InsERT S.A.

Biuro GT

System wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (1.18)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.18 programu Biuro GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.18 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje programu Biuro GT starsze niż 1.18 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.18, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do programu Biuro GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Zmiany w wersji 1.18

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 programu Biuro GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano moduł Rejestr czynności przetwarzania, który pozwala ewidencjonować zbiory danych osobowych zidentyfikowane w przedsiębiorstwie. W module dostępny jest wydruk Rejestru w formie przewidzianej przepisami dla Administratora danych oraz dla Podmiotu przetwarzającego.
 • Dodano obsługę deklaracji VAT-8.
 • Dodano obsługę deklaracji VAT-9M.
 • W słowniku Personel, w menu kontekstowym dodano polecenie Anonimizuj. Pozwala ono trwale usunąć dane pracowników biura rachunkowego zarówno z Biura GT, jak i z podmiotów prowadzonych w innych programach InsERT GT.
 • Dla podmiotów z licencją na biuro rachunkowe wydruk dokumentu UPO będzie zawierał w stopce: pełną nazwę podmiotu, nazwę deklaracji, okres, typ pliku JPK i nazwę tego pliku.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas generowania plików JPK z poziomu Biura GT nie był wklejany adres e-mail do pliku JPK.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym zamykaniem programu podczas synchronizacji licencji w podmiotach.
 • Umożliwiono synchronizowanie personelu o identyfikatorze dłuższym niż dwa znaki.
 • W panelu klienta dodano linki: Generowanie plików JPK_VAT oraz Informacja miesięczna dla klientów.
 • W słowniku Personel, w menu kontekstowym dodano polecenie Kopiuj do podmiotów InsERT GT wywołujące kreator dla tej operacji.
 • Zmieniono kolejność wykonywania operacji podczas zbiorczej obsługi deklaracji skarbowych. Wydruk, eksport i wysyłka e-mailem będą wykonywane po wysyłce elektronicznej, a przed pobraniem UPO.
 • Zmodyfikowano formularz rejestracyjny w zakresie zgód na przetwarzanie danych osobowych.