InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (21.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.3 - 03/09/2018

 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy nadawcy dla wysyłanych wiadomości SMS.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji elektronicznych VAT-7 i VAT-7K.

Wersja 21.0.2 - 06/08/2018

 • Nazwy plików wydruków ewidencji zostały rozszerzone o okres, za który są wykonywane.
 • Poprawiono import do ewidencji VAT sprzedaży dokumentów na podstawie JPK_VAT, zawierającego transakcje SUPTK (sprzedaż usług poza terytorium kraju).

Wersja 21.0.1 - 17/07/2018

 • Poprawiono składanie podpisu elektronicznego deklaracji CIT-8(25), VAT-R(13) oraz VAT-Z(5).

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8) obowiązujących do rozliczeń od 1 lipca 2018.
 • Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
 • [PRO] Dodano możliwość wpływania na ograniczenie czasu wykonywania raportu własnego SQL.
 • Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
 • [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono zachowanie synchronizacji kolumn tak, aby ustawiona precyzja nie była przestawiana na wartość domyślną.
 • Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Rozwiązano problem z ładowaniem rozszerzeń przy braku jakiejkolwiek aktywnej licencji dla każdego wymaganego przez typ rozszerzenia produktu.
 • Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
 • Zmieniono algorytm z SHA-1 na SHA-256 generowania skrótu pliku podpisanej deklaracji (który to skrót będzie obowiązkowy od 1 lipca 2018 r.), deklaracji zbiorczej oraz pliku JPK.
 • W domyślnym planie kont rozszerzonym, do kont księgowych VAT podpięto domyślnie kartotekę księgową stawek VAT.
 • Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.