inDodatki: Analizy BI (Business Intelligence)

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ZAAWANSOWANE ANALIZY I RAPORTY WIELOWYNMIAROWE

InDodatki: Analizy BI to rozwiązanie Business Intelligence dla systemu InsERT GT. Aplikacja pozwala na analizowanie oraz raportowanie online (OLAP). W wersji standardowej pracuje w technologii in-memory, która pozwala na analizy w oparciu o dane rzeczywiste. Rozwiązanie nie wymaga żadnej dodatkowej infrastruktury (sprzętu oraz licencji SQL Server).

Aplikacja pozwala obecnie na analizy w pięciu głównych obszarach funkcjonalnych:

  • sprzedaż,
  • zakupy,
  • wydania magazynowe,
  • przyjęcia magazynowe.

Analizy przedstawiane są w postaci tabeli przestawnej, wykresu lub tabeli przestawnej zintegrowanej z wykresem. W ramach aplikacji można tworzyć i zapisywać dowolne warianty (filtrowanie, sortowanie oraz układ raportu) do bazowych predefiniowanych raportów z poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Aby umożliwić w pełni funkcjonalne analizy, wbudowano też niedostępne w systemie InsERT GT słowniki: oddziałów (zbiór magazynów), nadgrup towarowych (zbiór grup towarowych z Subiekta GT) oraz podgrup towarowych (zbiór cech towarowych z Subiekta GT).

Analizy BI pozwalają na m.in. następujące analizy niedostępne w Subiekcie GT:

  • sprzedaż zsumowanych grup towarowych w ujęciu miesięcznym z rozbiciem na sprzedawców,
  • sprzedaż według okresów i kontrahentów w jednym zestawieniu,
  • sprzedaż według okresów i grup towarów oraz towarów w jednym zestawieniu,
  • sprzedaż według okresów i przedstawiciela w jednym zestawieniu.

Wymagania:

Subiekt GT – od wersji 1.60, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, Windows 8.1 i nowsze