Opis zmian (1.21)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.21 HF2 systemu Biuro GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.21 programu Biuro GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.21 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje programu Biuro GT starsze niż 1.21 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.21, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do programu Biuro GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Zmiany w wersji 1.21

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.21 programu Biuro GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Do programu Biuro GT wprowadzono mechanizm równoległej konwersji kilku podmiotów. Liczba równolegle konwertowanych podmiotów dobierana jest automatycznie i zależy od możliwości procesora zainstalowanego w komputerze, który ten proces wykonuje. Powinno to istotnie wpłynąć na skrócenie czasu, który jest potrzebny do skonwertowania do nowej wersji wszystkich podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe.
 • Przygotowano Biuro GT do zbiorczego generowania, podpisywania, wysyłki i pobierania UPO dla plików JPK_V7MJPK_V7K. Odpowiedni kreator można wywołać z menu Narzędzia-Generowanie plików JPK_VAT.
 • W kreatorze Wydruki KPiR i ewidencji VAT umożliwiono drukowanie Książki Przychodów i Rozchodów za cały okres obrachunkowy w podziale na miesiące. Dodano też możliwość ustawiania konkretnej daty na tym wydruku lub wyłączania opcji drukowania daty.
 • Przy starcie programu dodano komunikat o zakończeniu przez firmę Microsoft wsparcia dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2.
 • Rozwiązano problem z widocznością w kreatorze generowania deklaracji drukarek podłączonych do innego komputera i udostępnionych w sieci.
 • Rozwiązano problem ze zbiorczym wyliczaniem z poziomu Biura GT deklaracji PIT-8B.
 • Rozwiązano problemy z działaniem formatowania warunkowego list, które pojawiły się przy współpracy Biura GT z wersją 1.63 systemu InsERT GT.
 • W instalatorze dodano komunikat informujący o tym, że do pracy programu Biuro GT w wersji 1.21 wymagana jest wersja 1.64 systemu InsERT GT.
 • W kreatorze przeznaczonym do obsługi procesu konwersji podmiotów dodano opcję pozwalającą sterować lokalizacją plików kopii zapasowych tworzonych w tym procesie.
 • W oknie Dane podmiotu rozwiązano problem niedziałającego instynktu dla niektórych kodów GUS w polu Gmina/Powiat.
 • Wprowadzono blokadę pracy Biura GT w wersji 1.21 z systemem InsERT GT w wersji 1.63 lub niższej. Do prawidłowej pracy Biura GT w wersji 1.21 wymagana jest wersja 1.64 InsERT GT. Przy uruchamianiu programu dodano odpowiednie ostrzeżenie.