolnej - bazowa kwota zmniejszająca podatek. Nowe wartości domyślne dotyczą zarówno roku 2019 jak również roku 2020.
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartości miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (zwykłe i podwyższone).
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartość domyślną pierwszego progu podatkowego.
 • Zaktualizowano certyfikat bramki dokumentów JPK_VAT.

Wersja 26.1.1 - 06/08/2019

 • Przywrócono możliwość ustawiania liczby kopii na 0 we wzorcach wydruku.

Wersja 26.1.0 - 29/07/2019

 • Dodano obsługę nowej wersji elektronicznej deklaracji VAT-23(3) obowiązującej od 1 lipca 2019 r.

Wersja 26.0.1 - 01/07/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro Nexo.

Wersja 26.0.0 - 26/06/2019

 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.
 • W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.
 • Poprawiono wysyłkę zbiorczą e-mailem deklaracji do wielu klientów biura rachunkowego, w przypadku gdy w bazie jednego z nich istniały zdefiniowane pola własne.
 • W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych poprawiono przenoszenie parametrów schematów dekretacji.
 • W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych zmieniono nazwę opcji "Parametry schematów dekretacji" na "Dekretacja automatyczna i schematy dekretacji".
 • W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych, w kopiowaniu schematów dekretacji, poprawiono przenoszenie warunków wyboru definicji schematów.
 • W operacji zbiorczej kopiowania szablonów VAT poprawiono przenoszenie parametru "Data zakończenia dostawy".
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
 • Poprawiono komunikowanie o statusie VAT podatnika, klienta który jest w trakcie dodawania (nie został jeszcze zapisany).
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop").
 • W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.
 • Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
 • Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.
 • W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
 • W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
 • Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
 • [PRO] Do raportów własnych LINQ dodano nowy typ parametru 'Zakres dat'.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
 • Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
 • [PRO] Nowy typ parametru w raporcie Linq, umożliwiający podanie zakresu dat (np. bieżący miesiąc itp).
 • Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji'.
 • Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych - co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
 • We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
 • [PRO] W Sferze dla InsERT nexo dodano możliwość eksportowania oraz importowania danych klientów z pliku wymiany EDI++ (dodano publiczny interfejs IWysylkaDanychKlientow służący do wysyłania danych oraz IOdbiorDanychKlientow odbierający dane klienta).
 • Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
 • Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
 • Naprawiono błąd "Sesja aplikacji wygasła" występujący przy nadawaniu flag.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
 • Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
 • Umożliwiono dodawanie raportów do "Ulubionych" z poziomu modułu "Raporty".
 • W module "Notes" dodano możliwość wyboru koloru notki.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(5).
 • W module środków trwałych oraz w operacjach zbiorczych Biura nexo usunięty został Kreator przejścia na KŚT 2016.