InsERT S.A.

Biuro GT

System wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (1.19)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.19 HF1 systemu Biuro GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.19 programu Biuro GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.19 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje programu Biuro GT starsze niż 1.19 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.19, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do programu Biuro GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Zmiany w wersji 1.19

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.19 programu Biuro GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano funkcję aktualizacji danych biura rachunkowego podczas wykonywania operacji Synchronizacja licencji.
 • Dodano mechanizm przenoszenia treści wydruków pomiędzy podmiotami Gratyfikanta (menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Treści dokumentów kadrowych).
 • Dodano możliwość kopiowania parametrów haseł i logowania pomiędzy podmiotami obsługiwanymi przez biuro rachunkowe (menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Hasła i logowanie).
 • Dodano możliwość kopiowania schematów importu pomiędzy podmiotami Rewizora GT (typ księgowości - Księga handlowa). Opcja jest dostępna w menu Narzędzia-Kopiowanie schematów importu.
 • Dodano możliwość ustawiania parametrów archiwizacji dla podmiotów biura (operacja Kopiowanie parametrów, wydruków i słowników-Parametry archiwizacji).
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania blokady okresu na wielu podmiotach obsługiwanych przez biuro rachunkowe. Opcja dostępna jest w menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Blokada okresu.
 • Dodano zestawienie Badania profilaktyczne. Prezentuje statystykę badań lekarskich, których termin ważności upływa w wybranym okresie. Odpowiada zestawieniu Ewidencja osobowa - badania profilaktyczne dostępnemu w Gratyfikancie GT.
 • Dodano zestawienie Szkolenia BHP. Prezentuje ono statystykę kursów BHP, których termin ważności upływa w wybranym okresie. Odpowiada zestawieniu Ewidencja osobowa - Szkolenia BHP dostępnemu w Gratyfikancie GT.
 • Dodano zestawienie Wygasające umowy pracownicze. Prezentuje ono statystykę umów o pracę i umów cywilnoprawnych, które kończą się w wybranym okresie.
 • W module Procesy dodano filtr Status klienta: aktywny/nieaktywny/(dowolny).
 • Dla zapisów dokonywanych w Rejestrze czynności przetwarzania przedłużono długość pól tekstowych do 4096 znaków.
 • Dostosowano Biuro GT do obsługi nowego parametru Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który pojawił się w Gratyfikancie GT.
 • Rozwiązano problem błędu "An invalid argument was encountered", który pojawiał się przy próbie dearchiwizacji podmiotu znajdującego się w innym niż pierwszy pliku archiwum, gdy dokonywano podziału pliku archiwum na mniejsze pliki.
 • Rozwiązano problem z formatowaniem warunkowym list w Biurze GT, który pojawił się przy współpracy Biura GT z systemem InsERT GT w wersji 1.54 HF2.
 • Rozwiązano problem z wyświetlanie statusu pobrań UPO, który działał nieprawidłowo przy ustawionej w filtrze wartości: VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
 • Uporządkowano kolejność wydruków w operacjach zbiorczych. Dochodziło do różnic w kolejności wydruków deklaracji VAT i potwierdzeń UPO dla JPK.
 • W oknie Konwersja - wybór podmiotów oraz Synchronizacja licencji - wybór podmiotów dodano możliwość sortowania według różnych kolumn.
 • W Rejestrze czynności przetwarzania udostępniono funkcję Powiel (Ctrl+D).