inDodatki: Serwis + Gwarancje

Rozwiązania Partnerskie
 • Do programu:
 • Autor:
  "inSolutions sp.z.o.o. sp.k."
 • Kontakt:
  tel.: 32-370-00-23, 370-00-23, 668-68-21-31
 • e-mail:
 • strona www:
 • Cena:
  Standard – 799 zł (pierwsze stanowisko), 399 zł (każde kolejne stanowisko), 499 zł za moduł Gwarancje (niezależnie od liczby stanowisk)

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA SERWISU

Program ten jest przeznaczony dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń. Pozwala na generowanie i drukowanie kart gwarancyjnych na podstawie dokumentów (FS, PA, PZ, WZ).

inDodatki: Serwis posiada wbudowany kreator wydruku etykiet samoprzylepnych.

Program składa się z pięciu modułów:

 • Zgłoszenia – tu wprowadza się zgłoszenia dostarczenia urządzeń do serwisu, a każde zgłoszenie można przekształcić w zlecenie.
 • Zlecenia – tutaj widać zlecenia i można dodać nowe, które później przekazywane są do naprawy, przesyłane do serwisu zewnętrznego lub wydawane klientowi.
 • Naprawy – zarządzanie naprawami. W trakcie naprawy do urządzenia z danego zlecenia można przypisać wykonane czynności i zużyte części oraz obliczyć koszty naprawy.
 • Wysłane – zarządzanie wysyłkami urządzeń do serwisów zewnętrznych. Przyjmując urządzenie, decydujemy, czy jest gotowe do wydania klientowi, czy też jego naprawa będzie kontynuowana.
 • Gwarancje – umożliwia wybór z dokumentu pozycji, które mają być uwzględnione na karcie gwarancyjnej oraz zmianę ich danych – nazwa urządzenia, okres gwarancji, numer seryjny.

Pozwala na rozbicie jednej pozycji dokumentu na poszczególne sztuki.

Najważniejsze korzyści z użytkowania inDodatku:

 • przegląd i kontrola nad wykonywanymi czynnościami serwisowymi,
 • sprawne informowanie klientów o rozpoczęciu naprawy, jej zakończeniu lub wysłaniu urządzenia do serwisu za pomocą generowanego automatycznie e-maila lub SMS-a,
 • wydruk protokołów przyjęcia i wydania urządzeń z serwisu, sprawozdania z naprawy lub listy wysyłek urządzeń do serwisów zewnętrznych w danym okresie,
 • dokładniejsze śledzenie etapu zlecenia – definiowanie własnych etapów zleceń, a także elementów listy kontrolnej zlecenia,
 • własna kartoteka urządzeń, do której można dodawać urządzenia lub importować je z Subiekta GT,
 • generowanie faktury lub paragonu za naprawę – opcja wymaga Sfery dla Subiekta GT.

W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb proponujemy dedykowane, zintegrowane rozwiązania serwisowe.

Wymagania:

Subiekt GT - od wersji 1.40, Sfera dla Subiekta GT, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, MS Windows 8 i nowsze