inDodatki: Prowizje handlowców

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ROZLICZANIE I NALICZANIE PROWIZJI HANDLOWCOM

Program inDodatki: Prowizje handlowców umożliwia rozliczanie przedstawicieli handlowych i sprzedawców wynagradzanych w systemie prowizyjnym. Prowizja naliczana jest na podstawie spłat dokumentów w dowolnie wybranym przez użytkownika okresie. Użytkownik ma do wyboru kilka sposobów rozliczania, m.in.: według opiekuna kontrahenta, kategorii, wystawiającego, grupy kontrahenta, cechy kontrahenta lub magazynu.

Jest to rozwiązanie dla Subiekta GT, które daje możliwość ustalenia dla każdego handlowca progu wartości spłat brutto, po którego przekroczeniu będą naliczane prowizje, a także ustalenie stóp procentowych dla grup towarów. W naliczaniu premii uwzględniane mogą być także spóźnienia w spłatach. Prawo do edycji ustawień rozliczeń i ustawień użytkowników posiada tylko administrator.

Możliwości:

 • ustalenie progu minimalnego dla handlowca;
 • ustalenie kosztów stałych;
 • ustalenie osobnych prowizji na poszczególne grupy towarów;
 • podgląd szczegółowego rozbicia prowizji na pozycje dokumentu;
 • ustalenie przez operatora, czy użytkownik ma mieć możliwość podglądu szczegółów dokumentu w rozbiciu na pozycje;
 • przypisywanie odpowiadającego użytkownikowi sposobu rozliczania i handlowca;
 • oznaczenie wypłaconych prowizji;
 • obniżenie prowizji za spóźnienia w spłatach;
 • tworzenie zestawień sprzedaży według opiekunów kontrahenta w wybranym przez użytkownika okresie;
 • tworzenie zestawień zamówień od klientów (zrealizowanych i niezrealizowanych) dla wybranego opiekuna kontrahenta w wybranym okresie;
 • obliczanie prowizji w przeliczeniu na PLN dla spłat w obcej walucie.

Wymagania:

Subiekt GT - od wersji 1.40, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, MS Windows 8 i nowsze