inDodatki: Zamówienia do dostawców

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

GENEROWANIE ZAMÓWIEŃ NA PODSTAWIE SPRZEDAŻY I STANÓW MINIMALNYCH

inDodatki: Zamówienia do dostawców to rozwiązanie dla Subiekta GT ułatwiające tworzenie dokumentów ZD. Na podstawie wybranych kryteriów tworzone jest automatycznie zestawienie towarów z podaną wielkością sprzedaży w danym okresie oraz aktualnym stanem magazynowym.

Generowanie zamówień do dostawców w Subiekcie GT odbywa się poprzez automatyczne wyliczenie zapotrzebowania na podstawie wybranych kryteriów z możliwością ręcznej edycji.

Kryteria obliczania zapotrzebowania:

  • na podstawie dowolnego okresu,
  • na podstawie dokumentów WZ,
  • sprzedaż na podstawie określonej liczby tygodni,
  • pomniejszenie zamówienia o stany aktualne,
  • pomniejszenie zapotrzebowania o niezrealizowane zamówienia ZD,
  • powiększenie o rezerwacje,
  • powiększanie o niezrealizowane zamówienia ZK z możliwością ograniczenia po terminie realizacji,
  • uwzględnienie stanów minimalnych,
  • obsługa minimum logistycznego.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia towarów, które znajdą się na zamówieniu do dostawcy. Dodatek dla Subiekta GT oferuje bogate możliwości w zakresie filtrowania listy z towarami.

Zamówienia mogą być generowane dla wybranego w programie dostawcy lub dla dostawcy wpisanego jako podstawowy dostawca w kartotece towaru.

W programie inDodatki: Zamówienia do dostawców możliwe jest edytowanie zamówień przed ich zatwierdzeniem. Ponadto program pozwala na automatyczne wysłanie wiadomości e-mail, z zamówieniem po jego zatwierdzeniu do dostawcy.

Ustawienia programu pozwalają na traktowanie kompletów jako jednostkowych towarów lub w rozbiciu na składniki.

Wymagania:

Subiekt GT – od wersji 1.40, MS SQL Server 2012 lub nowsze, Windows 8 i nowsze, .NET 4.6, opcjonalnie Sfera dla Subiekta GT (podgląd zamówień przed ich zatwierdzeniem oraz wysyłka zamówienia drogą elektroniczną do dostawcy)