InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (27.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 27.0.2 - 07/11/2019

 • Ujednolicono wysyłanie danych o rozrachunkach do Portalu Biura.
 • Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.

Wersja 27.0.1 - 30/10/2019

 • Poprawiono zakładanie klienta biura na podstawie wzorca.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania nazwy do pola "Nazwa pełna". Problem ten występował podczas dodawania firmy.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.

Wersja 27.0.0 - 23/10/2019

 • Dodano możliwość kopiowania szablonów wiadomości między podmiotami klientów biura.
 • Dodano możliwość zbiorczego przeliczania istniejących składek ZUS wspólników w podmiotach klientów biura.
 • Dodano możliwość zbiorczego zatwierdzania naliczonych list płac i rachunków w podmiotach klientów biura.
 • Dodano możliwość zbiorczej aktywacji i dezaktywacji użytkowników w podmiotach klientów biura.
 • Dodano wysyłanie raportów i danych o przelewach klientów biura do nowego Portalu Biura.
 • W module Klientów biura dodano kolumny związane z nowym Portalem biura.
 • Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
 • Poprawiono kopiowanie instytucji między podmiotami klientów biura.
 • Poprawiono kopiowanie parametrów księgowych w przypadku, gdy kopiowany rejestr VAT wykorzystany był również w kopiowanym schemacie dekretacji.
 • Poprawiono kopiowanie parametrów podatkowych i ZUS w przypadku, gdy w źródłowej bazie została usunięta wartość dowolnego parametru.
 • W operacji kopiowania parametrów księgowych, w szablonach VAT poprawiono przenoszenie wartości kosztów odliczenia pojazdu.
 • W operacji zarządzania personelem poprawiono kopiowanie ustawień domyślnego klienta poczty.
 • W operacji zbiorczej kopiowania instytucji do klientów biura poprawiono przenoszenia wartości funduszu roślin oleistych.
 • [PRO] W operacji zbiorczej kopiowania instytucji poprawiono przenoszenie znacznika "Korzystaj z ustawień księgowych klienta".
 • W danych klienta usunięto możliwość przypisywania domyślnej transakcji odwrotnego obciążenia. Dodano także możliwość zakończenia trwających transakcji jednolitych.
 • W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową
 • W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
 • Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
 • Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
 • Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
 • Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
 • Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
 • Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
 • Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
 • Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
 • Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
 • Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
 • Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.
 • Przedłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-23(3).
 • Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.
 • W badaniu statusu VAT podatnika, w wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie daty rejestracji podatnika w rejestrze VAT.
 • Zmieniono opisy pól w logach operacji badania status VAT podatnika w Białej liście.
 • W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT naprawiono błąd uniemożliwiający import danych klientów, gdy importowano także dane z biblioteki dokumentów.