Opis zmian (1.22)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.22 HF3 systemu Biuro GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.22 programu Biuro GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.22 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje programu Biuro GT starsze niż 1.22 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.22, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do programu Biuro GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Zmiany w wersji 1.22

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.22 programu Biuro GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano obsługę nowej wersji plików JPK_V7 obowiązujących od 01.01.2022 r.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji z datą obowiązywania od 01.01.2022 r.
 • Dodano obsługę raportów wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy: Podstawa składki zdrowotnej (ryczałt), Zaliczka miesięczna PIT dla ryczałtu, Podatek PIT (liniowy) - zaliczka i skł. zdrowotna, Podatek PIT (skala) - zaliczka i skł. zdrowotna. Raporty te dodano do systemu InsERT GT z powodu zmian przepisowych związanych z Polskim Ładem.
 • Udostępniono wydruk ekonomiczny plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Rozwiązano problem z ustawianiem w podmiocie daty ostatniej archiwizacji podczas archiwizacji zbiorczej.
 • W zestawieniu Informacja miesięczna dla klientów poprawiono działanie pola Symbol formularza. W przypadku rozliczenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym raport nieprawidłowo pokazywał PPL zamiast PPE.
 • Wyeliminowano problemy z równoległą konwersją baz danych wykonywaną przez Biuro GT. Mogło do nich dochodzić przy współpracy Biura GT ze starszymi niż 1.68 wersjami systemu InsERT GT.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna