Opis zmian (1.20)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.20 programu Biuro GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.20 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje programu Biuro GT starsze niż 1.20 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.20, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do programu Biuro GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Zmiany w wersji 1.20

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 programu Biuro GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Umożliwiono zbiorcze generowanie mikrorachunków podatkowych (górne menu Narzędzia/Ustawienia parametrów, wydruków i słowników - polecenie Indywidualne rachunki podatkowe).
 • W Biurze GT wprowadzono możliwość zakupu abonamentu bezpośrednio z programu.
 • Wprowadzono możliwość wykonywania archiwizacji podmiotów z poziomu programu Biuro GT bezpośrednio do chmury (usługa e-archiwizacja).
 • Wykonano kolejny pakiet zmian mających na celu przyspieszenie procesu konwersji podmiotów do nowej wersji. W kreatorze konwersji można obecnie: zdecydować o sposobie wykonania archiwum (do pliku, kopia widoczna na serwerze, kopia odłączona od serwera); określić, czy ma być odbudowywany InsTYNKT; a także określić, czy baza ma zostać skompaktowana.
 • Wykonano wsparcie dla zbiorczego podłączania i odłączania Konta InsERT w podmiotach obsługiwanych przez biuro.
 • Na liście podmiotów przeznaczonych do archiwizacji usunięto błędnie interpretowany przez użytkowników filtr zmienione w ciągu ostatnich ... dni. Filtr uwzględniał zmiany wykonane z poziomu Biura GT, a nie z poziomu innych programów z linii GT.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wykonanie archiwizacji zbiorczej z poziomu Biura GT nie powodowało ustawienia daty ostatniej archiwizacji.
 • W procesie archiwizacji zbiorczej umożliwiono również archiwizowanie podmiotów oznaczonych jako nieaktywne.
 • W procesie rejestracja licencji Biura GT rozszerzono zbiór przesyłanych danych o powiat.
 • Wykonano podmianę komponentu MSXML6 w miejsce MSXML4.
 • Zaktualizowano mechanizm odpowiedzialny za wykonywanie archiwizacji podmiotów z poziomu Biura GT wg harmonogramu.