eNadawca

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

Dodatek eNadawca dla Subiekta nexo pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt nexo do szybkiego wygenerowania przesyłek – bezpośrednio w serwisie Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej (https://e-nadawca.poczta-polska.pl).

Program pozwala na wykorzystanie danych adresowych pochodzących z:

 • FS – faktury sprzedaży;
 • PA – paragony;
 • WZ – wydanie zewnętrzne;
 • ZK – zamówienie od klienta.

Dzięki aplikacji unikniemy pracochłonnego kopiowania danych pomiędzy Subiektem nexo a serwisem Elektronicznego Nadawcy. Funkcjonalność programu docenią przede wszystkim ci użytkownicy, którzy realizują dużo przesyłek do różnych klientów.

JAK TO DZIAŁA?

Z bazy Subiekta nexo program odczytuje podstawowe dane dotyczące istniejących już dokumentów sprzedaży lub magazynowych. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez wybór:

 • typu dokumentu;
 • magazynu;
 • osoby wystawiającej;
 • daty wystawienia;
 • sposobie dostawy.

Wystarczy kliknąć w wybrany dokument, aby dostępne w nim dane kontaktowe kontrahenta zostały wczytane i pokazane w oknie definiowana przesyłki. Możemy wybierać pomiędzy adresami kontrahenta: podstawowym, do wysyłki, korespondencyjnym i do wskazanego odbiorcy. Dodatkowo można dokonać korekty danych adresowych np. skrócić nazwę firmy, dopisać imię i nazwisko osoby, do której przesyłka ma być skierowana, uzupełnić numer telefonu lub adres e-mail. Można także określić dodatkowe parametry przesyłki. Zaakceptowanie danych powoduje ich przekazanie bezpośrednio do serwisu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.

Ważnym elementem rozwiązania jest okno ustawień, gdzie oprócz określenia danych nadawcy i parametrów logowania do serwisu Elektronicznego Nadawcy, mamy możliwość zdefiniowania domyślnych ustawień jego pracy, takich jak:

 • domyślny typ generowanej przysyłki;
 • wagę;
 • gabaryt;
 • pełna lub krótka nazwa kontrahenta;
 • zerowa waga przesyłki (jeżeli to urząd pocztowy waży przesyłki);
 • automatyczne pobieranie i otwieranie plików PDF z wydrukiem listu dla każdej przesyłki;
 • kopiowanie do bufora klawiatury numeru wygenerowanej przesyłki;
 • automatyczne zapisywanie numeru przesyłki w polu Uwagi dokumentu;
 • ustalenie algorytmu automatycznego wstawiania kwoty pobrania.

Zapraszamy do pobrania wersji instalacyjnej.

Po pierwszym uruchomieniu automatycznie stanie się wersją testową, która pozwoli na wygenerowanie 50 przesyłek w serwisie Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.

Wymagania:

brak