Opis zmian (35.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 35.0.1 - 16/04/2021

 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.
 • Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru - niepotrzebnie drukowany był znak wodny "serwis testowy".

Wersja 35.0.0 - 15/04/2021

 • Dodano możliwość zdefiniowania cennika dla klienta biura łączącego naliczanie za element oraz naliczanie zbiorcze.
 • Dodano możliwość zdefiniowania cennika w oparciu o liczbę dokumentów dowolnego typu.
 • Dodano operację zbiorczą kopiowania treści dokumentów.
 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • Dodano nową wersję rozliczenia rocznego CIT-8(30) za 2020 rok.
 • Dodano obsługę deklaracji rocznych za przychody 2021 roku: PIT-8AR(11) i PIT-4R(12).
 • W widokach operacji zbiorczych (Podgląd operacji oraz Historia operacji) dodano kolumnę z NIP klienta biura.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W danych klienta zablokowano możliwość dodawania Mojej Firmy jako oddziału. Analogicznie dla Mojej Firmy zablokowano możliwość dodawania klienta jako oddziału.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.
 • W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • [PRO] Dodano możliwość eksportowania i importowania konfiguracji widoku w pliku.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • Poprawiono drukowanie wartości pola 189 (Straty z lat ubiegłych) na deklaracji PIT-36(28).
 • Poprawiono oznaczanie pola dotyczącego informacji o składaniu zaliczek kwartalnych w trakcie roku, na deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
 • Poprawiono symbol formularza na dyspozycji drukowanej bądź generowanej do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Na wydruku UPO do wysyłki pliku z deklaracją JPK_V7 dodano nazwę podmiotu i okres, którego ta wysyłka dotyczyła.
 • Poprawiono na wydruku części deklaracyjnej JPK_V7 numeru okresu w przypadku rozliczeń VAT kwartalnych.
 • Wydłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-27 celem umożliwienia złożenia korekty za okresy wsteczne.
 • [PRO] W definicjach nagłówków wydruku dodano punkt rozszerzenia, który umożliwia zdefiniowanie własnej procedury generowania automatycznego nagłówka wydruku.